Gå til sidens indhold

Færre virksomheder videre- og efteruddanner

Virksomhedernes videre- og efteruddannelse 2015

En mindre andel danske virksomheder videre- eller efteruddannede deres ansatte i 2015 end i 2010. I 2010 var det 91 pct. af virksomhederne, der videre- eller efteruddannede deres ansatte, mens andelen i 2015 var 87 pct.

Andel af virksomheder med videre- og efteruddannelse

Andelen af virksomheder, der giver medarbejdere kurser, daler

70 pct. af virksomhederne gav i 2015 kurser til deres ansatte, mens det i 2010 var 75 pct. Eksterne kurser var i 2015 mere brugt end interne kurser. I 2015 anvendte 57 pct. af virksomhederne eksterne kurser, mens 46 pct. anvendte interne kurser. I 2010 var tallene hhv. 63 pct. og 49 pct. Det viser en undersøgelse, Danmarks Statistik har gennemført for Eurostat om virksomhedernes videre- og efteruddannelse af medarbejderne.

Undersøgelsen er gennemført i alle EU's medlemsstater og omfatter et repræsentativt udsnit af alle private virksomheder med mere end ti ansatte i 2015. Undersøgelsen viser også, at andelen som giver anden efteruddannelse, daler. Anden efteruddannelse, som dækker fx sidemandsoplæring, konferencer mv. blev anvendt af 74 pct. af virksomhederne i 2015, hvorimod det i 2010 blev anvendt af 84 pct. af virksomhederne.

Travlhed på arbejdsmarkedet

Travlhed for virksomhederes medarbejdere nævnes oftere som en af årsagerne til, at virksomhederne ikke videre- eller efteruddannede deres medarbejdere. 42 pct. af virksomhederne pegede i 2015 på dette som en af årsagerne til, at de ikke videre- eller efteruddannede deres medarbejdere. I 2010 pegede 26 pct. af virksomhederne på dette som en årsag.

Årsager til ingen videre- og efteruddannelse

 

2010

2015

 

pct.

Medarbejdernes kvalifikationer svarede til virksomhedens behov

93

73

Foretrak at rekruttere personer med de krævede kvalifikationer

64

65

Har større fokus på erhvervsfaglig grunduddannelse

49

44

De ansatte havde ikke tid til at deltage i efter- og videreuddannelse

26

42

Vanskeligt at vurdere behovet for efteruddannelse

27

38

Store udgifter til efteruddannelse

28

22

Mangel på passende efteruddannelse på markedet

11

19

Andre grunde

18

16

Anm.: Tallene er baseret på besvarelser fra de virksomheder, der ikke gav deres ansatte videre- og efteruddannelse. Det har været muligt at angive flere årsager.

Større virksomheder giver oftere efteruddannelse

98 pct. af virksomheder med 250 eller flere medarbejdere efteruddannede deres ansatte i 2015. For gruppen af virksomheder med 50-249 ansatte var det 95 pct., mens det var 84 pct. for gruppen med de mindste virksomheder.

Andel af virksomheder med videre- og efteruddannelse

Store virksomheder giver i høj grad interne kurser

Det var især de største virksomheder, som gav interne kurser. 88 pct. af virksomhederne med 250 eller flere ansatte gav interne kurser, mens det samme var tilfældet for 40 pct. af de mindste virksomheder.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2019 - Nr. 65

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Den danske del af CVTS (Continuing Vocational Training Survey) er en spørgeskemabaseret undersøgelse gennemført blandt private virksomheder i Danmark med ti ansatte eller flere. Undersøgelsen er gennemført i 2005, 2010 og 2015.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation