Gå til sidens indhold

Lidt færre er på offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2016

Hvis man ser bort fra antallet af SU-modtagere, er antallet af øvrige offentligt forsørgede i alderen 16-64 år faldet med 18.900 fra 2015 til 2016. Dermed var der i gennemsnit 747.000 øvrige offentligt forsørgede 16-64-årige i 2016. Medregner man SU-modtagerne, var der tale om et lidt større samlet fald på 19.900 fra 2015 til 2016, og der var i alt 1.070.700 offentligt forsørgede i alderen 16 til 64 år i 2016. Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere.

Offentligt forsørgede 16-64-årige

Antallet af SU-modtagere er stagneret

I 2016 var der 323.800 personer i den erhvervsaktive alder, der modtog SU, svarende til et lille fald på 1.100 siden 2015. Dette antal har ellers været støt stigende lige siden 2008, hvor der kun var 2o3.400 SU-modtagere.

Færre arbejdsløse

Fra 2015 til 2016 er nettoledigheden faldet med 10.200 til 91.500, svarende til et fald på 10 pct. Set i et lidt længere perspektiv blev nettoledigheden fra 2008 til 2010 mere end fordoblet, hvorefter niveauet lå stort set uændret indtil 2013. Fra 2013 til 2016 er nettoledigheden faldet med 26.000, svarende til 22 pct. Bruttoledigheden for 2016 offentliggøres ligeledes i dag på www.statistikbanken.dk/10316. Bruttoledigheden defineres som summen af nettoledige og aktiverede personer, der vurderes at være jobparate.

Færre i løntilskud, jobrotation og på tidlig tilbagetrækning

Fra 2015 til 2016 var der 900 færre ansatte med løntilskud, 1.500 færre i jobrotation og 18.200 færre på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Sidstnævnte fald udgøres af 7.500 færre på førtidspension, 10.000 færre på efterløn og 800 færre på fleksydelse.

Flere i virksomhedspraktik, fleksjob og i ressource- og jobafklaringsforløb

Fra 2015 til 2016 kom der 1.800 flere personer i virksomhedspraktik, 3.700 flere i fleksjob, 4.000 flere i ressourceforløb samt 4.700 flere i jobafklaringsforløb. Vedrørende fleksjobberne skal man dog være opmærksom på, at nye fleksjobbere i gennemsnit arbejder færre timer ugentligt end fleksjobbere på den gamle ordning.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige

 

2015

2016

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

332391

433415

765806

320955

425999

746954

Nettoledige i alt

50209

51512

101721

44249

47263

91512

Ledige dagpengemodtagere 

35433

39600

75032

31648

37306

68954

Ledige kontanthjælpsmodtagere

14777

11912

26689

12602

9957

22558

Feriedagpenge

1762

2879

4642

1431

2504

3934

Vejledning og opkvalificering i alt

19896

18284

38180

20226

19195

39421

Vejledning og opkvalificering (d)

1591

1798

3390

1600

1906

3506

Vejledning og opkvalificering (k)

17754

16033

33787

17999

16718

34717

Jobrettet uddannelse (d)

551

453

1004

627

571

1198

Støttet beskæftigelse i alt

39798

50941

90739

41485

52445

93930

Virksomhedspraktik(d)

1247

1902

3149

1355

2238

3593

Virksomhedspraktik(k)

8651

8073

16723

9326

8719

18045

Nytteindsats (k)

1020

630

1650

1025

621

1646

Ansættelse med løntilskud (d)

1520

2146

3666

1259

1690

2949

Ansættelse med løntilskud (k)

2352

1446

3799

2464

1125

3589

Jobrotation (d)

595

1393

1988

193

521

714

Jobrotation (k)

212

239

451

94

95

189

Fleksjob1

21876

33531

55407

23305

35803

59108

Skånejob1

2324

1581

3905

2463

1633

4096

Barselsdagpenge i alt

4602

41852

46454

4898

43400

48298

Tilbagetrækning i alt

134119

167293

301412

125889

157332

283221

Førtidspension2

98956

116654

215610

95731

112414

208145

Efterløn

33331

46863

80193

28629

41599

70228

Fleksydelse

1833

3776

5609

1529

3320

4849

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

82004

100653

182657

82778

103860

186638

Kontanthjælpsmodtagere3

43286

44903

88190

40892

42267

83159

Integrationsydelse mv.4

3078

2483

5562

4009

4223

8232

Revalideringsydelse

670

974

1644

597

844

1441

Ledighedsydelse

4422

8181

12603

4389

8172

12561

Sygedagpenge mv.5

23721

31983

55705

23143

30440

53584

Ressourceforløb 

3825

6681

10506

5343

9142

14486

Jobafklaringsforløb

3000

5447

8448

4404

8772

13176

SU-modtagere

145025

179829

324854

143766

179991

323757

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælps-berettigede. Under (k) indgår ligeledes personer der modtager sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Modtagere af invaliditetsydelse er ikke medtaget i opgørelsen over personer på førtidspension.

3 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige.
4 Dækker de integrationsydelsesmodtagere mv., der hverken er i aktivering eller ledige. 'Mv.' dækker over personer på 'kontanthjælp til udlændinge'.
5 Fra og med 2014 kan man fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af sit sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes under sygedagpenge mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. april 2017 - Nr. 155

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2018

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for personer der er født 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation