Gå til sidens indhold

Overskuddet på tjenester faldt

Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2016

Eksporten af tjenester faldt fra første til andet kvartal 1,6 pct., mens importen steg 2,0 pct. Fra første til andet kvartal blev overskuddet på tjenestehandlen næsten halveret. Overskuddet faldt 3,3 mia. kr. til 3,8 mia. kr. Det er især søtransport, der ligger bag denne udvikling. Overskuddet på søtransport faldt med 3,3 mia. kr. især som følge af en tilbagegang i eksporten på 6,6 pct. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Eksporten til Brasilien

Verdens øjne er i denne måned rettet mod Brasilien. Men Brasilien fylder dog ikke så meget i den danske tjenesteeksport. Med en eksport i 2015 på 4,5 mia. kr. udgjorde eksporten 1,1 pct. af den samlede danske tjenesteeksport. Søtransport er med omkring 85 pct. af eksporten den vigtigste eksporttjeneste. Importen udgjorde i 2015 0,6 pct. af den samlede import.

Eksporten af tjenester til Brasilien

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2015 er eksporten opjusteret med 2,6 mia. kr., mens importen er opjusteret med 4,2 mia. kr. For første kvartal 2016 er eksporten nedjusteret med 0,7 mia. kr., og importen er opjusteret med 1,7 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

1. kvt. 2016

2. kvt. 2016

1. kvt. 2016

2. kvt. 2016

1. kvt. 2016

2 kvt. 2016

År til dato 1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

2,7

2,7

7,1

3,8

 

 

 

Eksport

88,2

93,1

94,7

93,1

-4,5

-1,6

-11,9

Forarbejdningstjenester mv.

0,7

0,7

0,7

0,7

-8,1

1,8

-4,5

Søtransport

42,0

40,4

43,1

40,3

-2,8

-6,6

-23,3

Lufttransport

5,5

5,8

5,7

5,8

4,8

1,3

4,0

Øvrig transport

5,2

5,5

5,2

5,4

-2,3

3,4

3,5

Rejser

7,6

11,7

11,4

11,5

0,7

0,4

4,3

Bygge- og anlægstjenester

4,8

5,9

5,0

5,9

-23,0

18,1

-5,1

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,5

1,5

1,5

1,6

-13,9

5,3

-2,8

Royalties og licenser

2,9

3,4

3,8

4,0

2,7

7,2

14,6

Telekom.- og computertjenester mv.

6,1

6,4

6,2

6,4

-14,6

3,4

0,9

Andre forretningstjenester

10,4

10,4

10,6

10,3

-6,3

-3,0

-8,9

Øvrige tjenester

1,4

1,4

1,5

1,3

0,8

-9,5

0,3

Import

85,5

90,3

87,6

89,4

-3,4

2,0

-3,0

Forarbejdningstjenester mv.

1,6

1,6

1,6

1,6

-18,8

-0,7

2,1

Søtransport

32,8

33,9

33,3

33,8

-6,5

1,5

-11,0

Lufttransport

4,4

4,5

4,4

4,5

3,9

1,7

-5,0

Øvrig transport

5,7

5,8

5,7

5,7

-4,0

-0,7

4,9

Rejser

13,4

16,0

14,9

15,1

0,7

1,2

2,8

Bygge- og anlægstjenester

2,5

2,6

2,5

2,6

-5,1

4,6

8,2

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,8

1,6

1,8

-5,8

16,3

12,1

Royalties og licenser

2,1

2,2

2,1

2,2

-9,4

3,6

9,2

Telekom.- og computertjenester mv.

5,9

6,2

6,0

6,2

-5,9

3,5

-1,7

Andre forretningstjenester

12,9

13,2

13,0

13,4

2,4

3,6

4,0

Øvrige tjenester

2,6

2,6

2,6

2,6

2,5

-1,5

0,4

1 Januar-juni 2016 i forhold til januar-juni 2015.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 2. kvt. 2016

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

1. kvt.
2016

2. kvt.
2016

År til
dato 1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

1. kvt.
2016

2. kvt.
2016

År til
dato 1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

93,1

93,1

-4,5

-1,6

-11,9

90,3

89,4

-3,4

2,0

-3,0

EU

44,6

44,7

-4,7

0,8

-5,7

50,6

50,2

-3,8

3,3

1,2

Tyskland

9,6

9,7

-4,5

3,0

-5,7

10,1

9,8

-5,9

3,7

-4,2

Sverige

10,1

10,1

1,8

-1,6

0,2

7,7

7,8

-3,8

-1,3

-4,6

Storbritannien

7,6

7,7

-7,4

9,6

3,2

9,4

9,4

-3,3

7,1

10,6

Nederlandene

3,3

3,3

-3,8

6,0

-7,1

3,3

3,3

-3,1

-3,4

-7,1

Verden uden for EU

48,5

48,5

-4,4

-3,8

-16,7

39,8

39,2

-2,9

0,5

-7,7

USA

8,8

8,9

-2,2

-10,5

-22,0

8,8

8,4

-2,7

1,6

-15,1

Norge

7,7

7,7

-2,3

2,8

-7,0

3,7

3,8

0,2

-0,2

-8,5

Kina

3,1

3,1

-2,5

-2,5

-29,8

2,9

2,9

-3,5

1,9

1,1

Schweiz

3,1

2,9

-17,5

-2,6

-15,7

1,7

1,8

0,8

-14,3

-30,4

BRIK²

6,6

6,6

-3,4

2,8

-25,8

5,3

5,3

-4,7

2,0

-4,2

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. august 2016 - Nr. 339

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2016

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation