Gå til sidens indhold

Øget tjenesteeksport trækkes af søtransport

Udenrigshandel med tjenester 1. kvt. 2017

Eksporten af tjenester steg i første kvartal med 0,8 pct. Stigningen blev især båret af en stigning i eksporten af søtransport på 6,0 pct. Tjenesteimporten faldt 0,3 pct. i første kvartal. Det viser kvartalstallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Eksport af søtransport steg de sidste tre kvartaler

Eksport af søtransport toppede med 55,2 mia. kr. i første kvartal 2015, hvorefter den frem til andet kvartal 2016 faldt med 27 pct. til 40,4 mia. kr. De seneste tre kvartaler er eksporten af søtransport dog igen steget til nu at udgøre 46,7 mia. kr.

Eksporten steg i forhold til 2016

Den samlede eksport steg 6,6 pct. i forhold til første kvartal 2016. Også her trækker søtransporten med en stigning på 10,9 pct., men med en stigning på 13,0 pct. bidrog bygge- og anlægstjenester også til stigningen. Importen steg i samme periode med 1,9 pct. Her steg søtransport med 8,8 pct. og øvrig transport med 8,3 pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2016 er eksporten samlet opjusteret med 6,3 mia. kr., og importen er opjusteret med 3,8 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

9,8

6,4

8,2

9,3

 

 

 

Eksport

105,6

98,5

103,7

104,6

3,8

0,8

6,6

Forarbejdningstjenester mv.

0,9

0,9

0,9

0,9

-31,4

4,0

17,6

Søtransport

44,3

46,5

44,0

46,7

7,7

6,0

10,9

Lufttransport

5,2

5,4

5,5

5,6

-0,7

2,0

2,0

Øvrig transport

5,6

5,4

5,6

5,4

4,1

-3,1

3,9

Rejser

9,8

7,8

11,8

12,0

1,0

1,6

1,0

Bygge- og anlægstjenester

9,2

8,1

8,5

8,7

4,0

2,7

13,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,9

1,8

1,8

1,8

6,4

-1,9

8,1

Royalties og licenser

5,7

3,6

4,0

4,4

-6,8

9,4

10,9

Telekom.- og computertjenester mv.

7,6

6,6

7,2

6,7

2,3

-7,0

2,2

Andre forretningstjenester

14,4

11,0

13,3

10,9

4,8

-17,9

-5,8

Øvrige tjenester

1,2

1,5

1,2

1,5

-12,7

30,1

8,6

Import

95,9

92,2

95,6

95,2

1,1

-0,3

1,9

Forarbejdningstjenester mv.

3,0

2,7

3,0

2,7

12,3

-7,6

8,1

Søtransport

34,8

35,7

34,7

36,2

0,5

4,4

8,8

Lufttransport

4,6

4,9

4,6

4,9

-9,2

5,6

2,1

Øvrig transport

5,9

5,8

5,7

6,0

2,2

5,7

8,3

Rejser

14,2

14,0

15,7

15,8

1,2

1,0

1,9

Bygge- og anlægstjenester

3,6

2,9

3,6

2,9

10,4

-19,4

-17,8

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,4

1,7

1,4

-4,7

-19,6

-4,2

Royalties og licenser

2,7

2,3

2,7

2,3

3,9

-15,2

-19,4

Telekom.- og computertjenester mv.

7,3

6,5

6,8

6,7

2,5

-2,0

7,1

Andre forretningstjenester

15,4

13,2

14,4

13,7

0,9

-4,9

-4,8

Øvrige tjenester

2,7

2,7

2,8

2,7

2,1

-2,8

1,9

1 1. kvt. 2017 i forhold til 1. kvt.l 2016.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 1. kvt. 2017

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2016

1. kvt.
2017

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2016

1. kvt.
2017

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

98,5

104,6

3,8

0,8

6,6

92,2

95,2

1,1

-0,3

1,9

EU

46,8

50,5

1,4

1,1

5,0

48,3

51,3

-0,4

-1,3

-0,5

Tyskland

10,6

12,2

2,6

0,0

7,5

8,8

10,0

1,5

-0,7

2,6

Sverige

10,2

10,8

1,3

1,4

1,5

7,6

7,8

-1,8

1,6

-1,1

Storbritannien

8,0

8,6

0,4

0,9

3,9

9,5

9,7

6,0

-6,1

-3,0

Nederlandene

3,1

3,3

8,7

-7,0

5,7

3,5

3,5

9,5

-7,4

-0,5

Verden uden for EU

51,7

54,0

6,1

0,6

8,1

43,8

44,0

3,0

0,9

4,7

USA

9,7

10,1

10,5

-7,7

-1,1

10,3

10,7

7,1

0,4

6,2

Norge

6,3

7,3

-3,8

1,0

-3,0

4,6

4,2

0,8

0,3

0,6

Kina

3,2

3,6

28,0

1,5

11,8

3,0

3,1

1,7

-2,3

3,2

Schweiz

3,6

3,5

9,6

-8,7

15,0

1,4

1,4

-2,5

-3,7

-30,1

BRIK²

6,8

7,3

13,6

2,6

13,8

5,8

5,9

4,9

-0,6

9,8

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. maj 2017 - Nr. 197

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation