Gå til sidens indhold

Få lyspunkter i landbrugets regnskaber 2016

Regnskabsstatistik for landbrug 2016

Driftsresultatet for heltidslandbrug steg med 80.000 kr. til 261.000 kr. pr. bedrift i 2016 baseret på foreløbige tal. Driftsresultatet er dermed som for 2014 og 2015 fortsat mindre end den beregnede aflønning af landmandsfamilien. Efter et fald på godt 1.000 bedrifter er der nu færre end 10.000 landbrug i Danmark, der kan karakteriseres som heltidslandbrug. En del af faldet skyldes ca. 200 konkurser blandt især kvæg- og svinebedrifter i 2016 (se www.statistikbanken.dk/KONK4).

Driftsresultat, gennemsnit, bedste fjerdedel og dårligste fjerdedel for heltidslandbrug

God indtjening for økologiske mælkeproducenter

Forbrugernes efterspørgsel efter økologiske mejeriprodukter var i 2016 medvirkende til at drive forskellen i landmandens mælkepris op, så økologisk mælk gav 1,2 kr. mere pr. kg sammenlignet med konventionel mælk. Det afspejlede sig i resultatet, hvor de økologiske mælkeproducenter kunne lande en fremgang på 452.000 kr. til 1,2 mio. kr., mens der var en tilbagegang på 72.000 kr. til minus 130.000 kr. for konventionelle mælkeproducenter efter meget lave mælkepriser, der først begyndte at stige i fjerde kvartal 2016, se fx Nyt fra Danmarks Statistik 2017:87.

Stor og tiltrængt fremgang for heltidsbrug med grise

Prisen på grisekød steg 5 pct. og bidrog til en stor fremgang fra minus 385.000 kr. til 968.000 kr. i gennemsnit. Deri indgår en kraftig værdistigning på 618.000 kr. på avlsdyr, smågrise og grise til slagtning fra starten til slutningen af 2016. Bedrifter specialiseret i smågriseproduktion havde det højeste gennemsnitlige driftsresultat med 1,5 mio. kr.

Negativt resultat for pelsdyr

Et driftsresultat på minus 402.000 kr. var det første negative driftsresultat for driftsformen pelsdyr siden 2008 efter flere særdeles gode år. Minkskindene blev solgt til 40 pct. lavere priser, hvilket er den væsentligste årsag, mens yderligere en fjerdedel af bedrifterne i stikprøven i 2016 er saneret for virussygdommen plasmacytose.

Fald i resultat for planteavlere

For heltidsbedrifter specialiseret i planteavl blev driftsresultatet mere end halveret til 183.000 kr. Hovedårsagen er et fald i kornprisen på 12 pct. fra 2015.

De bedste heltidsbedrifter

Den bedste fjerdedel af heltidslandbrugene, knap 2.500 bedrifter, havde et driftsresultat på 1,7 mio. kr. i gennemsnit. Kun for konventionelle mælkeproducenter og pelsdyrproducenter var resultatet for den bedste fjerdedel dårligere end 1 mio. kr.

Regnskabsresultater for landbrug

 

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter

Alle

 

2014

2015

2016*

2014

2015

2016*

2014

2015

2016*

 

antal

Bedrifter

11178

10776

9768

18631

18423

18445

29809

29199

28213

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

168

167

185

35

39

37

85

86

88

Dyreenheder, antal

192

203

215

7

6

7

76

79

79

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

6100

6083

6645

390

458

435

2531

2534

2585

Driftsomkostninger

5303

5461

5928

431

465

452

2258

2309

2346

Resultat af primær drift

796

621

722

-41

-7

-17

273

225

239

Finansieringsomkostninger

881

868

923

88

92

96

385

379

382

Generelle driftstilskud

466

428

462

84

84

91

227

211

220

Driftsresultat

382

181

261

-45

-16

-21

115

57

76

Driftsresultat efter ejeraflønning

-63

-264

-220

-192

-165

-196

-144

-202

-205

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

2,1

1,6

1,7

-1,5

-0,9

-1,2

1,3

0,9

0,9

Soliditetsgrad efter hensættelser

25,3

24,7

22,2

46,1

51,7

45,9

31,8

33,9

30,4

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.

*Foreløbige tal.

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

 

Malkekvæg

Malkekvæg, øko.

Svin

Pelsdyr

Planteavl

 

2014

2015

2016*

2014

2015

2016*

2014

2015

2016*

2014

2015

2016*

2014

2015

2016*

 

antal

Bedrifter

2987

2860

2605

347

326

324

2669

2520

2298

1230

1261

1136

2688

2351

2356

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

150

154

163

208

198

210

169

165

188

81

76

68

243

261

279

Dyreenheder, antal

292

312

337

298

282

296

332

358

367

90

85

91

14

15

11

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

6662

6115

6473

7417

6924

8176

9196

9365

11301

5085

5471

4106

3687

4078

3978

Driftsomkostninger

5582

5772

6189

6184

5689

6514

8592

8914

9503

4219

4173

4324

2937

3294

3418

Resultat af primær drift

1080

343

284

1233

1235

1663

604

452

1798

866

1298

-218

750

784

560

Finansieringsomkostninger

881

888

923

1173

1058

1048

1202

1197

1225

376

392

335

901

956

1020

Generelle driftstilskud

511

486

509

648

562

576

391

360

395

195

161

151

621

622

643

Driftsresultat

710

-58

-130

708

738

1190

-207

-385

968

685

1067

-402

471

450

183

- bedste fjerdedel

1917

715

700

1660

1573

2382

1145

1016

2812

1901

2708

428

1798

1532

1418

- dårligste fjerdedel

-185

-1005

-1149

-138

15

166

-1977

-2369

-562

-149

-232

-1436

-570

-567

-1004

Driftsresultat efter ejeraflønning

209

-555

-659

201

222

637

-645

-829

492

207

599

-913

78

58

-240

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,2

1,0

0,7

3,2

3,2

4,0

1,2

0,8

3,5

2,5

4,4

-2,6

2,0

1,9

1,4

Soliditetsgrad efter hensættelser

15,5

14,3

10,5

15,6

18,1

18,3

17,8

17,4

18,1

37,2

35,8

34,8

37,5

37,1

31,5

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juli 2017 - Nr. 295

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. juli 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker landbrug med en produktion svarende til et standard output på mindst 25.000 euro. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen. Usikkerheden for eksempelvis driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter med malkekvæg er beregnet til, at gennemsnittet på 4,813 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed er mellem 4,638 mio. kr. og 4,987 mio. kr. Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er for 2022 aflønnet med 218,25 kr. i timen. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation