Gå til sidens indhold

Flere konkurser i december, men færre tabte job

Konkurser december 2017

Der var 213 konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 8 pct. flere end i november. Fjerde kvartal var uændret i forhold til tredje kvartal. Der gik 836 fuldtidsjob (job omregnet til fuld tid) tabt i december, hvilket er 18 pct. færre end i november. I fjerde kvartal gik der i gennemsnit 908 job tabt hver måned i de konkursramte virksomheder. Det er 2 pct. flere end i tredje kvartal.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob med <br />tre-måneders glidende gennemsnit

Lidt færre konkurser i 2017 end i 2016 og klart færre end i 2009

Der var 2.270 konkurser blandt aktive virksomheder i 2017. Det er 4 pct. færre end i 2016 og 32 pct. eller 1.067 konkurser færre end i 2009. Landbruget stod for den relativt mest positive udvikling i forhold til 2016 med 48 pct. færre konkurser, mens transportområdet modsat havde 35 pct. flere. Alle brancher undtaget landbruget havde færre konkurser i 2017 end i 2009. Største relative fald var i industrien med 52 pct. færre konkurser og i transporterhvervene med 42 pct. færre.

Konkurser blandt aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper

De aktive virksomheder stod kun for en ud af syv konkurser

I faktiske tal var der i alt 1.524 konkurser i december. Heraf ramte kun 220 eller 14 pct. aktive virksomheder (virksomheder med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.). De stod for 95 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. 735 konkurser vedrørte de såkaldte iværksættervirksomher, der fra januar 2014 har kunnet etableres for 1 kr. De fleste havde ingen omsætning i 2017, og kun ganske få havde en omsætning, så de kunne betegnes som aktive. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2017:419, med overskriften: De nye iværksætterselskaber vinder frem.

December stod for de færreste tabte job i 2017

Der gik 836 fuldtidsjob tabt i december, og det er 10 pct. færre end gennemsnittet i juni-november. I Region Hovedstaden forsvandt 236 job eller 27 pct. færre end i de foregående måneder, i Region Midtjylland 135 job eller 21 pct. færre og i Region Sjælland 129 job eller 16 pct. færre. I Region Nordjylland forsvandt 130 job eller 50 pct. flere, mens der i Region Syddanmark forsvandt 206 job eller 3 pct. flere.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2016

2017

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

579

553

528

362

427

451

406

465

471

453

475

513

437

1221

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

175

172

174

156

170

166

180

181

205

199

220

217

197

213

Faktiske i alt

940

704

511

307

471

480

365

447

338

317

398

526

699

1524

Landbrug, skovbrug og fiskeri

14

6

17

10

14

20

12

9

8

2

10

9

7

12

Industri, råstofindvinding ogforsyningsvirksomhed

32

28

23

13

30

22

22

25

21

8

22

30

29

39

Bygge og anlæg

104

65

54

52

75

60

63

61

47

55

71

70

79

129

Handel og transport mv.

236

193

117

101

154

160

111

162

116

108

142

173

219

411

Ejendomshandel og udlejning

31

23

18

16

18

13

11

17

10

11

9

11

15

32

Erhvervsservice

141

112

85

38

70

76

54

59

46

61

60

95

115

263

Øvrige brancher, ex. uoplyste

198

136

112

52

85

112

69

90

72

56

71

82

147

422

Uoplyst aktivitet

184

141

85

25

25

17

23

24

18

16

13

56

88

216

Hovedstaden

553

467

297

128

201

281

165

213

153

156

141

269

356

1200

Sjælland

140

65

43

44

91

39

37

61

57

32

58

77

99

94

Syddanmark

76

59

47

57

57

38

57

61

44

57

77

60

84

73

Midtjylland

137

81

93

61

92

76

72

77

62

49

85

81

107

127

Nordjylland

34

32

31

17

30

46

34

35

22

23

37

39

53

30

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1139

779

1263

927

1068

844

1167

1042

920

898

843

866

1022

836

Hovedstaden

294

179

347

461

278

359

416

240

382

464

172

267

403

236

Sjælland

281

151

254

123

139

42

144

261

273

73

158

84

70

129

Syddanmark

173

188

149

124

222

118

138

327

117

114

186

281

172

206

Midtjylland

242

186

263

192

201

180

326

151

104

132

221

168

251

135

Nordjylland

149

75

250

27

228

145

143

63

44

115

106

66

126

130

 

mia. kr.

Samlet omsætning

1,7

1,0

1,4

1,2

1,2

1,0

1,2

1,4

0,9

1,4

1,4

1,1

1,1

0,9

 

år

Gennemsnitlig levetid

5,4

5,4

5,9

7,4

7,3

6,4

7,5

7,3

6,4

6,8

7,7

5,9

5,5

4,3

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der flere brancheopdelinger.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. januar 2018 - Nr. 3

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation