Gå til sidens indhold

Over 150.000 flere lønmodtagere siden april 2013

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) maj 2017

I maj 2017 var der 151.500 flere personer med lønmodtagerjob end i april 2013, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen begyndte at stige. Dog er der 29.800 færre, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i marts 2008. I alt havde 2.692.800 personer et lønmodtagerjob i maj i år. Det er 3.600 flere end i april, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Flere lønmodtagere i syv ud af ti branchegrupper siden marts 2008

I syv ud af ti brancher var der flere lønmodtagere i maj 2017 end i marts 2008, hvor den samlede lønmodtagerbeskæftigelse toppede. Samlet set faldt antallet af lønmodtagere med 1,1 pct. i de godt ni år, men dette tal dækker over meget forskellige udviklinger i de enkelte brancher.

Personer med lønmodtagerjob efter branche. Udvikling i forhold til marts 2008, sæsonkorrigeret. 2017

Største relative stigning inden for ejendomshandel og udlejning

Siden marts 2008 er antallet af lønmodtagere steget relativt mest i branchen ejendomshandel og udlejning, som er steget med 9,7 pct., hvilket svarer til 3.400 lønmodtagere. Den næststørste relative stigning var i branchen erhversservice, som er steget med 8,2 pct., som svarer til 22.400 lønmodtagere. Modsat er antallet af lønmodtagere faldet relativt mest i brancherne industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed samt i bygge og anlæg. Antallet af lønmodtagere i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed er således faldet med 19,0 pct., hvilket svarer til 76.600 lønmodtagere og antallet af lønmodtagere i bygge og anlæg er faldet med 11,7 pct., som svarer til 20.600 lønmodtagere.

3.700 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer siden april

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 3.700 personer fra april til maj, hvilket svarer til 0,2 pct. I offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere med 100 fra april til maj.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2017

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2685234

2689250

2692814

0,1

Virksomheder og organisationer1

1862181

1865921

1869596

0,2

Offentlig forvaltning og service

822746

823034

822941

0,0

Uoplyst sektor

307

294

277

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2017

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2685234

2689250

2692814

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41369

41383

41580

0,5

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

325726

326207

326742

0,2

Bygge og anlæg

154297

154536

154877

0,2

Handel og transport mv.

673060

673511

674828

0,2

Information og kommunikation mv.

103501

103685

103815

0,1

Finansiering og forsikring

79001

79474

79075

-0,5

Ejendomshandel og udlejning

38610

38678

38786

0,3

Erhvervsservice

294094

294810

295801

0,3

Offentlig administration, undervisning og sundhed

861614

862633

862515

0,0

Kultur, fritid og anden service

113652

114036

114510

0,4

Uoplyst aktivitet

310

297

284

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juli 2017 - Nr. 306

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. august 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation