Gå til sidens indhold

Næsten 25.000 meldte sig ud af folkekirken i 2016

Sogne 1. januar 2017

I 2016 meldte 24.728 personer sig ud af den danske folkekirke. Det er næsten dobbelt så mange som gennemsnittet for de seneste ti år. Især skilte andet kvartal 2016 sig ud, da der alene her var 10.300 udmeldelser. Det er det højeste tal for et enkelt kvartal siden 2007, hvor opgørelsen startede.

Udmeldelser af folkekirken

En tredjedel er mellem 18 og 28 år

Aldersfordelingen blandt de næsten 25.000 personer, der i 2016 meldte sig ud af folkekirken viser, at de 18-28-årige står for 35 pct. af alle udmeldelser. Efter 28-års alderen falder tallet støt og roligt resten af aldrene igennem. Til sammenligning stod de 18-28-årige for 20 pct. af udmeldelserne i 2012 og for 24 pct. i 2007.

Udmeldelser af folkekirken fordelt på alder

Hver fjerde i hele befolkningen er ikke medlem af folkekirken

Andelen af hele befolkningen, der er medlem af folkekirken er stadig faldende. 1. januar 2017 var 75,9 pct. af befolkningen medlem. Det er et fald på 1 procentpoint i forhold til for et år siden. For 15 år siden var andelen af medlemmer på 84,3 pct., hvilket svarer til et fald på 8,5 procentpoint.

Medlemmer af folkekirken i forhold til hele befolkningen

Største fald i andelen af folkekirkemedlemmer ses blandt indvandrere

1. januar 2017 var andelen af folkekirkemedlemmer blandt personer med dansk oprindelse 85,9 pct. Blandt indvandrere var andelen 8,8 pct. og blandt efterkommere var andelen 6,4 pct. For 15 år siden udgjorde andelen af folkekirkemedlemmer blandt personer med dansk oprindelse 90,1 pct., blandt indvandrere 16,5 pct. og blandt efterkommere 7,6 pct.

Tingbjerg Sogn har laveste andel folkekirkemedlemmer

Tingbjerg Sogn i Københavns Kommune har landets laveste andel af folkekirkemedlemmer. Ud af 6.933 personer er kun 960 medlemmer af folkekirken, hvilket svarer til 13,8 pct.

Mandø Sogn har højeste andel

I den modsatte ende finder vi Mandø Sogn i Esbjerg Kommune med landets højeste andel af medlemmer af folkekirken. Ud af i alt 43 personer er 42 medlemmer af folkekirken, hvilket svarer til 97,7 pct.

Bågø Sogn har færrest indbyggere

Bågø Sogn, der dækker øen Bågø i det sydfynske øhav, har færrest indbyggere af samtlige sogne i landet. 1. januar 2017 boede der 24 personer. På de efterfølgende pladser kommer Agerø, Askø, Nyord og Trans sogne.

Vesterbro Sogn har flest indbyggere

Vesterbro Sogn i Københavns Kommune er landets mest folkerige sogn med 44.631 indbyggere. På de efterfølgende pladser kommer Islands Brygge, Glostrup, Ishøj og Kingo-Samuel.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2017 - Nr. 76

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). Indplaceringen i sogne sker efter adresserne i CPR. Ved opgørelsen af folketallet 1. januar er udgangspunktet de personer, der på denne dato står tilmeldt folkeregisteret (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information