Gå til sidens indhold

Nye biler kører 7,5 km længere pr. liter end i 2006

Energieffektiviteten for nyregistrerede biler 2016

I de seneste ti år har danskerne fået mange flere små biler, flere kører på diesel, og rigtig mange leaser nu deres bil. Sammen med bilernes tekniske udvikling har disse faktorer ændret de nye bilers gennemsnitlige energieffektivitet markant. Set under et kører de nye biler i 2016 23,2 km/l mod 15,7 km/l for ti år siden. De nye personbiler, som husholdningerne har leaset i år, kører i gennemsnit 26,0 km på en liter brændstof, mens deres købte biler kører 23,1 km/l. For ti år siden kørte deres leasede biler kun 14,9 km/l, mens deres købte biler kørte 15,9 km/l.

Energieffektivitet og egenvægt for nye leasede og købte personbiler i husholdningerne

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at de nye køretøjer i år i gennemsnit er markant mere energieffektive end de nye køretøjer i 2006. De viser ikke udviklingen i energieffektiviteten for de enkelte køretøjer på markedet.

Diesel er mere populært som drivmiddel i leasingbilerne

Den aktuelle forskel i 2016 i energieffektiviteten mellem husholdningernes leasede og købte biler kan bl.a. forklares ved, at halvdelen af deres leasede biler kører på det mere energieffektive diesel, mens kun knap 20 pct. af deres købte gør det. Det trækker til gengæld i modsat retning, at leasingbilerne i 2016 i gennemsnit er 114 kg tungere.

Dieselbilerne kører fire kilometer længere på literen end benzinbilerne

De nye dieselbiler i år kører 26,0 km pr. liter, og det er 7,4 km eller 39 pct. længere end i første halvår 2006. Husholdningernes nye dieselbiler ligger i 2016 på 27,7 mod 18,9 km/liter, mens deres leasede biler i år ligger på 29,4 mod 16,8 km pr. liter i 2006. Erhvervenes dieselbiler ligger i år på 25,4 mod 18,2 km/liter.

Fremgangen er relativt større for benzinbilerne, hvor de nye fra 2016 kører 21,8 kilometer/liter. Det er 6,9 km eller 46 pct. længere end i første halvår 2006. Husholdningernes nye købte benzinbiler ligger i 2016 på 22,1 mod 15,3 km pr. liter i 2006, mens deres leasede biler i år ligger på 22,6 mod 13,4 km pr. liter. Erhvervenes nye benzindrevne biler ligger i år på 21,4 mod 14,0 km/liter i 2006.

Dieselbilerne er betydeligt tungere end benzinbilerne

Egenvægten for de nye dieselbiler i år på 1.374 kg er stort set uforandret siden 2006, mens benzinbilerne er blevet 100 kg lettere til nu 1.073 kg. Den uændrede egenvægt for dieselbilerne dækker over en lille vægtstigning for erhvervsbilerne og et lille fald for bilerne i husholdningerne.

Alle benzinbilerne, uanset om de er i erhvervene eller i husholdningerne, er blevet lettere siden 2006. Det er værd at bemærke, at vægtudviklingen for benzinbilerne dækker over et kraftigt fald fra 2006 frem til 2012, hvor gennemsnitsvægten kom under 940 kg, og perioden herefter, hvor vægten igen er steget en del.

Energieffektivitet og egenvægt for nye benzin- og dieseldrevne personbiler

Er vi blevet klogere på den tekniske udvikling?

Tallene for energieffektiviteten oven for fortæller ikke så meget om den tekniske udvikling - de nyeste biler har nogle andre karakteristika af betydning for energiforbruget end bilerne for ti år siden. En simpel metode til at eliminere betydningen heraf og nærme sig et bud på den tekniske udvikling, er at standardisere bilerne til en vægt på 1.000 kg og se på hvor langt de kan køre på en liter brændstof.

I figuren oven for er dieselbilernes energieffektivitet vokset betragteligt, mens vægten stort set er uændret - der skal med andre ord bruges betydeligt mindre diesel for at flytte en dieselbil med den samme vægt. En dieselbil fra 2016 på 1.000 kg kan således køre 35,7 km pr. liter mod 25,0 km i første halvår 2006. Forbedringen for benzinbilerne på 1.000 kg er ikke i samme størrelsesorden, idet de i 2016 kører 23,4 km pr. liter mod 17,2 for ti år siden.

Kan tallene for energieffektiviteten opnås i dagligdagen?

Siden de laboratorietestede mål for energieffektivitet blev taget i brug i 1997, har det været voldsomt diskuteret, om målene overhovedet siger noget om, hvad den gennemsnitlige bilist oplever (se mere om metoden under kilder og metoder).

I 2011 offentliggjorde EU-Kommissionen en videnskabelig rapport, hvor en række undersøgelser af energiforbruget ved 'virkelig' brug sammenstilles. Se her.

Selv om der er betydelige forskelle undersøgelserne imellem, er rapportens konklusion, at energiforbruget i praksis for benzindrevne biler generelt er 10-15 pct. større end de testede mål - og større for ældre biler - mens energiforbruget for dieseldrevne biler er 12-20 pct. større.

Energieffektivitet og egenvægt for nye benzin- og dieseldrevne personbiler til privatkørsel

 

2006

2010

2014

2015

 

1. halvår

 

 

 

 

 

 

2006

2015
 

2016

 

2006
-2016

2015
-2016

 

km/l

 

pct.

Benzin og diesel i alt

15,7

19,7

22,3

23,0

 

15,7

22,8

23,2

 

48,4

2,0

I husholdningerne, køb

16,0

19,8

22,2

22,9

 

15,9

22,8

23,1

 

45,0

1,5

Leasing

15,0

20,1

23,3

24,9

 

14,9

24,1

26,0

 

73,9

7,8

I erhvervene i alt

15,1

19,5

22,4

23,1

 

15,1

22,8

23,4

 

55,1

2,4

Leasing

15,0

19,4

22,2

22,7

 

15,1

22,6

22,7

 

49,8

0,4

Benzindrevne i alt

14,7

18,3

21,5

21,9

 

14,9

21,8

21,8

 

46,1

-0,3

I husholdningerne, køb

15,2

18,7

21,7

22,2

 

15,3

22,1

22,1

 

44,1

-0,1

Leasing

13,4

17,6

21,7

22,6

 

13,4

22,8

22,6

 

68,3

-1,1

I erhvervene i alt

13,9

17,7

20,9

21,3

 

14,0

21,4

21,4

 

53,0

-0,2

Leasing

13,7

17,3

20,4

20,8

 

14,0

20,8

20,8

 

49,0

-0,1

Dieseldrevne i alt

18,4

21,3

24,2

25,5

 

18,6

25,0

26,0

 

39,4

3,7

I husholdningerne, køb

18,8

22,4

25,4

27,1

 

18,9

26,6

27,7

 

46,7

4,3

Leasing

17,0

22,0

25,5

28,1

 

16,8

26,3

29,4

 

74,7

11,8

I erhvervene i alt

17,9

20,8

23,8

25,0

 

18,2

24,5

25,4

 

40,0

3,7

Leasing

18,0

20,4

23,4

24,3

 

18,3

24,2

24,1

 

32,2

0,0

 

egenvægt i kg

 

 

 

Benzin og diesel i alt

1212

1173

1091

1133

 

1197

1120

1179

 

-1,5

5,2

I husholdningerne, køb

1164

1080

994

1036

 

1161

1032

1074

 

-7,5

4,1

Leasing

1339

1215

1111

1150

 

1330

1120

1188

 

-10,7

6,1

I erhvervene i alt

1295

1261

1212

1231

 

1275

1213

1271

 

-0,4

4,8

Leasing

1306

1308

1265

1282

 

1272

1259

1328

 

4,4

5,5

Benzindrevne i alt

1162

1035

983

1030

 

1154

1020

1073

 

-7,0

5,2

I husholdningerne, køb

1116

998

953

995

 

1117

990

1029

 

-7,9

4,0

Leasing

1268

1101

1006

1038

 

1247

1014

1089

 

-12,7

7,4

I erhvervene i alt

1250

1093

1049

1088

 

1238

1070

1136

 

-8,3

6,2

Leasing

1264

1124

1091

1126

 

1235

1104

1170

 

-5,3

5,9

Dieseldrevne i alt

1359

1335

1335

1360

 

1340

1354

1374

 

2,5

1,5

I husholdningerne, køb

1328

1257

1248

1267

 

1319

1268

1271

 

-3,6

0,2

Leasing

1430

1303

1261

1303

 

1436

1311

1290

 

-10,2

-1,6

I erhvervene i alt

1400

1374

1364

1390

 

1379

1384

1408

 

2,1

1,7

Leasing

1398

1400

1386

1413

 

1368

1397

1452

 

6,1

4,0

 

km/l ved 1.000 kg

 

 

 

Benzin og diesel i alt

19,0

23,1

24,4

26,1

 

18,7

25,5

27,4

 

46,2

7,4

Benzindrevne

17,1

18,9

21,1

22,5

 

17,2

22,3

23,4

 

35,9

4,9

Dieseldrevne

25,1

28,4

32,3

34,7

 

25,0

33,9

35,7

 

43,0

5,3

Anm.: Tallene omfatter personbiler til privat personbefordring, dvs. eksklusive taxakørsel og andre anvendelser. Tallene er helårstal, hvis ikke andet er angivet.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. september 2016 - Nr. 385

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2017

Kontakt

Kilder og metode

Målet for energieffektiviteten km/l er fastlagt i et EU-regelsæt, som også fastsætter standardiserede målinger, som alle nye personbiler skal gennemgå. Målet er et sammenvejet udtryk for brændstoffor-bruget for en fast kombination af kørselstyper og -længder (by- og landevejskørsel mv.) med bestemte hastigheder. Emissionsmålingerne er ligeledes EU-fastlagte..

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation