Gå til sidens indhold

Søtransport trækker tjenesteeksporten op

Udenrigshandel med tjenester 4. kvt. 2016

Eksporten af tjenester steg i fjerde kvartal med 4,2 pct. Stigningen bliver især båret af en stigning i eksporten af søtransport på 8,2 pct. Set over hele 2016 er eksporten af søtransport dog faldet 17,6 pct. Tjenesteimporten steg 1,5 pct. i fjerde kvartal. Det viser kvartalstallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Hjælpetjenester til søtransport udgør en fjerdedel af tjenesteimporten

På trods af et fald i 2016 udgjorde søtransport 42,5 pct. af den samlede tjenesteeksport. Til sejladsen er knyttet en række udgifter så som lastning og losning af containere, opmagasinering, emballering og anden gods-håndtering samt navigationshjælp, lods samt havne- og kanalafgifter mv. Disse hjælpetjenester til søtransporten er betydelige og udgjorde i 2016 24,4 pct. af den samlede tjenesteimport, og 66,8 pct. af den samlede import af søtransporttjenester. For eksporten udgjorde hjælpetjenester til søtransport 1,0 pct. af den samlede tjenesteeksport. Hjælpetjenester omfatter ikke bunkring, reparation og proviantering.

Eksport og import af søtransport, hjælpetjenester samt tjenester i alt, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For de første ni måneder af 2016 er eksporten samlet opjusteret med 2,4 mia. kr. og importen opjusteret med 1,7 mia. kr. Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Nyt fra Danmarks Statistik 2017:50 om Danmarks udenrigsøkonomi 2016 med særlig fokus på Storbritannien.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

3. kvt. 2016

4. kvt. 2016

3. kvt. 2016

4. kvt. 2016

3. kvt. 2016

4. kvt. 2016

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

8,4

8,4

4,2

7,0

 

 

 

Eksport

102,7

104,1

97,9

102,0

1,1

4,2

-8,2

Forarbejdningstjenester mv.

1,2

0,7

1,2

0,7

59,2

-40,5

-3,7

Søtransport

41,1

44,3

40,6

43,9

0,2

8,2

-17,6

Lufttransport

5,9

5,1

5,5

5,4

-2,8

-0,5

0,7

Øvrig transport

5,3

5,5

5,3

5,5

1,6

3,6

0,5

Rejser

17,0

9,8

11,6

11,7

1,0

0,8

3,0

Bygge- og anlægstjenester

8,1

9,2

8,1

8,5

-3,2

4,2

-4,4

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,8

1,7

1,8

0,2

7,3

3,4

Royalties og licenser

3,5

5,3

3,9

3,6

-2,3

-8,3

6,0

Telekom.- og computertjenester mv.

6,5

7,4

6,7

7,1

2,9

6,1

2,4

Andre forretningstjenester

11,2

13,7

12,0

12,6

5,9

5,5

-1,6

Øvrige tjenester

1,3

1,2

1,3

1,2

-2,0

-12,6

-5,0

Import

94,4

95,7

93,7

95,0

1,3

1,5

-2,1

Forarbejdningstjenester mv.

2,6

3,1

2,6

3,1

0,5

19,5

-5,2

Søtransport

34,5

34,8

34,4

34,5

2,1

0,5

-8,9

Lufttransport

5,0

4,7

5,0

4,7

5,2

-6,6

-5,0

Øvrig transport

5,5

5,9

5,5

5,6

-0,7

2,7

1,3

Rejser

17,7

14,5

15,6

15,9

1,6

1,7

3,5

Bygge- og anlægstjenester

3,2

3,5

3,2

3,5

-8,6

10,1

-3,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,9

1,8

1,8

1,9

7,8

3,1

3,8

Royalties og licenser

2,4

2,1

2,4

2,1

-4,0

-15,2

1,6

Telekom.- og computertjenester mv.

6,1

7,5

6,5

6,9

1,5

4,9

2,3

Andre forretningstjenester

12,7

15,1

13,9

14,1

1,6

1,7

6,8

Øvrige tjenester

2,6

2,7

2,7

2,8

-0,3

2,4

4,5

1 Januar-december 2016 i forhold til januar-december 2015.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 4. kvt. 2016

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2016

4. kvt.
2016

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2016

4. kvt.
2016

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

104,1

102,0

1,1

4,2

-8,2

95,7

95,0

1,3

1,5

-2,1

EU

49,5

48,5

0,6

1,3

-4,5

52,1

52,0

0,6

0,5

0,6

Tyskland

12,0

12,3

3,3

2,8

-2,4

10,9

10,2

-2,0

4,6

-3,9

Sverige

10,2

10,2

-0,7

0,3

-0,6

7,7

7,6

-0,6

-2,5

-3,0

Storbritannien

8,7

8,4

0,0

0,3

-0,4

10,6

10,3

-8,2

8,3

3,6

Nederlandene

3,6

3,5

0,0

7,6

-2,0

3,9

3,9

2,2

11,7

-1,2

Verden uden for EU

54,6

53,5

1,5

7,0

-11,4

43,6

43,0

2,2

2,7

-5,2

USA

11,3

10,9

2,9

11,0

-12,0

10,9

10,7

4,7

7,3

-5,3

Norge

6,9

7,2

0,9

-3,2

-8,4

3,8

3,8

-1,8

0,0

-8,7

Kina

3,6

3,5

-12,6

30,3

-19,5

3,3

3,2

6,6

2,1

3,1

Schweiz

3,7

3,7

7,8

9,0

-6,2

1,5

1,5

-9,7

1,5

-32,9

BRIK²

7,2

7,1

-6,6

15,6

-16,5

6,2

6,1

6,3

5,8

0,3

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2017 - Nr. 52

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation