Gå til sidens indhold

Industriproduktionen faldt i september

Industriens produktion og omsætning september 2017

Den samlede industriproduktion gik 4,2 pct. tilbage fra august til september. Dette fald kom efter en stigning i august på 2,9 pct. og et fald i juli på 1,6 pct. Industriproduktionen var i perioden juli-september 2,9 pct. lavere end i april-juni. Siden februar 2017 har trenden været nedadgående. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I faktiske tal steg industriproduktionen 2,3 pct. fra september 2016 til september 2017.

Produktionsindeks, Industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen faldt i syv ud af 12 branchegrupper i september

Branchegruppen kemisk industri og olieraffinaderier mv., der vægter 6,4 pct. i beregningen af det samlede produktionsindeks, gik tilbage med 19,2 pct. i september efter en stigning på 4,3 pct. i august. Faldet i september bidrog til en produktionstilbagegang i branchegruppen på 8,7 pct. fra april-juni til juli-september. Branchegrupperne medicinalindustri og møbler og anden industri mv., der vægter 13,1 pct. og 10,4 pct., gik tilbage med hhv. 10,0 pct. og 5,7 pct. i september.

Branchegrupperne tekstil- og læderindustri og plast-, glas- og betonindustri havde produktionsfremgang i september på hhv. 7,9 pct. og 2,7 pct. Disse to brancher vægter tilsammen 10,0 pct. i det samlede produktionsindeks.

Tilbagegang i eksportomsætningen i september

Den samlede omsætning for industrien faldt 3,0 pct. fra august til september. Eksportomsætningen gik tilbage med 5,0 pct., og hjemmemarkedsomsætningen steg med 0,7 pct. Udviklingen i eksportomsætningen var en generel tilbagegang, størst i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder (5,4 pct.) og investeringsgodeindustri (4,6 pct.). Investeringsgodeindustri var den sektor med størst fremgang i hjemmemarkedsomsætningen med 10,0 pct.

Revisioner af seneste offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 1,6 pct. i juli og steg 2,9 pct. i august. Udviklingen i produktionen er nedjusteret med 0,3 procentpoint i juli og 1,1 procentpoint i august i forhold til seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. September 2017

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juli
- sept.

Sept.

Juli
- sept.

Sept.

Juli
- sept.

Sept.

Juli
- sept.

Sept.

Juli
- sept.

Sept.

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-6,1

-0,3

-3,6

-7,3

-0,3

0,4

0,3

-6,1

-2,9

-4,2

Omsætning2

I alt

-3,9

-1,0

-3,6

-4,2

1,5

-0,1

-0,1

-3,4

-2,5

-3,0

 

Eksport

-4,8

-4,6

-6,4

-3,0

1,9

-1,9

-0,4

-5,4

-3,3

-5,0

 

Hjemme

-1,5

10,0

-0,8

-5,4

1,2

1,6

0,7

1,6

-1,0

0,7

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

30,3

 

29,0

 

3,7

 

36,5

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2010.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. September 2017

 

 

2017

Apr.-juni/
juli-sept.

Aug./
sept.

 

Vægte1

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

 

 

 

indeks 2010 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

122,5

126,5

121,0

119,1

122,6

117,5

-2,9

-4,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

17,5

98,5

103,3

103,1

102,6

102,5

102,9

1,0

0,4

Tekstil- og læderindustri

1,4

82,1

83,1

79,3

89,5

82,8

89,3

7,0

7,9

Træ- og papirindustri, trykkerier

5,3

88,0

88,0

88,5

88,7

86,7

84,8

-1,6

-2,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

6,4

145,3

147,0

141,0

137,1

143,0

115,5

-8,7

-19,2

Medicinalindustri

13,1

160,5

158,6

141,3

148,1

168,7

151,8

1,8

-10,0

Plast-, glas- og betonindustri

8,6

105,0

105,5

105,9

107,0

103,8

106,6

0,3

2,7

Metalindustri

9,2

121,1

113,8

121,0

117,9

121,7

118,7

0,7

-2,5

Elektronikindustri

6,4

124,4

125,7

112,1

115,6

116,8

110,4

-5,4

-5,5

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,3

117,2

124,1

117,2

118,0

111,4

109,4

-5,5

-1,8

Maskinindustri

16,5

127,3

143,1

130,4

117,5

119,4

120,2

-10,9

0,7

Transportmiddelindustri

1,9

98,2

105,1

100,3

104,4

97,7

99,4

-0,7

1,7

Møbler og anden industri mv.

10,4

137,0

145,1

143,3

137,4

142,6

134,5

-2,6

-5,7

Investeringsgodeindustri

30,3

124,1

133,4

126,9

120,1

120,6

120,2

-6,1

-0,3

Mellemproduktindustri

29,0

119,6

118,5

115,0

114,6

117,1

108,6

-3,6

-7,3

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,7

92,6

96,3

92,2

94,5

92,7

93,1

-0,3

0,4

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

36,5

125,7

128,5

122,3

122,7

131,5

123,5

0,3

-6,1

Industri ekskl. medicinalindustri

 

116,8

121,7

118,0

114,7

115,7

112,4

-3,8

-2,9

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

 

121,6

124,2

120,2

120,2

123,2

118,0

-1,3

-4,2

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2010.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2017 - Nr. 428

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. december 2017

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation