Gå til sidens indhold

Firmaernes salg steg i september

Firmaernes køb og salg september 2017

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 0,6 pct. fra august til september, mens det indenlandske salg ekskl. energi steg 0,4 pct. Stigningen i det samlede salg i september kommer oven på et fald på 1,4 pct. fra juli til august. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Fremgangen i september skyldes navnlig en markant stigning inden for ejendomshandel og udlejning.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Udviklingen i udvalgte branchegrupper

Ejendomshandel og udlejning steg 40,6 pct. fra august til september og 49,1 pct. i ikke-sæsonkorrigerede beløb fra september 2016 til september i år. Især udlejning af erhvervsejendomme har nydt fremgang. Stigningen i ejendomshandel og udlejning følger et fald i sidste måned på 4,3 pct. Ser man på perioden april-juni til juli-september faldt gruppen 0,8 pct. Handel med biler og motorcykler faldt 2,8 pct. fra august til september og 0,9 pct. fra april-juni til juli-september. Dermed lå salget i denne branchegruppe 5,7 pct. under niveauet for september 2016. Faldet skete efter en del omtale af afgiftsændringer. Udviklingen i handel med biler og motorcykler er nærmere beskrevet i Nyregistrerede motorkøretøjer september 2017.

Sammenligning med samme måned sidste år - ikke sæsonkorrigeret

Hoteller og restauranter faldt 0,6 pct. i forhold til september 2016. Hoteller mv. faldt, mens restauranter steg. Trods faldet har hoteller oplevet årlig fremgang siden år 2010 - se www.statistikbanken.dk/FIKS44.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for juli 2017 er revideret fra 314,5 mia. kr. i den seneste Nyt fra Danmarks Statistik 2017:397 til 312,6 mia. kr. og august 2017 er revideret fra 309,5 mia. kr. til 308,4 mia. kr. i denne offentliggørelse. Dette er en nedjustering på hhv. 0,6 pct. og 0,4 pct.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2015

2016

2017

 

2015

2016

2017

 

mia. kr.

Januar

283,0

289,3

309,8

 

266,6

266,2

290,4

Februar

284,9

296,6

303,7

 

254,3

267,2

271,0

Marts

294,3

279,1

312,0

 

300,9

287,4

327,5

April

289,0

291,6

300,8

 

290,1

292,0

288,9

Maj

288,7

294,8

309,2

 

279,1

290,1

311,0

Juni

293,2

298,1

309,5

 

312,5

318,6

331,3

Juli

290,6

295,5

312,6

 

276,7

270,0

283,9

August

293,5

296,5

308,4

 

279,9

293,1

305,3

September

292,3

299,6

310,4

 

301,9

311,0

315,0

Oktober

290,4

300,4

.

 

302,1

304,5

.

November

292,1

304,8

.

 

294,9

313,1

.

December

289,9

314,1

.

 

326,4

349,2

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Aug.
2017

Sept.
2017

Æn-
dring

 

Apr. 2017
- juni. 2017

Juli 2017
- sept. 2017

Æn-
dring

 

Sept.
2016

Sept.
2017

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

308,4

310,4

0,6

 

919,5

931,4

1,3

 

311,0

315,0

1,3

I alt inkl. energi mv.

342,2

344,2

0,6

 

1.015,8

1.032,8

1,7

 

338,5

345,7

2,1

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,1

8,6

-14,7

 

28,1

28,5

1,1

 

9,7

9,2

-4,4

Industri

64,4

63,9

-0,8

 

192,0

190,0

-1,0

 

69,4

67,5

-2,8

Bygge og anlæg

21,3

21,7

1,9

 

65,3

64,8

-0,9

 

23,6

24,1

2,3

Handel

114,6

115,7

1,0

 

338,2

344,8

1,9

 

112,3

115,9

3,3

Handel med biler og motorcykler

12,3

12,0

-2,8

 

37,0

36,7

-0,9

 

12,1

11,4

-5,7

Engroshandel

74,0

75,5

1,9

 

217,1

223,6

3,0

 

73,7

76,9

4,3

Detailhandel

28,2

28,3

0,1

 

84,1

84,5

0,5

 

26,5

27,6

4,4

Transport

33,8

33,6

-0,5

 

101,1

100,8

-0,3

 

32,6

33,7

3,3

Hoteller og restauranter

4,9

5,0

1,3

 

15,0

14,6

-2,2

 

5,5

5,5

-0,6

Information og kommunikation

14,3

14,3

0,1

 

42,9

42,9

-0,1

 

15,1

14,7

-2,8

Finansiering og forsikring

5,8

6,0

3,8

 

17,3

17,7

2,3

 

4,9

5,7

18,3

Ejendomshandel og udlejning

5,2

7,3

40,6

 

17,9

17,7

-0,8

 

3,6

5,4

49,1

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2017 - Nr. 437

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation