Gå til sidens indhold

I landbruget gik det i 2015 fra skidt til værre

Regnskabsstatistik for landbrug 2015

Driftsresultatet for heltidslandbrug blev med 146.000 kr. pr. bedrift i 2015 mere end halveret i forhold til året før. Driftsresultatet er et væsentligt resultatmål og viser aflønningen af ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Der er 10.773 heltidslandbrug i Danmark, hvor afgrøder og husdyr kræver en arbejdsindsats svarende til mindst én person på fuld tid. Det viser en ny og fremrykket regnskabsstatistik for landbrug fra Danmarks Statistik baseret på ca. 60 pct. af den forventede stikprøve.

Driftsresultat, gennemsnit, bedste fjerdedel og dårligste fjerdedel for heltidslandbrug

Langt bedre resultat for økologiske end konventionelle mælkeproducenter

Der var væsentlige prisfald for mælk fra 2014 til 2015. Konventionel mælk faldt med 62 øre pr. kg, mens økologisk mælk faldt med 28 øre pr. kg. Det bevirkede et betydeligt fald i bruttoudbyttet for mælk, men driftsresultatet udviklede sig vidt forskelligt: For de konventionelle producenter faldt driftsresultatet fra 710.000 kr. til 27.000 kr. pr. bedrift. Til gengæld havde de økologiske producenter en lille, men bemærkelsesværdig, fremgang i driftsresultatet fra 708.000 kr. til 715.000 kr. Fremgangen kan især tilskrives lavere driftsomkostninger. Resultatet svarer til en afkastningsgrad på 1,2 pct. for de konventionelle og 3,2 pct. for de økologiske producenter. I 2016 kan resultatforskellen forventes forstærket, da den konventionelle pris i år igen er faldet mest.

Blandt svineproducenter klarede driftsformen med slagtesvin sig bedst

Driftsresultatet for svinebrug faldt fra minus 207.000 til minus 412.000 kr. pr. bedrift. Blandt de forskellige typer svinebrug klarede de rene slagtesvineproducenter sig bedst med et driftsresultat på 50.000 kr., mens driftsresultatet for bedrifter med søer og smågriseproduktion klarede sig dårligst med et resultat på minus 1 mio. kr.

Fremgang for pelsdyr og mindre tilbagegang for planteavlere

Efter store fald i 2013-2014 havde pelsdyrbedrifter en fremgang i driftsresultatet fra 685.000 kr. til 784.000 kr. pr. bedrift.  For rene planteavlsbedrifter faldt driftsresultatet fra 471.000 kr. kr. til 422.000 kr.

De bedste heltidsbedrifter har et driftsresultat på over 1 mio. kr.

Den bedste fjerdedel af heltidslandbrugene, ca. 2.700 bedrifter, havde et driftsresultat på 1,3 mio. kr. i gennemsnit, mens resultatet for den dårligste fjerdedel, også ca. 2.700 bedrifter, var minus 1,2 mio. kr. I den sidste gruppe er der mange konventionelle mælke- og smågriseproducenter.

Regnskabsresultater for landbrug

 

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter

Alle

 

2013

2014

2015*

2013

2014

2015*

2013

2014

2015*

 

antal

Bedrifter

11245

11178

10773

19147

18631

18444

30392

29809

29218

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

164

168

167

36

35

39

83

85

86

Dyreenheder, antal

190

192

203

6

7

6

74

76

79

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

6566

6100

6017

418

390

407

2693

2531

2476

Driftsomkostninger

5416

5303

5432

447

431

436

2286

2258

2278

Resultat af primær drift

1150

796

586

-30

-41

-29

407

273

198

Finansieringsomkostninger

858

881

876

91

88

112

375

385

394

Generelle driftstilskud

440

466

436

93

84

86

221

227

215

Driftsresultat

731

382

146

-28

-45

-55

253

115

19

Driftsresultat efter ejeraflønning

300

-63

-300

-172

-192

-195

2

-144

-234

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,1

2,1

1,5

-1,2

-1,5

-1,0

2,1

1,3

0,8

Soliditetsgrad efter hensættelser

25,6

25,3

23,6

47,0

46,1

47,1

32,1

31,8

31,2

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.

*Foreløbige tal.

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

 

Malkekvæg

Malkekvæg, øko.

Svin

Pelsdyr

Planteavl

 

2013

2014

2015*

2013

2014

2015*

2013

2014

2015*

2013

2014

2015*

2013

2014

2015*

 

antal

Bedrifter

3108

2987

2872

372

347

327

2716

2669

2512

1169

1230

1260

2642

2688

2340

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

144

150

151

209

208

204

169

169

178

69

81

72

230

243

258

Dyreenheder, antal

294

292

313

278

298

278

320

332

354

62

90

86

12

14

14

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

6415

6662

6168

6845

7417

6995

9902

9196

9322

7769

5085

5168

3683

3687

3834

Driftsomkostninger

5525

5582

5745

6010

6184

5732

8779

8592

8928

4314

4219

4160

2836

2937

3089

Resultat af primær drift

889

1080

423

835

1233

1262

1123

604

394

3455

866

1008

847

750

745

Finansieringsomkostninger

897

881

869

1013

1173

1117

1151

1202

1224

331

376

374

850

901

959

Generelle driftstilskud

484

511

473

622

648

569

372

391

418

169

195

150

570

621

636

Driftsresultat

476

710

27

445

708

715

344

-207

-412

3293

685

784

567

471

422

- bedste fjerdedel

1485

1917

749

1445

1660

1389

1817

1145

1049

7429

1901

1962

1903

1798

1394

- dårligste fjerdedel

-380

-185

-860

-468

-138

41

-1059

-1977

-2478

707

-149

-322

-381

-570

-452

Driftsresultat efter ejeraflønning

-18

209

-466

-25

201

194

-92

-645

-857

2857

207

298

196

78

25

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

2,6

3,2

1,2

2,4

3,2

3,2

2,4

1,2

0,8

14,6

2,5

2,9

2,3

2,0

1,9

Soliditetsgrad efter hensættelser

17,1

15,5

13,5

18,4

15,6

16,6

19,6

17,8

17,2

36,3

37,2

32,4

36,3

37,5

36,3

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. juli 2016 - Nr. 314

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juli 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker landbrug med en produktion svarende til et standard output på mindst 25.000 euro. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen. Usikkerheden for eksempelvis driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter med malkekvæg er beregnet til, at gennemsnittet på 4,813 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed er mellem 4,638 mio. kr. og 4,987 mio. kr. Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er for 2022 aflønnet med 218,25 kr. i timen. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation