Gå til sidens indhold

Søtransport trækker tjenesteeksporten ned

Udenrigshandel med tjenester 3. kvt. 2017

Eksporten af tjenester faldt i tredje kvartal med 2,9 pct. især som følge af et fald i eksporten af søtransport på 4,9 pct. Eksporten af søtransport i januar-september 2017 er dog 14,8 pct. højere end i samme periode i 2016. Tjenesteimporten var uændret i tredje kvartal, når data korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Rejser udgjorde 11,7 pct. af tjenesteeksporten i 2016

Der blev i 2016 eksporteret rejsetjenester for 47,4 mia. kr. EU-landene bidrog med 70,6 pct. af eksporten, hvor de største lande var vores nabolande. Inden for EU var de to største lande Tyskland med 27,9 pct. og Sverige med 18,2 pct. Blandt lande uden for EU var Norge det største land med 16,3 pct. af eksporten efterfulgt af USA med 4,8 pct. Eksport af rejsetjenester dækker over udenlandske rejsendes forbrug i Danmark af bl.a. hotel, transport og andre forbrugsgoder.

Eksport af rejsetjenester

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober er Udenrigshandel med tjenester blevet revideret fra 2014 og frem til og med juni 2017, se afsnittet 'Særlige forhold ved denne offentliggørelse'.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2. kvt. 2017

3. kvt. 2017

2. kvt. 2017

3. kvt. 2017

2. kvt. 2017

3. kvt. 2017

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

10,4

10,3

11,2

8,1

 

 

 

Eksport

110,3

111,0

110,0

106,8

3,1

-2,9

7,4

Forarbejdningstjenester mv.

1,0

1,2

1,0

1,2

-0,2

13,1

0,3

Søtransport

48,9

46,3

48,8

46,4

4,7

-4,9

14,8

Lufttransport

5,9

6,2

5,8

5,7

2,2

-0,9

3,9

Øvrig transport

5,8

5,9

5,8

5,9

1,8

1,2

5,0

Rejser

12,9

17,5

12,1

12,0

0,4

-0,9

2,3

Bygge- og anlægstjenester

9,1

8,4

9,1

8,5

-1,9

-6,2

2,2

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,9

1,8

1,9

1,9

3,3

-0,8

8,7

Royalties og licenser

3,5

3,6

4,1

4,1

-10,3

0,6

9,6

Telekom.- og computertjenester mv.

7,1

6,7

7,1

6,9

2,5

-2,6

-1,3

Andre forretningstjenester

12,6

11,9

12,8

12,7

11,5

-1,0

-1,5

Øvrige tjenester

1,5

1,5

1,5

1,6

-5,2

4,9

8,0

Import

100,0

100,7

98,7

98,7

-0,5

0,0

0,5

Forarbejdningstjenester mv.

2,8

2,9

2,8

2,9

-3,3

1,7

4,2

Søtransport

35,7

35,1

35,4

35,0

-1,3

-1,1

4,9

Lufttransport

5,3

5,6

5,3

5,6

4,3

4,2

7,5

Øvrig transport

6,1

6,2

6,1

6,0

-4,7

-1,3

5,2

Rejser

17,0

18,0

15,8

15,9

0,0

0,4

3,0

Bygge- og anlægstjenester

3,2

3,0

3,2

3,0

8,5

-5,2

-11,9

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,6

1,7

1,6

-1,8

-2,8

-7,4

Royalties og licenser

2,5

2,3

2,5

2,3

0,7

-7,4

-11,8

Telekom.- og computertjenester mv.

7,9

7,7

7,9

8,1

-1,8

2,6

2,5

Andre forretningstjenester

15,3

15,8

15,5

15,7

0,2

1,3

-10,6

Øvrige tjenester

2,5

2,6

2,5

2,6

-0,8

3,6

2,6

1 1.- 3. kvartal 2017 i forhold til 1.-3. kvartal 2016.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 3. kvt. 2017

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2017

3. kvt.
2017

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2017

3. kvt.
2017

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

111,0

106,8

3,1

-2,9

7,4

100,7

98,7

-0,5

0,0

0,5

EU

55,3

52,5

0,7

-0,2

5,3

58,5

55,9

0,4

2,0

1,8

Tyskland

14,4

12,4

2,5

-1,8

5,6

11,6

11,2

0,1

4,0

6,0

Sverige

11,9

11,3

-0,1

0,3

2,9

8,2

8,1

-1,0

-0,9

0,0

Storbritannien

8,6

8,7

0,2

0,7

1,1

10,9

10,9

1,6

4,4

-1,1

Nederlandene

3,8

3,7

4,8

1,0

5,2

3,6

3,6

1,7

-4,1

-1,4

Verden uden for EU

55,7

54,3

5,3

-5,3

9,4

42,2

42,8

-1,8

-2,6

-1,1

USA

9,6

9,7

10,4

-12,7

2,8

9,7

10,2

-2,7

-3,3

-0,1

Norge

8,4

7,0

0,1

-3,7

-4,9

3,8

4,0

-2,0

-0,6

0,2

Kina

3,9

3,7

2,3

-2,6

22,1

3,2

3,2

-0,6

0,3

6,1

Schweiz

4,0

4,0

21,7

-7,6

14,1

1,4

1,3

-1,3

-2,0

-23,7

BRIK²

7,9

7,7

5,6

-1,1

18,5

5,9

5,8

-1,7

-1,3

7,2

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revisioner fra 2014 til og med juni 2017

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober er der foretaget en ordinær revision af Udenrigshandel med tjenester for 2014 og frem til og med juni 2017 (se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 394 for uddybning af revisionerne).

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

Eksport

Import

Tjeneste-
balance

 

mia. kr.

2014

0,0

3,8

-3,8

2015

4,1

11,2

-7,1

2016

0,3

10,6

-10,2

20171

0,6

4,4

-3,9

1 Første to kvartaler af 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2017 - Nr. 435

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation