Gå til sidens indhold

Tjenestebalancen er tæt på nul

Udenrigshandel med tjenester 3. kvt. 2016

Ændret 09. november 2016 kl. 10:16

Der er desværre konstateret fejl i tallene i andet afsnit om eksport til Storbritannien. Tallene er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Eksporten af tjenester faldt i tredje kvartal med 1,0 pct., mens importen steg 1,5 pct. I de tre første kvartaler af 2016 faldt tjenesteeksporten med 11,5 pct. set i forhold til samme periode sidste år. Dette fald er især båret af et fald i eksporten af søtransport. Tjenesteimporten faldt i samme periode med 3,6 pct. Overskuddet på tjenestebalancen var i tredje kvartal 1,7 mia. kr, hvilket er et fald på 2,4 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Tjenesteeksporten til Storbritannien faldt i tredje kvartal

Eksporten af tjenester til Storbritannien faldt med 1,9 pct. i tredje kvartal 2016 i forhold til andet kvartal. Tilsammen faldt tjenesteeksporten til EU med 1,4 pct. i samme periode. Til verden uden for EU faldt eksporten af tjenester med 0,6 pct. især båret af et fald til Kina.

Fald i handlen til verden udenfor EU

Især handlen til verden uden for EU faldt i de første tre kvartaler af 2016. Til denne gruppe lande faldt eksporten med 15,9 pct. og importen med 7,9 pct. Eksporten til EU faldt i samme periode med 6,4 pct., mens importen steg med 0,1 pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober er Udenrigshandel med tjenester blevet revideret fra 2005 og frem til og med juni 2016 - se afsnittet 'Særlige forhold ved denne offentliggørelse'.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

2. kvt. 2016

3. kvt. 2016

2. kvt. 2016

3. kvt. 2016

2. kvt. 2016

3. kvt. 2016

År til dato1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

3,1

6,5

4,1

1,7

 

 

 

Eksport

96,3

100,5

96,2

95,2

-1,6

-1,0

-11,5

Forarbejdningstjenester mv.

0,7

1,1

0,7

1,1

-3,0

55,6

-1,0

Søtransport

40,3

39,5

40,1

38,7

-6,8

-3,5

-23,4

Lufttransport

5,7

5,9

5,6

5,5

2,8

-2,0

0,6

Øvrig transport

5,3

5,3

5,2

5,3

0,5

0,6

-0,5

Rejser

11,7

16,9

11,5

11,6

-0,2

0,9

3,1

Bygge- og anlægstjenester

8,2

7,9

8,3

7,8

8,3

-5,7

-6,7

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,7

1,7

1,7

10,0

0,1

2,8

Royalties og licenser

3,4

3,4

4,0

3,9

4,9

-1,4

11,8

Telekom.- og computertjenester mv.

6,5

6,5

6,5

6,7

6,3

2,8

3,8

Andre forretningstjenester

11,4

11,0

11,2

11,7

-0,9

4,1

-4,8

Øvrige tjenester

1,4

1,3

1,4

1,3

-4,9

-4,2

0,3

Import

93,1

93,9

92,1

93,5

1,9

1,5

-3,6

Forarbejdningstjenester mv.

2,6

2,6

2,6

2,6

2,2

2,8

-6,8

Søtransport

33,9

34,4

33,7

34,3

1,1

1,9

-10,9

Lufttransport

4,8

5,0

4,8

5,0

4,1

4,0

-6,1

Øvrig transport

5,6

5,4

5,5

5,4

-2,1

-1,8

-1,0

Rejser

16,1

17,6

15,2

15,4

0,1

1,1

2,6

Bygge- og anlægstjenester

3,5

3,5

3,5

3,5

1,1

-1,6

-0,5

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,7

1,7

1,7

3,5

0,3

-2,3

Royalties og licenser

2,3

2,5

2,3

2,5

-0,5

7,7

2,8

Telekom.- og computertjenester mv.

6,6

6,0

6,6

6,4

9,8

-2,9

0,6

Andre forretningstjenester

13,3

12,7

13,5

14,1

3,9

4,1

5,3

Øvrige tjenester

2,7

2,6

2,7

2,6

0,4

-1,6

3,7

1 Januar-september 2016 i forhold til januar-september 2015.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande, 3. kvartal 2016

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2016

3. kvt.
2016

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2016

3. kvt.
2016

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

100,5

95,2

-1,6

-1,0

-11,5

93,9

93,5

1,9

1,5

-3,6

EU

49,7

46,6

-0,6

-1,4

-6,4

53,1

51,7

3,4

0,7

0,1

Tyskland

13,8

11,7

1,9

1,3

-5,6

10,0

9,7

3,3

-2,4

-6,3

Sverige

11,0

10,3

-1,2

0,5

-0,4

7,8

7,7

-0,5

-0,6

-3,8

Storbritannien

7,9

8,1

5,5

-1,9

-1,4

9,3

9,4

8,3

-9,3

2,9

Nederlandene

3,2

3,1

3,5

-2,3

-6,4

3,5

3,5

-3,2

1,6

-3,5

Verden uden for EU

50,7

48,6

-2,6

-0,6

-15,9

40,8

41,8

0,0

2,6

-7,9

USA

9,9

9,7

-6,7

2,4

-17,7

9,1

9,4

-0,9

1,4

-13,1

Norge

8,9

7,6

1,4

2,7

-25,2

3,7

3,9

-0,5

-2,3

1,9

Kina

3,2

3,0

-3,0

-3,4

-9,1

3,2

3,1

-2,0

6,2

-7,4

Schweiz

3,4

3,4

-3,1

8,0

-8,9

1,5

1,5

-18,6

-10,1

-33,5

BRIK²

6,3

6,1

2,8

-6,0

-23,6

5,8

5,6

-0,5

5,7

-3,5

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revisioner fra 2005 til og med juni 2016

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober er Udenrigshandel med tjenester blevet revideret fra 2005 og frem til og med juni 2016 (se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 432 for uddybning af revisionerne).

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

Eksport

Import

Tjeneste-
balance

 

mia.kr.

2005

0,2

0,2

0,0

2006

3,9

0,3

3,6

2007

3,6

0,4

3,2

2008

0,5

1,6

-1,2

2009

0,5

6,5

-6,0

2010

1,0

2,9

-2,0

2011

0,8

3,8

-3,0

2012

0,9

4,9

-4,0

2013

1,5

9,1

-7,6

2014

2,9

9,8

-6,9

2015

13,0

12,8

0,2

20161

5,4

5,9

-0,5

1 Første to kvartaler af 2016.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2016 - Nr. 471

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation