Gå til sidens indhold

Stor forskel i mænd og kvinders uddannelse

Befolkningens uddannelse 2016

Der er stor forskel på, hvilke uddannelser mænd og kvinder har. I 2016 havde 36 pct. af de 15-69-årige mænd en erhvervsuddannelse som deres højst fuldførte uddannelse, mens det kun gjaldt for 29 pct. af kvinderne. Blandt mænd og kvinder med en erhvervsuddannelse havde mange mænd en uddannelse som fx automekaniker og elektriker, og kvinderne havde en uddannelse som fx social- og sundhedshjælper. 25 pct. af mændene og 34 pct. af kvinderne havde en videregående uddannelse. Det er særligt inden for de mellemlange videregående uddannelser, som fx sygeplejerske og pædagog, at der er flere kvinder end mænd.

15-69-åriges højst fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelser. 2016

Andelen af både kvinder og mænd med videregående uddannelse stiger

Siden 2006 er andelen af 15-69-årige med en videregående uddannelse som deres højst fuldførte uddannelse steget fra 24 pct. i 2006 til 30 pct. i 2016.

15-69-åriges højst fuldførte videregående uddannelser

Største stigning inden for de lange videregående uddannelser

Den relativt største stigning er for både kvinder og mænd sket inden for de lange videregående uddannelser, hvor andelen er steget med hhv. 3,3 og 1,7 procentpoint. Blandt de lange videregående uddannelser er uddannelserne til læge (cand.med.), jurist (cand. jur.) og erhvervsøkonom (cand. merc.) nogle af de hyppigste blandt både mænd og kvinder.

Fald i andelen med en erhvervsuddannelse

Andelen af 15-69-årige med en erhvervsuddannelse som deres højst fuldførte uddannelse er faldet fra 35 pct. i 2006 til 32 pct. i 2016. Mændenes andel er faldet med 2 procentpoint, fra 38 pct. i 2006 til 36 pct. i 2015, og andelen af kvinder med en erhvervsuddannelse er i samme periode ligeledes faldet med 2 procentpoint, fra 31 pct. til 29 pct. Siden 2012 har der været flere kvinder med en videregående uddannelse som deres højst fuldførte uddannelse end med en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse.

15-69-åriges højst fuldførte erhvervsfaglige uddannelser

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2016 - Nr. 266

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Uddannelsesstatus for de 15-69-årige i befolkningen er opgjort 1. januar aktuelt år. Oplysningerne om den højeste fuldførte uddannelse er opgjort 1. oktober året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation