Gå til sidens indhold

Søtransport trækker igen tjenesteeksporten op

Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2017

Eksporten af tjenester steg i andet kvartal med 3,8 pct. Stigningen blev især båret af en stigning i eksporten af søtransport på 4,3 pct. Tjenesteimporten faldt 0,1 pct. i andet kvartal, når data korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Søtransport får eksporten til at stige i forhold til 2016

Den samlede eksport steg 16,7 mia. kr. fra første halvår 2016 til første halvår 2017. Heraf bidrager søtransporten med en stigning på 15,5 pct. - svarende til 12,8 mia. kr. Stigningen skal dog ses i lyset af et fald på søtransport i 2016. Den samlede import steg i samme periode 2,8 mia. kr. Søtransport bidrog med en stigning på 4,2 mia. kr.

Eksport og import af søtransporttjenester

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2016 er eksporten samlet opjusteret med 5,5 mia. kr., og importen er opjusteret med 7,5 mia. kr. For første kvartal 2017 er eksporten opjusteret 1,1 mia. kr. og importen opjusteret 1,9 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

1. kvt. 2017

2. kvt. 2017

1. kvt. 2017

2. kvt. 2017

1. kvt. 2017

2. kvt. 2017

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

5,6

12,6

9,4

13,5

 

 

 

Eksport

99,6

110,4

106,2

110,3

1,2

3,8

8,6

Forarbejdningstjenester mv.

1,0

1,4

1,0

1,4

15,1

36,3

29,5

Søtransport

46,3

48,8

46,8

48,8

6,3

4,3

15,5

Lufttransport

5,4

5,8

5,6

5,7

2,5

1,4

2,2

Øvrig transport

5,6

5,7

5,6

5,7

-2,1

2,1

3,0

Rejser

7,7

12,8

11,9

12,1

1,3

1,6

4,9

Bygge- og anlægstjenester

8,6

9,7

9,4

9,7

1,9

3,5

10,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,8

1,9

1,8

1,9

-2,4

3,9

10,2

Royalties og licenser

3,6

3,4

4,4

3,9

11,2

-11,2

1,5

Telekom.- og computertjenester mv.

6,8

7,1

6,9

7,1

-7,1

3,2

1,5

Andre forretningstjenester

11,3

12,3

11,2

12,5

-16,7

11,4

-2,5

Øvrige tjenester

1,5

1,5

1,6

1,5

28,0

-5,8

5,7

Import

94,0

97,8

96,8

96,7

-0,8

-0,1

1,5

Forarbejdningstjenester mv.

2,8

2,9

2,8

2,9

-8,8

0,3

10,2

Søtransport

35,4

35,5

35,9

35,3

3,4

-1,7

6,3

Lufttransport

5,0

5,2

5,0

5,2

6,7

4,9

4,8

Øvrig transport

5,9

5,8

6,1

5,8

4,0

-4,3

8,4

Rejser

14,0

16,9

15,8

15,7

0,8

-0,4

2,4

Bygge- og anlægstjenester

2,9

3,2

2,9

3,2

-19,0

12,0

-12,9

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,6

1,6

1,6

-4,6

-0,6

-4,7

Royalties og licenser

2,4

2,5

2,4

2,5

-10,6

3,2

-13,0

Telekom.- og computertjenester mv.

6,9

6,7

6,9

6,7

-2,9

-2,6

1,8

Andre forretningstjenester

14,2

14,8

14,7

15,1

-6,2

2,9

-4,5

Øvrige tjenester

2,8

2,7

2,7

2,6

-3,8

-2,9

2,4

1 1.- 2. kvartal 2017 i forhold til 1.-2. kvartal 2016.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 2. kvt. 2017

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

1. kvt.
2017

2. kvt.
2017

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

1. kvt.
2017

2. kvt.
2017

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

110,4

110,3

1,2

3,8

3,5

97,8

96,7

-0,8

-0,1

-0,6

EU

52,2

52,0

0,9

1,0

0,5

53,7

52,8

-1,7

0,2

-4,8

Tyskland

12,4

12,5

-0,6

2,4

0,4

10,5

10,2

0,4

-2,4

-7,5

Sverige

11,2

11,2

1,9

0,0

-0,8

7,8

7,9

1,4

-1,4

-1,5

Storbritannien

8,7

8,6

-1,6

1,0

-2,0

10,1

10,1

-7,4

1,7

-6,3

Nederlandene

3,7

3,7

-7,5

6,4

-0,8

3,6

3,6

-9,5

0,7

1,5

Verden uden for EU

58,2

58,2

1,5

6,5

6,3

44,2

43,9

0,3

-0,4

4,6

USA

11,5

11,6

-7,3

14,0

0,8

10,3

10,2

-4,6

-3,1

5,6

Norge

7,4

7,4

0,1

1,9

-9,5

3,9

4,0

0,3

-3,9

6,2

Kina

3,9

3,8

2,9

3,4

5,4

3,1

3,2

-1,3

-0,3

3,0

Schweiz

4,2

4,3

-9,5

23,1

10,6

1,4

1,3

-4,7

-0,8

-25,5

BRIK²

8,1

7,9

3,7

7,0

6,7

5,8

5,9

-0,9

-1,2

9,0

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. august 2017 - Nr. 317

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation