Gå til sidens indhold

Høj kriminalitet blandt ikke-vestlige efterkommere

Indvandrere i Danmark 2015

Mandlige ikke-vestlige efterkommere havde i 2014 et straffelovsindeks på 252. Det svarer til, at deres kriminalitetsniveau er 152 pct. højere end hele den mandlige befolkning. De tilsvarende indeks for ikke-vestlige indvandrere er 114, og for mænd med dansk oprindelse er det 98. Med et indeks på 43 for vestlige indvandrere og 94 for deres efterkommere havde disse to grupper de laveste kriminalitetsniveauer på straffelovsområdet i 2014.

Straffelovsindeks for mænd

Stort fald for vestlige efterkommere

Indekset for efterkommere fra vestlige lande er faldet med 33 procentpoint, og er den eneste store udvikling i straffelovsindeksene fra 2013 til 2014. Udsvinget skal dog fortolkes med forsigtighed, da vestlige efterkommere er en lille befolkningsgruppe, hvor forholdsvis små ændringer i antallet af kriminelle kan påvirke indekset. Fra 2013 til 2014 steg indekset for ikke-vestlige efterkommere med 6 procentpoint og med 2 procentpoint for indvandrere fra vestlige lande.

Færdsels- og særlovsindeks

Mandlige efterkommere med oprindelse i et ikke-vestligt land har også de højeste indeks på færdselsområdet med 283 og særlovsområdet med 201. Særlove dækker bl.a. over våbenloven og lov om euforiserende stoffer. Mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande har dermed de højeste indeks på alle lovområder i 2014.

Indeks for mænds færdsels- og særlovsovertrædelser. 2014

 

Vestlige lande

Ikke-vestlige lande

Personer
med dansk

 

Indvandrere

Efterkommere

Indvandrere

Efterkommere

oprindelse

 

indeks, alle mænd = 100

Færdselslov

64

96

136

283

96

Særlove

39

108

107

201

101

Anm.: Standardiseret for både alder og socioøkonomisk status.

Lav kriminalitet blandt mænd fra Kina, Norge og Tyskland

Nedenstående figur illustrerer det samlede kriminalitetsindeks for mænd fra de seks oprindelseslande, der har henholdsvis de tre største og de tre laveste kriminalitetsindeks i 2014. I figuren er indvandrere og efterkommere slået sammen til en samlet gruppe og indeksene er også opdelt efter lovområder. Med 38 for Kina, 49 for Norge og 51 for Tyskland, er det i 2014 mænd med oprindelse i disse lande, der har de laveste kriminalitetsindeks. På straffelovsområdet har mænd med oprindelse i Kina det klart laveste indeks med 17, mens mænd med oprindelse i Norge og Tyskland har indeks på hhv. 39 og 38. For alle tre oprindelseslande gælder det, at de ligger mere end 60 pct. under det samlede kriminalitetsniveau på straffelovsområdet for hele den mandlige befolkning som helhed.

Kriminalitetsindeks for mænd opdelt efter lovområder. 2014

Mænd fra Jugoslavien, Libanon og Marokko har højest kriminalitetsindeks

De højeste samlede kriminalitetsindeks ses hos mænd med oprindelse i Libanon med 257, Jugoslavien med 205 og Marokko med 199. Kriminaliteten blandt mænd med oprindelse i Libanon, Jugoslavien og Marokko er dermed dobbelt så stor som kriminaliteten blandt hele den mandlige befolkning i Danmark. På færdselsområdet har mænd med oprindelse i Libanon det højeste indeks på 316, mens mænd med oprindelse i Jugoslavien har indeks på 231 og Marokko på 190.

Mænd fra Libanon overtræder oftest straffeloven

En fælles tendens blandt mænd med oprindelse i Libanon, Jugoslavien og Marokko er, at lovovertrædelser på straffelovsområdet medvirker til at trække det samlede kriminalitetsindeks op. Det modsatte gør sig gældende blandt mænd med oprindelse i Kina, Norge, Tyskland. Mænd med oprindelse i Libanon har det højeste straffelovsindeks på 301. Kriminaliteten på straffelovsområdet er dermed tre gange så stor som for den mandlige befolkning som helhed.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. november 2015 - Nr. 564

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. november 2016

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Indvandrere og efterkommere

Anden information

Seneste nyt om Befolkning