Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

36 pct. af de lavtuddannede på offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede, 16-64 år (tillæg) 2. kvt. 2014, uddannelse

I andet kvartal var 36 pct. af de 16-64-årige uden anden fuldført uddannelse end grundskolen på offentlig forsørgelse. Med en andel på 23 pct., havde personer med en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse den næsthøjeste andel. Den laveste andel havde 16-64-årige med en lang videregående- eller forskeruddannelse, hvor 11 pct. var på offentlig forsørgelse i andet kvartal. Antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige er her opgjort uden SU-modtagere og omregnet til fuldtidsmodtagere.

Andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse ekskl. SU efter højeste fuldførte uddannelse. 2. kvt. 2014

Lavt uddannede trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet

Af de 16-64-årige der havde en grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse, var 17 pct. i ydelsesgruppen tilbagetrækning i andet kvartal 2014. Denne ydelsesgruppe dækker over ydelserne førtidspension, efterløn og fleksydelse. Blandt personer med erhvervsuddannelse, der fx omfatter tømrere og social- og sundhedshjælpere, var 10 pct. af de 16-64-årige i tilbagetrækning. Kun 2 pct. af de 16-64-årige med en lang videregående- eller forskeruddannelse var i tilbagetrækning, og var dermed den uddannelsesgruppe med den laveste andel i tilbagetrækning. I gruppen af personer med lange videregående uddannelser kan bl.a. nævnes jurister og arkitekter, som nogle af de større uddannelsesretninger.

Personer med højere uddannelser modtager oftere barselsdagpenge

I andet kvartal var andelen, som modtog barselsdagpenge i aldersgruppen 16-64 år, stigende med uddannelsesniveauet. Under 1 pct. af personerne med grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse var på barsel, imens det var tilfældet for over 3 pct. af dem med en lang videregående- eller forskeruddannelse.

Personer med lavere uddannelse er oftere i vejledning og opkvalificering

I andet kvartal var andelen, som var i vejledning og opkvalificering i aldersgruppen 16-64 år, aftagende med stigende uddannelsesniveau. Blandt personer med en grundskoleuddannelse var over 2 pct. i vejledning og opkvalificering, imens det for dem med en lang videregående- eller forskeruddannelse kun gjaldt for under 0,5 pct.

70 pct. af de offentligt forsørgede har højst grundskole eller er faglærte

301.100 personer af dem, som var på offentlig forsørgelse eksklusive SU i andet kvartal, havde en grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse, svarende til 38 pct. af alle offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagere. I gruppen af personer med en erhvervsuddannelse var 250.200 personer i offentlig forsørgelse, svarende til 32 pct. af alle offentlig forsørgede eksklusive SU-modtagere.

Offentlig forsørgelse ekskl. SU fordelt efter højest fuldførte uddannelse. 2. kvt. 2014

 

Netto
ledige

Vejledning
og
opkvalificering

Støttet
beskæftigelse

Barsels-dagpenge

Tilbage-
trækning

Øvrige
ydelses-
modtagere

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt

101708

39035

98237

50854

319033

178722

787590

Grundskole

25344

17609

34189

3575

142672

77687

301075

Almen- og erhvervsgymnasiel
uddannelse

7768

2743

4601

2559

12139

11094

40905

Erhvervsuddannelse

35659

8619

37644

14248

102317

51699

250186

Kort videregående uddannelse

5214

928

3248

3099

7639

4589

24717

Mellemlang videregående
og bacheloruddannelse

13958

2396

11783

15244

32431

16899

92712

Lang videregående og
forskeruddannelse

8263

920

3521

9236

5961

4999

32901

Uoplyst

5501

5819

3251

2893

15875

11755

45094

Anm.: I ydelsesgruppen øvrige ydelsesmodtagere indgår bl.a. kontanthjælpsmodtagere, der hverken er jobparate eller aktiverede samt sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. september 2014 - Nr. 495

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. december 2014

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige med undtagelse af SU. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation