Gå til sidens indhold

Eksport af søtransport er betydelig lavere

Udenrigshandel med tjenester 1. kvt. 2016

Eksporten af tjenester faldt 3,6 pct. fra fjerde kvartal 2015 til første kvartal 2016, mens importen faldt 4,5 pct. Fra første kvartal 2015 til første kvartal 2016 faldt eksporten af tjenester 11,0 pct. primært som følge af, at eksporten af søtransport faldt med 22,3 pct. Overskuddet på tjenestebalancen var i første kvartal på 9,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Mere end en tredjedel af tjenesteeksporten til Storbritannien er søtransport

I 2015 udgjorde vores samlede tjenesteeksport til Storbritannien 28,9 mia. kr. Heraf var 37,1 pct. af eksporten søtransport. Derudover udgjorde eksporten af andre forretningstjenester 15,1 pct. og bygge- og anlægstjenester 14,9 pct.

Den samlede import af tjenester fra Storbritannien udgjorde 34,1 mia. kr. i 2015. Søtransport udgjorde 27,5 pct. og andre forretningstjenester 24,4 pct. Andre store poster var rejser med 10,1 pct. samt telekommunikation og computertjenester med 8,5 pct.

Eksporten til Sverige større end til USA

Eksporten til Sverige var i første kvartal 10,6 mia. kr., hvilket er højere end eksporten til USA, som vi sædvanligvis eksporterer flest tjenester til. Eksporten til USA er faldet fem kvartaler i træk, mens eksporten til Sverige har været mere stabil.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2015 er eksporten samlet nedjusteret med 0,4 mia. kr. og importen nedjusteret med 1,5 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

4. kvt. 2015

1. kvt. 2016

4. kvt. 2015

1. kvt. 2016

4. kvt. 2015

1. kvt. 2016

1. kvt./1. kvt.1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

10,8

5,0

9,2

9,7

 

 

 

Eksport

100,3

88,9

99,1

95,6

-3,0

-3,6

-11,0

Forarbejdningstjenester mv.

0,8

0,7

0,8

0,7

-20,0

-9,3

-2,6

Søtransport

44,4

42,4

44,6

43,5

-11,7

-2,3

-22,3

Lufttransport

5,8

5,9

5,9

6,1

4,3

2,3

10,0

Øvrig transport

5,3

5,4

5,3

5,4

-1,6

2,6

7,0

Rejser

9,5

7,4

11,3

11,3

0,1

0,4

4,0

Bygge- og anlægstjenester

6,4

4,5

6,0

4,8

7,7

-20,2

-8,6

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,5

1,7

1,4

15,3

-14,4

-8,9

Royalties og licenser

5,5

3,0

3,7

3,8

10,9

3,1

12,1

Telekom.- og computertjenester mv.

7,2

5,9

7,0

6,0

23,9

-13,8

0,5

Andre forretningstjenester

12,3

10,7

11,5

11,0

3,3

-3,9

-4,6

Øvrige tjenester

1,5

1,4

1,5

1,5

12,2

-0,6

2,0

Import

89,6

83,9

89,9

85,9

-2,6

-4,5

-4,6

Forarbejdningstjenester mv.

1,8

1,5

1,8

1,5

1,9

-18,2

16,6

Søtransport

35,8

32,9

35,5

33,4

-8,1

-5,8

-9,6

Lufttransport

4,4

4,4

4,4

4,4

-5,7

0,0

-4,6

Øvrig transport

5,6

5,8

5,9

5,8

1,4

-2,0

7,6

Rejser

13,2

13,4

14,7

14,8

0,1

0,5

1,3

Bygge- og anlægstjenester

2,7

2,6

2,7

2,6

3,4

-3,7

1,6

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,6

1,6

1,6

-4,6

-5,1

6,6

Royalties og licenser

2,4

2,2

2,4

2,2

25,0

-6,9

12,1

Telekom.- og computertjenester mv.

6,5

5,6

6,1

5,7

4,4

-5,6

-4,4

Andre forretningstjenester

13,0

12,5

12,3

12,5

0,9

1,6

-0,3

Øvrige tjenester

2,5

1,4

2,5

1,4

0,0

-44,8

-47,3

1 1. kvt. 2016 i forhold til 1. kvt. 2015.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 1. kvt. 2016

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2015

1. kvt.
2016

1. kvt /
1. kvt.1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2015

1. kvt.
2016

1. kvt /
1. kvt.1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

88,9

95,6

-3,0

-3,6

-11,0

83,9

85,9

-2,6

-4,5

-4,6

EU

40,9

44,4

-0,1

-3,8

-6,1

45,1

47,2

-1,4

-5,6

-1,7

Tyskland

7,8

9,1

-5,3

-3,1

-6,4

8,5

9,6

-3,4

-4,2

-4,3

Sverige

10,0

10,6

1,2

1,7

3,1

7,6

7,9

-0,1

-4,1

-3,3

Storbritannien

6,7

6,9

1,1

-7,3

-4,6

8,1

8,3

-0,3

-6,8

-0,4

Nederlandene

2,9

3,0

2,9

-3,5

-10,6

3,3

3,3

-5,2

-1,4

-3,8

Verden uden for EU

48,0

51,2

-5,4

-3,4

-14,9

38,8

38,7

-4,2

-3,2

-7,9

USA

9,7

10,1

-3,8

-0,9

-18,4

8,3

8,1

4,2

-2,3

-16,9

Norge

6,8

7,7

-6,3

-2,5

-6,6

4,2

3,9

2,7

0,2

-8,7

Kina

2,9

3,2

-2,2

-2,0

-40,7

2,7

2,8

2,1

-3,6

2,0

Schweiz

2,9

3,1

-3,8

-15,5

-9,6

1,9

2,2

-17,0

4,0

-25,3

BRIK²

6,1

6,6

-9,2

-1,8

-31,8

4,9

5,1

-2,5

-4,8

-3,8

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. maj 2016 - Nr. 213

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2016

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation