Gå til sidens indhold

Søtransport trækker tjenesteeksporten op

Udenrigshandel med tjenester 4. kvt. 2017

Eksporten af tjenester steg i fjerde kvartal med 2,7 pct. Stigningen blev især båret af en stigning i eksporten af søtransporttjenester på 3,0 pct. Importen af tjenester steg 2,5 pct. i fjerde kvartal. Det viser kvartalstallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Stigning i handlen med søtransporttjenester i 2017

Eksport af søtransporttjenester steg i 2017 med 21,6 mia. kr. Stigningen kommer efter et 2016, der var præget af tilbagegang, idet eksporten af søtransport faldt med 35,6 mia. kr. Andre tjenestegrupper, som bidrog til den samlede stigning i eksporten på 4,4 pct. var rejsetjenester samt telekommunikation- og computertjenester. Import af søtransport steg i 2017 med 6,2 mia. kr., mens der året før var et fald på 13,0 mia. kr.

Eksporten til lande uden for EU steg i 2017

I 2017 steg eksporten til lande uden for EU med 8,1 pct., bl.a. båret af stigninger i eksporten til Kina og Schweiz. Eksporten til EU-lande steg med 0,6 pct. For importen var det EU-landene, der trak stigningen. Importen fra EU steg med 7,2 pct., mens der for lande uden for EU var tale om et fald på 1,3 pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For de første ni måneder af 2017 er eksporten som følge af nye oplysninger nedjusteret med 5,6 mia. kr., og importen er opjusteret med 7,3 mia. kr. Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Danmarks udenrigsøkonomi 2017 i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:44.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

3. kvt. 2017

4. kvt. 2017

3. kvt. 2017

4. kvt. 2017

3. kvt. 2017

4. kvt. 2017

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

6,6

4,6

3,7

4,0

 

 

 

Eksport

109,0

108,3

104,5

107,3

-3,3

2,7

4,4

Forarbejdningstjenester mv.

1,2

1,1

1,2

1,1

14,2

-8,9

3,9

Søtransport

46,3

47,6

46,1

47,5

-5,4

3,0

12,9

Lufttransport

6,3

5,7

5,9

6,1

-3,2

3,4

8,6

Øvrig transport

5,8

6,3

5,8

6,3

0,0

7,6

5,7

Rejser

17,7

10,5

12,2

12,5

0,4

2,4

3,0

Bygge- og anlægstjenester

5,8

6,0

6,0

5,7

-9,2

-4,9

-30,4

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,8

2,2

1,9

2,1

0,0

13,5

10,5

Royalties og licenser

3,5

5,4

3,9

3,9

-1,3

-2,1

6,8

Telekom.- og computertjenester mv.

6,8

8,3

7,1

7,8

-1,8

10,4

1,8

Andre forretningstjenester

12,2

13,8

12,9

12,8

-1,3

-0,9

-1,2

Øvrige tjenester

1,5

1,7

1,5

1,7

4,0

8,0

11,4

Import

102,4

103,7

100,8

103,3

-0,8

2,5

3,4

Forarbejdningstjenester mv.

3,1

2,7

3,1

2,7

4,3

-12,2

1,6

Søtransport

35,1

36,0

35,1

35,8

-0,9

2,0

4,5

Lufttransport

5,5

5,2

5,5

5,2

1,1

-4,2

8,1

Øvrig transport

6,1

6,6

6,0

6,4

-1,3

6,0

5,6

Rejser

17,2

13,9

15,4

15,5

-3,0

0,5

1,4

Bygge- og anlægstjenester

5,5

7,2

5,5

7,2

-1,6

31,6

69,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,9

1,6

1,9

-4,3

21,8

-2,5

Royalties og licenser

2,4

2,7

2,4

2,7

-5,9

14,4

-8,6

Telekom.- og computertjenester mv.

7,7

8,7

8,2

8,2

2,0

0,8

2,1

Andre forretningstjenester

15,6

16,1

15,5

14,9

-0,7

-3,4

-9,5

Øvrige tjenester

2,7

2,7

2,7

2,7

4,0

-0,2

5,5

1 Januar-december 2017 i forhold til januar-december 2016.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 4. kvt. 2017

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2017

4. kvt.
2017

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2017

4. kvt.
2017

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

108,3

107,3

-3,3

2,7

4,4

103,7

103,3

-0,8

2,5

3,4

EU

51,3

50,8

-1,0

1,1

0,6

59,9

60,0

0,9

3,2

7,2

Tyskland

10,3

10,6

-3,0

-3,7

-7,4

12,5

11,7

2,9

5,0

7,4

Sverige

11,6

11,7

-0,6

3,6

4,2

8,1

8,1

-1,9

0,7

0,4

Storbritannien

8,4

8,0

-1,6

0,7

-6,9

13,9

14,0

3,9

4,6

23,4

Nederlandene

3,7

3,6

1,6

0,0

1,4

3,7

3,7

-4,6

2,7

-3,5

Verden uden for EU

57,1

56,6

-5,3

4,2

8,1

43,8

43,4

-3,1

1,5

-1,3

USA

10,8

10,3

-14,2

7,0

0,8

10,5

10,0

-4,6

-0,9

-2,3

Norge

7,0

7,4

-2,3

3,8

-3,0

4,0

4,1

-1,3

0,9

0,7

Kina

3,4

3,4

-0,8

-8,1

14,4

3,0

3,0

-0,8

-3,9

0,5

Schweiz

4,4

4,4

-8,2

10,4

13,5

1,5

1,4

-0,9

6,7

-18,3

BRIK²

7,6

7,5

-1,3

-3,1

14,7

5,9

5,7

-1,9

0,2

2,8

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2018 - Nr. 42

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. maj 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation