Gå til sidens indhold

Søtransporten fortsætter fald

Udenrigshandel med tjenester 4. kvt. 2015

Eksporten af tjenester er faldet de seneste tre kvartaler. Det skyldes næsten udelukkende et fald i søtransport, der er faldet med 19,8 pct. fra første kvartal til fjerde kvartal. Fra tredje til fjerde kvartal faldt eksporten med 2,8 pct., mens importen faldt med 2,3 pct. For både eksport og import er søtransport den største årsag til disse fald. Overskuddet på tjenestebalancen var i fjerde kvartal på 8,8 mia. kr., hvilket er et fald på 0,8 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Lavere eksport til Norge og USA

I fjerde kvartal faldt eksporten til lande uden for EU med 5,0 pct., mens eksporten til EU-lande faldt med 0,2 pct. Eksportfaldet til lande uden for EU skyldes bl.a. fald til Norge på 6,8 pct. og USA på 2,9 pct. For eksporten til EU-lande faldt eksporten til Tyskland 5,6 pct, mens eksporten til Nederlandene til gengæld steg 6,6 pct. Importen fra lande uden for EU faldt i samme periode 3,9 pct. Blandt andet faldt importen fra Schweiz 22,0 pct., mens der var stigninger på køb fra USA og Kina. Importen fra EU-lande faldt 0,9 pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For de første ni måneder af 2015 er eksporten samlet opjusteret med 0,2 mia. kr. og importen opjusteret med 2,4 mia. kr. Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Nyt fra Danmarks Statistik nr. 58 om Danmarks udenrigsøkonomi 2015 med hovedtal for både betalingsbalance, varehandel og tjenestehandel for året 2015.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

3. kvt. 2015

4. kvt. 2015

3. kvt. 2015

4. kvt. 2015

3. kvt. 2015

4. kvt. 2015

4. kvt./4. kvt.1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

13,7

10,3

9,6

8,8

 

 

 

Eksport

107,5

100,5

102,3

99,4

-1,7

-2,8

-6,7

Forarbejdningstjenester mv.

1,0

0,8

1,0

0,8

22,4

-20,2

-9,6

Søtransport

51,6

44,7

50,5

44,9

-3,8

-11,1

-18,8

Lufttransport

6,0

5,8

5,7

5,9

-0,1

4,6

12,8

Øvrig transport

5,2

5,1

5,2

5,1

5,1

-1,6

0,1

Rejser

16,5

9,4

11,2

11,2

1,4

-0,6

3,2

Bygge- og anlægstjenester

5,7

6,5

5,7

6,2

0,6

9,0

25,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,4

1,5

1,4

1,5

-1,4

7,2

-10,1

Royalties og licenser

2,9

5,3

3,3

3,5

-3,7

7,0

-0,8

Telekom.- og computertjenester mv.

5,6

7,4

5,8

7,2

-2,8

23,0

22,7

Andre forretningstjenester

10,3

12,5

11,2

11,7

-0,4

4,3

-0,5

Øvrige tjenester

1,2

1,4

1,2

1,3

-5,5

12,8

-0,1

Import

93,8

90,2

92,7

90,6

2,4

-2,3

-0,4

Forarbejdningstjenester mv.

1,7

1,8

1,7

1,8

18,1

1,1

34,1

Søtransport

38,8

36,0

38,9

35,7

2,0

-8,2

-5,0

Lufttransport

4,7

4,4

4,7

4,4

5,8

-4,9

4,9

Øvrig transport

5,6

5,6

5,7

5,8

8,4

1,1

5,5

Rejser

16,8

13,3

14,8

14,9

0,7

0,3

2,5

Bygge- og anlægstjenester

2,6

2,7

2,6

2,7

13,5

2,4

-1,5

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,7

1,6

1,8

2,3

9,9

0,0

Royalties og licenser

1,9

2,4

1,9

2,4

-5,9

29,0

6,8

Telekom.- og computertjenester mv.

5,5

6,6

5,9

6,1

-2,0

3,9

-0,1

Andre forretningstjenester

12,0

13,2

12,2

12,4

1,3

1,3

-2,5

Øvrige tjenester

2,5

2,5

2,5

2,5

1,2

0,8

17,0

1 4. kvt. 2015 i forhold til 4. kvt. 2014.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 4. kvt. 2015

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2015

4. kvt.
2015

4. kvt/
4. kvt.1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2015

4. kvt.
2015

4. kvt/
4. kvt 1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

100,5

99,4

-1,7

-2,8

-6,7

90,2

90,6

2,4

-2,3

-0,4

EU

46,9

46,3

1,4

-0,2

-1,2

49,8

50,4

4,9

-0,9

8,2

Tyskland

8,9

9,5

3,0

-5,6

-2,2

10,8

10,3

3,2

-2,1

8,0

Sverige

10,5

10,5

-0,4

1,4

1,3

8,5

8,4

2,1

1,6

4,3

Storbritannien

7,8

7,6

11,8

2,3

4,5

9,2

9,1

14,6

1,0

12,6

Nederlandene

3,3

3,3

0,1

6,6

-2,5

3,4

3,4

-0,6

-2,2

4,5

Verden uden for EU

53,6

53,2

-4,2

-5,0

-11,0

40,4

40,1

-0,6

-3,9

-9,5

USA

10,5

10,3

-9,7

-2,9

-17,9

8,9

8,4

-15,6

4,9

-12,7

Norge

7,7

8,0

5,2

-6,8

-0,9

3,9

3,9

-5,4

1,8

-38,4

Kina

3,4

3,4

-4,5

-1,5

-35,4

3,1

3,0

-0,8

5,1

11,7

Schweiz

3,7

3,7

4,0

-3,7

-2,4

2,0

2,0

0,1

-22,0

-24,3

BRIK²

6,9

6,7

-5,9

-8,4

-29,6

5,5

5,5

1,1

0,0

1,2

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2016 - Nr. 59

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. maj 2016

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation