Gå til sidens indhold

Antallet af lønmodtagere steg i marts

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) marts 2017

Der var 2.400 flere lønmodtagere i marts end i februar. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. I marts havde 2.682.800 personer et lønmodtagerjob. Der er dermed 141.500 flere lønmodtagere end i foråret 2013, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen begyndte at stige. Dog er der 39.600 færre, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i marts 2008. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

2.800 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 2.800 personer fra februar til marts, svarende til 0,1 pct. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere faldet med 300 fra februar til marts.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2017

Se tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i første kvartal i Statistikbanken med tal for både antal personer med et lønmodtagerjob og antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Særlige forhold ved denne udgivelse

Problemer i forbindelse med dataleverancen betyder, at der for en mindre del af jobbene kun har været ufuldstændige oplysninger til rådighed. Derfor er den seneste udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen forbundet med større usikkerhed end ellers. For de foreløbige kvartalstal gælder dette forhold også særligt for fuldtidsbeskæftigelsen. De sæsonkorrigerede tal for februar er opjusteret med 2.700 lønmodtagere i forhold til februar-udgivelsen.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2017

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2677543

2680420

2682838

0,1

Virksomheder og organisationer1

1854693

1857398

1860152

0,1

Offentlig forvaltning og service

822604

822779

822443

0,0

Uoplyst sektor

246

244

243

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2017

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2677543

2680420

2682838

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41074

41274

41321

0,1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

325305

325198

325160

0,0

Bygge og anlæg

153551

154105

154470

0,2

Handel og transport mv.

670574

671830

672435

0,1

Information og kommunikation mv.

102779

103067

103380

0,3

Finansiering og forsikring

78703

78721

78923

0,3

Ejendomshandel og udlejning

38453

38595

38618

0,1

Erhvervsservice

292718

293044

293575

0,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

860655

860892

861266

0,0

Kultur, fritid og anden service

113483

113448

113441

0,0

Uoplyst aktivitet

249

247

249

..

Nyt fra Danmarks Statistik

22. maj 2017 - Nr. 216

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation