Gå til sidens indhold

Industriproduktionen steg 2,2 pct. i 2017

Industriens produktion og omsætning december 2017

Den samlede industriproduktion gik 0,7 pct. op fra november til december. Stigningen kom efter en stigning i november og oktober på hhv. 2,7 pct. og 3,2 pct. I perioden oktober-december steg industriproduktionen med 2,8 pct. sammenlignet med perioden juli-september. På trods af nedgang i trenden siden februar 2017 har industriproduktionen i 2017 ligget 2,2 pct. højere end i 2016 og 6,8 pct. højere end i 2015. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I faktiske tal faldt industriproduktionen 3,2 pct. fra december 2016 til december 2017 og steg 6,3 pct i forhold til december 2015. Siden 2010 er industriens prouktion i Danmark steget mere end hos vores vigtigste samhandelspartnere.

Produktionsindeks, Industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen steg i halvdelen af branchegrupperne i december

Branchegruppen medicinalindustri, der vægter 13,1 pct. i beregningen af det samlede produktionsindeks, gik frem med 10,0 pct. i december. Branchegruppen havde i perioden oktober-december en produktionsfremgang på 0,1 pct. i forhold til perioden juli-september. Branchegrupperne tekstil- og læderindustri og maskinindustri gik frem med hhv. 10,5 pct. og 9,0 pct. fra november til december. Tilsammen vægter disse to grupper 17,9 pct.

Branchegruppen metalindustri havde produktionstilbagegang i december på 22,4 pct. Det markante fald skyldes særlige forhold vedrørende en enkelt virksomhed. Kemisk industri og olieraffinaderier havde tilbagegang på 7,1 pct. Tilsammen vægter disse to grupper 15,6 pct.

Omsætningen steg 4,0 pct. i 2017

Industriens samlede omsætning steg 1,8 pct. i december. Omsætningen steg 3,6 pct. på eksportmarkedet og faldt 1,1 pct. på hjemmemarkedet. I perioden oktober-december var omsætningen 0,4 pct. højere end i perioden juli-september. Omsætningen steg 3,6 pct. på eksportmarkedet og faldt 1,1 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen var i året 2017 4,0 pct. højere end året 2016 og 7,6 pct. højere end 2015.

Danmarks industriproduktion på højt niveau

Sammenligner man den danske industriproduktion med de tre største samhandelslande i EU, har produktionsindekset i Danmark udviklet sig mere gunstigt i forhold til basis 2010 end i både Tyskland, Storbritannien og Sverige.

Produktionsindeks, industri, i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Revisioner af seneste offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 3,2 pct. i oktober og 2,7 pct. i november. Udviklingen i produktionen er ikke justeret i forhold til seneste offentliggørelse.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. December 2017

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Okt.
- dec.

Dec.

Okt.
- dec.

Dec.

Okt.
- dec.

Dec.

Okt.
- dec.

Dec.

Okt.
- dec.

Dec.

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

2,2

-1,6

3,4

-1,3

1,3

1,9

2,5

4,3

2,8

0,7

Omsætning2

I alt

-6,2

1,4

3,5

0,2

-0,1

-1,9

3,2

2,8

0,4

1,8

 

Eksport

-7,0

4,7

4,0

-0,4

-1,9

-4,1

3,5

3,4

-0,3

3,6

 

Hjemme

-4,4

-5,6

3,0

0,7

1,6

0,3

2,3

0,9

1,5

-1,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

30,3

 

29,0

 

3,7

 

36,5

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2010.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. December 2017

 

 

2017

Juli-sept./
okt.-dec.

Nov./
dec.

 

Vægte1

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

 

 

 

indeks 2010 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

119,7

124,7

117,8

121,6

124,9

125,8

2,8

0,7

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

17,5

102,6

102,5

102,2

103,5

103,6

104,4

1,4

0,8

Tekstil- og læderindustri

1,4

90,4

83,3

91,8

89,5

87,9

97,1

3,4

10,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

5,3

88,4

86,7

84,5

88,1

87,5

84,4

0,2

-3,5

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

6,4

137,2

143,0

115,9

138,8

148,4

137,9

7,3

-7,1

Medicinalindustri

13,1

148,0

169,0

151,7

151,2

151,4

166,5

0,1

10,0

Plast-, glas- og betonindustri

8,6

107,2

104,6

107,6

106,4

109,6

110,3

2,2

0,6

Metalindustri

9,2

117,7

121,6

118,3

118,3

118,3

91,8

-8,2

-22,4

Elektronikindustri

6,4

115,9

118,0

110,8

115,6

116,8

110,7

-0,5

-5,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,3

118,4

111,6

109,0

114,6

113,7

119,7

2,7

5,3

Maskinindustri

16,5

119,7

129,3

124,5

127,4

137,7

150,1

11,2

9,0

Transportmiddelindustri

1,9

105,1

98,7

101,4

105,9

106,5

108,7

5,2

2,1

Møbler og anden industri mv.

10,4

139,3

144,7

129,8

140,0

146,2

146,1

4,5

-0,1

Investeringsgodeindustri

30,3

121,3

126,0

122,4

123,3

128,3

126,3

2,2

-1,6

Mellemproduktindustri

29,0

114,8

117,4

108,8

116,0

119,1

117,5

3,4

-1,3

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,7

94,4

92,6

92,8

91,3

95,1

96,9

1,3

1,9

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

36,5

123,2

132,3

122,1

126,1

127,7

133,2

2,5

4,3

Industri ekskl. medicinalindustri

 

115,4

118,0

112,7

117,1

120,9

119,6

3,3

-1,1

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

 

120,5

123,8

117,7

121,3

123,1

121,4

1,0

-1,4

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2010.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. februar 2018 - Nr. 40

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation