Gå til sidens indhold

Tre ud af ti er på offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede 16-64-årige, (år) tema 2015

I 2015 var 30 pct. af de 16-64-årige på offentlig forsørgelse, når SU-modtagere medregnes som offentligt forsørgede. Fordelt på aldersgrupper var det de 40-49-årige med 20 pct., der havde den mindste andel af offentligt forsørgede, mens den højeste andel fandtes blandt de 60-64-årige med 52 pct. Helt som ventet er de yngre aldersgrupper domineret af SU-modtagere og til dels af barselsdagpenge, mens de ældre aldersgrupper er domineret af førtidspension og i særdeleshed af efterløn. Antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige er i nærværende udgivelse omregnet til fuldtidsmodtagere - også i figurer og tabel.

Andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse inklusive SU-modtagere. 2015

Mange SU-modtagere blandt de 16-24-årige

Blandt de 16-24-årige var 39 pct. på en eller anden form for offentlig forsørgelse i 2015. Hovedparten af disse, svarende til 32 pct. af samtlige 16-24-årige, var SU-modtagere.

Mange modtagere af SU og dagpenge blandt de 25-29-årige

Blandt de 25-29-årige var der ligeledes 39 pct. på offentlig forsørgelse i alt i 2015. Her udgjorde SU-modtagerne igen den største gruppe, svarende til 21 pct. af aldersgruppen efterfulgt af de nettoledige og barselsdagpengemodtagere med hhv. 4 og 3 pct. af samtlige 25-29-årige.

De 30-39-årige er ligeligt fordelt blandt de forskellige typer af forsørgelse

Blandt de 30-39-årige var 24 pct. på offentlig forsørgelse i alt i 2015. Ud af disse var der, i forhold til de øvrige aldersgrupper, en relativ høj andel af personer på barselsdagpenge.

Lavest andel af offentligt forsørgede blandt de 40-49-årige

Blandt de 40-49-årige var der kun 20 pct. på offentlig forsørgelse i alt i 2015. I denne aldersgruppe var der relativt mange på førtidspension (6 pct.) og i støttet beskæftigelse (3 pct.).

Mange førtidspensionister blandt de 50-59-årige

Blandt de 50-59-årige var 24 pct. på offentlig forsørgelse i alt i 2015. Blandt disse var der relativt mange på førtidspension (11 pct.) og i støttet beskæftigelse (4 pct.).

Højest andel af offentligt forsørgede blandt de 60-64-årige

Blandt de 60-64-årige var over halvdelen (52 pct.) på offentlig forsørgelse i alt i 2015. I denne aldersgruppe var der relativt mange på efterløn (25 pct.) og førtidspension (18 pct.).

Andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse inklusive SU-modtagere. 2015

Kvinder er oftere end mænd på offentlig forsørgelse

Imens omkring én ud af tre kvinder (34 pct.) var på offentlig forsørgelse i 2015, var det kun tilfældet for omkring én ud af fire mænd (26 pct.) De relativt flere kvinder end mænd på offentlig forsørgelse skyldes først og fremmest, at relativt flere kvinder end mænd modtager SU eller barselsdagpenge.

Offentlig forsørgelse inklusive SU-modtagere fordelt efter køn og alder. 2015

 

SU-modtagere

Nettoledige

Vejledning og opkvalificering

Støttet
beskæftigelse

Barsels-
dagpenge

Førtids-
pension

Efterløn

Øvrige
ydelses-
modtagere

I alt

I alt

324608

101753

37455

90942

45941

215590

85767

186292

1088348

Mænd

144919

50243

19499

39893

4433

98930

35144

83516

476579

Kvinder

179689

51510

17956

51049

41507

116660

50623

102777

611770

16-24 år

214517

7684

9031

4090

1933

4025

-

21106

262385

25-29 år

77454

15459

6129

6224

11971

5524

-

19685

142446

30-39 år

24667

26586

9241

15722

28318

18195

-

41626

164354

40-49 år

6315

23295

7322

24777

3610

45109

-

47983

158411

50-59 år

1546

21875

4839

30259

103

83031

-

43747

185403

60-64 år

110

6854

894

9869

5

59706

85767

12145

175349

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2016 - Nr. 226

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige med undtagelse af SU. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation