Gå til sidens indhold

Flere bedragerier, færre indbrud

Kriminalitet (år) 2016

Der blev i 2016 anmeldt 40.188 tilfælde af bedrageri til politiet. Det er 8.126 eller 25 pct. flere end i 2015. Hovedparten af stigningen vedrørte flere anmeldelser af databedragerier, der bl.a. omfatter svindel på internettet med stjålne kortoplysninger. Databedragerier steg således med 6.051 til i alt 22.339 anmeldelser i 2016. Omvendt faldt antallet af anmeldte indbrud i forretninger og virksomheder med 11 pct. og indbrud i beboelse med knap 4 pct. Også anmeldte tilfælde af hærværk og butikstyverier faldt lidt med 2-3 pct. Det samlede antal af ejendomsforbrydelser steg fra 2015 til 2016 med 6.380 anmeldelser, svarende til knap 2 pct.

Udvalgte ejendomsforbrydelser

Også stigning i anmeldelser af vold ...

Det samlede antal anmeldelser af vold steg med 4.594 eller 26 pct. fra 2015 til 2016. Stigningen gælder både anmeldelser af vold mod privatpersoner og af vold mod personer i offentlig tjeneste, der bl.a. omfatter socialrådgivere, undervisnings-, social- og sundhedsfagligt personale og fængselsbetjente. Derimod var antallet af anmeldelser om vold mod polititjenestemænd nogenlunde på samme niveau i 2016 som i 2015. Stigningen i voldsanmeldelserne skal sandsynligvis ses i sammenhæng med administrative ændringer, se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350, Kriminalitet 2. kvt. 2016. Mere om, hvilke faggrupper ofrene for vold mod personer i offentlig tjeneste tilhører, kan ses i Nyt fra Danmarks Statistik, Ofre for kriminalitet 2016, som udkommer 7. marts.

... og seksualforbrydelser

Antallet af anmeldte seksualforbrydelser steg ligeledes kraftigt fra 2015 til 2016. I 2016 blev der foretaget 4.425 anmeldelser, hvilket er 49 pct. flere end i 2015. Stigningen vedrører både voldtægt, seksualforbrydelser mod børn, blufærdighedskrænkelser og utugt, herunder børnepornografi og medvirken ved pornografisk optræden af personer under 18 år. Stigningen i anmeldelser af voldtægt skal formentlig ses i sammenhæng med en ændret praksis hos politiet ved registrering af voldtægtsanmeldelser. Stigningen i seksualforbrydelser mod børn og i utugt skyldes for en meget stor dels vedkommende en enkelt sag med mange forhold.

Anmeldte voldsforbrydelser

Flere straffelovsovertrædelser for første gang i syv år

Det samlede antal af straffelovsovertrædelser steg fra 2015 til 2016 med 12.864 anmeldelser, svarende til 3,3 pct. Antallet af anmeldte straffelovsforbrydelser har ellers været faldende siden 2009, hvor der blev foretaget 491.792 anmeldelser.

Anmeldte overtrædelser af straffeloven

Højeste sigtelsesprocent ved personkriminalitet

Der blev i alt rejst sigtelse i forbindelse med 22,8 pct. af de anmeldte straffelovsovertrædelser i 2016. Det er en lille stigning i forhold til 2015, hvor der blev rejst sigtelse i forbindelse med 21,4 pct. af anmeldelserne. Der rejses langt hyppigere sigtelse i sager om alvorlig personkriminalitet end ved ejendomsforbrydelser. Sigtelsesprocenten lå i 2016 således på 61,9 pct. for voldsforbrydelser og på 60,0 pct. for seksualforbrydelser, men kun på 18,7 pct. for ejendomsforbrydelser.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. februar 2017 - Nr. 72

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. februar 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation