Gå til sidens indhold

Offentlige udgifter budgetteret til 1.103 mia. i 2016

Budgetter for offentlig forvaltning og service (september-version) 2016

De samlede offentlige udgifter er budgetteret til 1.103 mia. kr. i 2016. Af de samlede udgifter er 44 pct. til social beskyttelse, som dermed er det største udgiftsområde. Sundhedsvæsenet står for det næststørste udgiftsområde med 16 pct. af udgifterne. Undervisning og generelle offentlige tjenester er på en delt tredjeplads med 13 pct. af udgifterne hver. Generelle offentlige tjenester indeholder bl.a renteudgifter, udgifter til domstole og økonomisk bistand til udlandet. De resterende 14 pct. af udgifterne er fordelt på en række mindre områder.

Budgetterede offentlige udgifter. Funktionsfordelt. 2016

Forslag til finanslov 2016 bearbejdet efter internationale retningslinjer

De offentlige budgetter for 2016 er her opgjort på nationalregnskabsform, dvs. bearbejdet efter de internationale retningslinjer for offentlige finanser. Opgørelsen tager udgangspunkt i forslag til finansloven for 2016 og i den indgåede kommuneaftale.

Offentligt underskud på 55,2 mia. kr. i 2016

Der er budgetteret med et underskud på 55,2 mia. kr. i løbende priser i 2016. Sidste år blev der i forbindelse med forslag til finansloven for 2015 budgetteret med et underskud på 59,9 mia. kr.

Offentligt forbrug budgetteret til 531,2 mia. kr.

Det offentlige forbrug er budgetteret til 531,2 mia. kr. i 2016 i løbende priser.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service

 

 

2016*1

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

1026862

1.1

Indkomstoverførsler til husholdninger

360363

2.

Kapitaludgifter

76068

2.1

Kapitalakkumulation

70094

2.2

Kapitaloverførsler

5974

A.

Udgifter i alt

1102930

3.

Driftsindtægter

1045741

3.1

Salg af varer og tjenester

53366

3.2

Egenproduktion overført til investeringer

18577

3.3

Erhvervs- og formueindtægter

24094

3.4

Løbende skatter

911726

3.5

Bidrag til sociale sikringsordninger

19232

3.6

Andre løbende overførsler

18745

4.

Kapitalindtægter

2015

B.

Indtægter i alt

1047756

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

18879

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

-55174

* Foreløbige tal.
1 Tal udarbejdet på basis af budgetdokumenter.

Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service

 

 

2016*1

 

 

mio. kr.

1.

Aflønning af ansatte

330861

2.

Forbrug af fast realkapital

59351

3.

Forbrug i produktionen

186522

4.

Andre produktionsskatter

3303

5.

Andre produktionssubsidier

-5884

6.

Produktion (1+2+3+4+5)

574153

7.

Sociale ydelser i naturalier

29017

8.

Salg af varer og tjenester

-53366

9.

Egenproduktion overført til investering

-18577

10.

Forbrugsudgift (6+7+8+9)

531226

* Foreløbige tal.
1 Tal udarbejdet på basis af budgetdokumenter.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. oktober 2015 - Nr. 492

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de tilgrundliggende regnskabs- og budgetdokumenter foreligger nationalregnskabskodet på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer på almindelige servicevilkår.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation