Gå til sidens indhold

Firmaernes salg fortsætter positiv trend

Firmaernes køb og salg december 2016

Firmaernes salg går fremad i december. Firmaernes samlede salg steg 2,9 pct. fra november til december, mens det fra tredje til fjerde kvartal steg 1,2 pct. Det indenlandske salg steg 1,5 pct. fra november til december. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen i det samlede salg fra november til december skyldes især fremgang i salget inden for branchegruppen industri.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Lille ændring i fordelingen af salg i alt mellem branchegrupperne

Den indbyrdes fordeling af salg i alt ændres lidt over årene 2010 til 2016. Den største branchegruppe, handel mv., står for ca. 46 pct. af salg i alt, mens den næststørste, industri mv., går fra ca. 26 pct. i 2010 til ca. 29 pct. i 2016. I denne periode falder finansiering mv. fra ca. 4 pct. i 2010 til ca. 2 pct. i 2016.

Fordeling af branchegruppernes salg i alt

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende i takt med, at firmaerne indberetter deres moms til SKAT, hvorved estimater for små og mellemstore virksomheder erstattes af faktiske indberetninger. Salget for november 2016 er nedjusteret fra 300,6 mia. kr. i sidste offentliggørelse til 298,5 mia. kr. Det er en nedjustering på 2,1 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Faktisk

 

2014

2015

2016

 

2014

2015

2016

 

mia. kr.

Januar

276,4

283,5

290,4

 

263,5

266,5

265,9

Februar

279,4

282,7

293,7

 

250,4

254,1

266,9

Marts

279,6

296,7

279,8

 

280,3

300,8

287,1

April

278,9

287,9

292,3

 

280,1

290,0

292,4

Maj

280,4

289,1

296,4

 

277,7

278,9

290,1

Juni

276,6

294,0

298,9

 

287,9

312,4

318,0

Juli

281,8

289,3

294,1

 

269,3

276,7

270,8

August

281,8

292,3

296,6

 

269,7

279,9

294,6

September

285,3

290,8

297,5

 

297,9

301,9

311,3

Oktober

287,3

290,4

292,8

 

303,1

301,9

296,4

November

288,2

293,2

298,5

 

285,3

294,9

305,7

December

281,5

290,8

307,3

 

314,8

326,2

339,5

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke sæsonkorrigeret

 

Nov.
2016

Dec.
2016

Æn-
dring

 

Juli 2016
- sept. 2016

Okt. 2016
- dec. 2016

Æn-
dring

 

Dec.
2015

Dec.
2016

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

298,5

307,3

2,9

 

888,2

898,7

1,2

 

326,2

339,5

4,1

I alt inkl. energi mv.

328,2

337,2

2,8

 

977,9

988,2

1,1

 

371,5

377,9

1,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

7,9

8,0

1,6

 

25,2

23,9

-5,3

 

11,3

10,3

-9,2

Industri

63,4

67,8

6,9

 

190,3

194,2

2,1

 

63,2

68,2

7,9

Bygge og anlæg

19,4

20,2

4,2

 

59,7

58,7

-1,8

 

25,1

25,5

1,3

Handel

113,1

114,5

1,2

 

329,8

336,1

1,9

 

118,1

122,5

3,8

Handel med biler og motorcykler

11,9

11,6

-2,2

 

34,5

35,2

2,1

 

12,1

11,5

-4,7

Engroshandel

74,0

75,9

2,6

 

213,9

219,6

2,7

 

74,1

79,1

6,9

Detailhandel

27,2

26,9

-1,1

 

81,4

81,3

-0,2

 

31,9

31,9

-0,1

Transport

32,4

33,2

2,5

 

94,7

97,9

3,4

 

30,8

32,9

6,5

Hoteller og restauranter

4,9

5,1

3,3

 

14,4

14,9

3,3

 

4,6

4,9

6,6

Information og kommunikation

14,1

14,5

3,3

 

42,7

42,4

-0,9

 

19,1

19,3

0,9

Finansiering og forsikring

5,7

5,3

-6,5

 

15,8

17,1

8,4

 

6,5

6,3

-3,5

Ejendomshandel og udlejning

5,4

4,9

-8,7

 

15,3

15,3

0,1

 

3,1

4,1

34,2

Anm.: Visse brancher er kun delvis momspligtige, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. februar 2017 - Nr. 58

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. marts 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation