Gå til sidens indhold

Piger og drenge spiller forskellige instrumenter

Musikskoler 2014/2015

I sæsonen 2014/2015 var der knap 51.400 elever, der modtog instrument- og sangundervisning på musikskolerne i Danmark. 55 pct. af eleverne er piger og de resterende 45 pct. er drenge. Tværfløjte, sang og violin er mest populære hos pigerne, og mere end tre fjerdedele af eleverne i disse fag er af hunkøn. Slagtøj, el-guitar og el-bas er populære drengefag; over 80 pct. af disse fags elever er af hankøn.

Musikskoleelever fordelt på køn for de ti mest populære instrumenter

Klaver og guitar slår stadig takten an

De ti mest populære fag, der undervises i på musikskolerne, dækker samlet 89 pct. af musikskolernes instrument- og sangundervisning. Klaver topper igen i år listen, da mere end hver fjerde elev på musikskolerne modtager klaverundervisning. Ny på listen i forhold til året før er synthesizer/keyboard. Til gengæld er blokfløjte i år faldet ud af top ti. Ser man på de ti fag med det færreste antal elever, dækker de samlet kun 1,5 pct. af instrument- og sangundervisningen. Instrumenterne og deres indbyrdes rækkefølge på denne liste er uændret fra sidste år, selvom fx elevtallet for ukulele er firedoblet i perioden.

De ti mest og de ti mindst populære instrumentfag på musikskolerne. Sæson 2014/2015

Ti mest populære
instrumentfag

Sidste års placering

Antal
elever

 

Ti mindst populære
instrumentfag

Antal
elever

I alt

 

45529

 

I alt

756

Klaver

1

14553

 

El-orgel

8

Akustisk guitar

2

9855

 

Ukulele

25

Slagtøj

3

5506

 

Kirkeorgel

37

Sang

4

4892

 

Marchfløjte

39

Violin

5

3567

 

Tuba

75

Elguitar

6

2133

 

Valdhorn

80

Saxofon

7

1395

 

Fagot

86

Tværfløjte

8

1327

 

Althorn/tenorhorn/div. ventilbasun

111

Elbas

10

1213

 

Obo

126

Synthesizer/keyboard

(NY)

1088

 

Bratsch

169

Tværfløjtenister holder fast

I sæsonen 2014/2015 havde 42 pct. af tværfløjteeleverne på musikskolerne modtaget undervisning i mindst to år før sæsonstart. 38 pct. af tværfløjtenisterne var nybegyndere, mens 21 pct. havde modtaget undervisning i tværfløjte et enkelt år før sæsonstart. Blandt de ti mest populære instrumenter på musikskolerne er eleverne inden for synthesizer/keyboard de mindst vedholdende; kun 27 pct. af disse elever har modtaget undervisning i deres instrument igennem mindst to år, og 50 pct. er nye i faget. Den generelle fordeling blandt alle instrumenter var i sæsonen 2014/2015, at 43 pct. var nye elever, 22 pct. havde et enkelt års erfaring inden sæsonstart, og 35 pct. havde to år eller mere bag sig på deres instrument.

Andel af nye og fortsætterelever for de ti mest populære instrumenter

Andre aktiviteter end instrumentundervisning

Musikskolerne tilbyder foruden instrumentundervisning (inkl. sang) også forskellige musikhold. Forskolehold havde 19.650 registrerede tilmeldinger i sæson 2014/2015, mens alle sammenspilshold (fx kor og orkester) havde et elevtal på 26.450 elever.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. februar 2016 - Nr. 53

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. januar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på spørgeskemaer og indberetninger af administrative data fra lan¬dets knap 100 musikskoler, der er kommunale eller modtager kommunalt tilskud. Data for musikskolernes tilskud og udgifter til fx lønninger er indsamlet af Slots- og Kulturstyrelsen. Eleverne er opgjort som såkaldte aktivitets¬elever, dvs. at det er det samlede antal tilmeldinger til undervisningen, der opgøres uden hensyn til, om det sker som ene- eller holdundervisning.
Statistikken afspejler primært elever indskrevet på musikskolernes sang- og instrumentundervisning samt sam¬spils- og forskolehold. Musikskolerne underviser også i institutioner og skoler samt udbyder en række udad¬vendte informations- og motivationsaktiviteter i fx kulturhuse og på folkebiblioteker. Disse aktiviteter er kun i be¬grænset omfang dækket af statistikken. For at forbedre beskrivelsen af disse aktiviteter, er der derfor igangsat et udviklingsarbejde med deltagelse af musikskolernes organisationer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation