Gå til sidens indhold

Fertiliteten steg for tredje år i træk

Fertilitet 2016

Den samlede fertilitet steg fra 1,71 barn pr. kvinde i 2015 til 1,79 barn pr. kvinde i 2016. Det er tredje år i træk, at fertiliteten er steget. Den samlede fertilitet angiver antallet af levendefødte børn, som en kvinde vil få, hvis hun i løbet af sin fertile periode (15-49 år) føder, som kvinderne i de enkelte aldersgrupper fødte i det aktuelle år.

Samlet fertilitet pr. kvinde

Tønder har den højeste fertilitet i 2016, mens København har den laveste

Den samlede fertilitet i Tønder var på 2,34 barn pr. kvinde, mens den i København var på 1,63 barn pr. kvinde. Selv om fertiliteten er højere i Tønder end i København, blev der i forhold til befolkningstallet født flere børn i København end i Tønder. Der blev således født 10.091 børn i København svarende til 17 børn pr. 1.000 indbyggere. I Tønder blev der født 382 børn svarende til ti børn pr. 1.000 indbyggere. Det skyldes, at der er stor forskel på hvor stor en andel af befolkningen, der er kvinder i den fødedygtige alder i de to kommuner.

Stor forskel i gennemsnitsalderen for førstegangsfødende

Den gennemsnitlige alder for førstegangsfødende på landsplan er 29,1 år, som den har været siden 2013. Der er dog en forskel på næsten seks år mellem Lollands gennemsnit på 26,6 år for førstegangsfødende og Dragørs 32,4 år. Næst efter Dragør er det i Hørsholm, Gentofte, Frederiksberg og Københavns Kommuner, at kvinderne gennemsnitligt er de ældste førstegangsfødende.

Forældre er gennemsnitligt lidt yngre

Gennemsnitsalderen for fødende kvinder er faldet fra 30,9 til 30,8 år i 2016. Det er første gang siden 1977, at den gennemsnitlige alder for fødende kvinder er faldet. Gennemsnitsalderen for fædre til nyfødte er faldet fra gennemsnitligt 33,5 til 33,4 år.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder. 2016

Størst stigning i fertiliteten blandt indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande

Den samlede fertilitet blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder steg fra 1,95 barn pr. kvinde i 2015 til 2,11 barn pr. kvinde i 2016. Det er en stigning på 0,16 barn pr. kvinde. Den samlede fertilitet blandt kvinder af dansk oprindelse steg i samme periode fra 1,74 til 1,81 barn pr. kvinde svarende til 0,07 barn pr. kvinde. Fertiliteten blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder er dog stadig meget langt fra niveauet i 1990'erne, hvor den samlede fertilitet lå på over tre børn pr. kvinde.

Samlet fertilitet pr. kvinde efter herkomst

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2017 - Nr. 69

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Grundmaterialet for beregningerne af fertilitet er udtræk fra det Centrale Personregister (CPR) om levendefødte og befolkning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation