Gå til sidens indhold

Firmaernes salg faldt i december

Firmaernes køb og salg december 2017

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 0,3 pct. fra november til december, mens det indenlandske salg ekskl. energi faldt 0,9 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet sker trods fremgang i industri, mens erhvervsservice og flere andre grupper oplevede et fald.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Industri i fremgang

Industri steg 2,0 pct. fra november til december og 0,6 pct. fra tredje til fjerde kvartal i 2017, mens det ikke-sæsonkorrigerede salg faldt 8,9 pct. i forhold til december 2016, som lå højt. Faldet ramte flere af industriens branchegrupper, men fremstilling af motorer, vindmøller og pumper oplevede fremgang.

Ejendomshandel og udlejning faldt

Det sæsonkorrigerede salg inden for gruppen ejendomshandel og udlejning faldt 8,8 pct. fra november til december. Faldet kommer efter en usædvanlig høj stigning fra oktober til november. Det ikke-sæsonkorrigerede salg steg 17,9 pct. i forhold til december 2016. Fra tredje til fjerde kvartal af 2017 er salget især i branchen køb og salg af fast ejendom steget.

Fremgang for finansiering og forsikring

Det sæsonkorrigerede salg i finansiering og forsikring faldt 0,1 pct. fra november til december, mens det ikke-sæsonkorrigerede salg steg 21,4 pct. fra december 2016 til december 2017. Navnlig forsikring og pension bidrog til stigningen. Også i november var salget højere end samme måned året før.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for november 2017 er revideret fra 319,3 mia. kr. i den seneste Nyt fra Danmarks Statistik 2017:18 til 316,9 mia. kr. i denne offentliggørelse. Det er en nedjustering på 2,4 mia. kr. svarende til 0,8 pct.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2015

2016

2017

 

2015

2016

2017

 

mia. kr.

Januar

283,0

289,1

309,4

 

266,6

266,0

290,0

Februar

285,0

296,5

304,3

 

254,3

267,0

271,4

Marts

294,3

279,7

313,2

 

300,9

287,3

328,3

April

289,7

291,8

303,1

 

290,1

291,9

290,5

Maj

288,9

295,0

311,3

 

279,1

290,0

312,7

Juni

293,2

298,4

311,5

 

312,6

318,5

333,2

Juli

290,3

294,8

317,4

 

276,7

269,8

288,7

August

293,8

296,6

310,6

 

279,9

292,9

307,0

September

291,8

299,9

313,5

 

301,9

312,1

319,2

Oktober

289,7

299,9

315,9

 

301,9

304,4

325,2

November

291,0

303,5

316,9

 

294,8

313,1

327,4

December

290,0

314,2

315,9

 

326,3

349,1

343,7

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Nov.
2017

Dec.
2017

Æn-
dring

 

Juli 2017
- sept. 2017

Okt. 2017
- dec. 2017

Æn-
dring

 

Dec.
2016

Dec.
2017

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

316,9

315,9

-0,3

 

941,6

948,7

0,7

 

349,1

343,7

-1,6

I alt inkl. energi mv.

354,8

358,1

0,9

 

1.056,2

1.068,6

1,2

 

387,8

398,7

2,8

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,4

9,2

-1,8

 

29,8

27,6

-7,4

 

12,3

12,1

-1,3

Industri

63,2

64,5

2,0

 

190,5

191,7

0,6

 

69,1

62,9

-8,9

Bygge og anlæg

22,4

22,3

-0,6

 

66,0

66,8

1,2

 

28,2

27,6

-2,0

Handel

117,3

116,9

-0,4

 

345,8

349,8

1,2

 

122,2

122,4

0,2

Handel med biler og motorcykler

12,6

12,7

1,1

 

36,5

37,7

3,0

 

11,6

12,2

5,2

Engroshandel

76,0

75,6

-0,6

 

224,6

226,4

0,8

 

77,6

76,7

-1,2

Detailhandel

28,7

28,6

-0,5

 

84,6

85,7

1,3

 

33,0

33,6

1,6

Transport

34,1

34,5

1,1

 

101,2

103,1

1,8

 

33,2

34,0

2,2

Hoteller og restauranter

5,0

5,1

2,9

 

15,0

14,9

-0,6

 

5,0

5,1

2,2

Information og kommunikation

15,2

14,8

-2,4

 

44,5

44,7

0,4

 

20,1

19,4

-3,5

Finansiering og forsikring

6,7

6,7

-0,1

 

18,2

19,8

8,4

 

6,3

7,7

21,4

Ejendomshandel og udlejning

6,9

6,3

-8,8

 

18,1

18,4

1,9

 

4,7

5,5

17,9

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. februar 2018 - Nr. 51

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation