Gå til sidens indhold

Søtransport årsag til fald i overskud på tjenester

Udenrigshandel med tjenester 3. kvt. 2015

Eksporten af tjenester faldt med 1,5 pct. i tredje kvartal 2015, mens importen steg med 1,9 pct. Faldet i eksporten skyldes især et fald i søtransport på 2,1 pct., svarende til 1,1 mia. kr. I importen steg søtransport 2,4 pct., svarende til 0,9 mia. kr. Overskuddet på tjenestebalancen var i tredje kvartal på 11,0 mia. kr., hvilket er et fald på 3,3 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Lavere eksport til USA og Kina

I tredje kvartal faldt eksporten til lande uden for EU med 3,3 pct., mens eksporten til EU-lande steg med 0,9 pct. Eksportfaldet til lande uden for EU skyldes primært fald til USA på 9,4 pct. og Kina på 3,7 pct., begge hovedsageligt som følge af en nedgang i eksporten af søtransport. Omvendt steg eksporten til EU-lande bl.a. som følge af stigninger til Tyskland på 4,7 pct. og Storbritannien på 10,1 pct.

Importen steg i samme periode 3,8 pct. fra EU-landene. Bl.a. steg importen fra Storbritannien med 12,2 pct. og importen fra Tyskland med 2,0 pct. Omvendt faldt importen fra lande uden for EU med 0,4 pct. bl.a. grundet fald i importen fra USA på 15,7 pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For første halvår af 2015 er eksporten samlet opjusteret med 0,3 mia. kr. og importen nedjusteret med 3,8 mia. kr. Tjenestetallene for 2012-2014 er også revideret - se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 487. Stikprøven bag udenrigshandel med tjenester er blevet opdateret og indarbejdet i forbindelse med denne Nyt-udgivelse. Den nye stikprøve medfører især en nedjustering af importen, hvilket er hovedårsagen til revisionerne i 2013-2015.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

2. kvt. 2015

3. kvt. 2015

2. kvt. 2015

3. kvt. 2015

2. kvt. 2015

3. kvt. 2015

3. kvt./3. kvt.1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

13,9

14,9

14,3

11,0

 

 

 

Eksport

104,7

107,3

104,1

102,5

-2,9

-1,5

-0,3

Forarbejdningstjenester mv.

0,8

0,9

0,8

0,9

7,5

18,0

-3,4

Søtransport

53,0

52,1

52,7

51,6

-5,8

-2,1

0,0

Lufttransport

5,2

5,5

5,3

5,2

-4,3

-2,2

-14,5

Øvrig transport

5,0

5,2

5,0

5,2

-0,8

5,1

3,4

Rejser

11,5

16,3

11,0

11,2

1,8

1,4

3,3

Bygge- og anlægstjenester

5,5

5,4

5,6

5,4

7,2

-3,3

5,8

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,5

1,2

1,5

1,2

-6,6

-15,9

-22,3

Royalties og licenser

2,9

2,9

3,4

3,2

-0,9

-4,5

-14,6

Telekom.- og computertjenester mv.

6,1

5,7

6,0

5,9

2,4

-2,6

1,3

Andre forretningstjenester

11,6

10,6

11,4

11,4

-2,7

0,3

5,9

Øvrige tjenester

1,5

1,3

1,4

1,3

5,7

-10,5

-2,3

Import

90,7

92,4

89,8

91,5

0,2

1,9

4,1

Forarbejdningstjenester mv.

1,3

1,2

1,3

1,2

15,7

-12,8

-11,2

Søtransport

38,4

38,7

38,1

39,0

4,0

2,4

13,3

Lufttransport

4,2

4,5

4,2

4,5

-9,3

6,2

-8,3

Øvrig transport

5,3

5,6

5,3

5,7

1,1

8,2

3,1

Rejser

15,7

16,8

14,7

14,8

0,2

0,8

3,0

Bygge- og anlægstjenester

2,3

2,7

2,3

2,7

-10,2

15,1

-7,5

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,4

1,5

1,4

1,4

-12,0

3,3

-18,0

Royalties og licenser

2,1

1,9

2,1

1,9

5,5

-6,4

-5,4

Telekom.- og computertjenester mv.

6,1

5,6

6,1

5,9

-0,9

-2,6

2,0

Andre forretningstjenester

11,6

11,6

11,9

11,9

-5,2

0,3

-5,4

Øvrige tjenester

2,5

2,4

2,4

2,4

-3,1

-1,0

8,4

1 3. kvt. 2015 i forhold til 3. kvt. 2014.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 3. kvt. 2015

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2015

3. kvt.
2015

3. kvt /
3. kvt. 1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2015

3. kvt.
2015

3. kvt /
3. kvt. 1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

107,3

102,5

-2,9

-1,5

-0,3

92,4

91,5

0,2

1,9

4,1

EU

48,9

46,0

-3,5

0,9

-0,7

51,9

49,9

0,6

3,8

4,0

Tyskland

11,9

10,3

2,5

4,7

3,1

10,6

10,3

0,9

2,0

3,4

Sverige

10,5

9,9

-1,8

-2,5

-7,7

8,3

8,1

-1,3

1,3

-0,4

Storbritannien

7,3

7,4

-4,4

10,1

8,1

8,7

8,7

-5,1

12,2

8,6

Nederlandene

3,2

3,1

-7,7

-0,3

-8,4

3,4

3,4

1,3

-0,8

4,8

Verden uden for EU

58,4

56,5

-2,4

-3,3

0,0

40,5

41,6

-0,4

-0,4

4,3

USA

10,9

10,7

-5,0

-9,4

-9,9

7,9

8,0

-2,6

-15,7

-9,5

Norge

9,5

8,4

-2,6

5,1

1,6

3,6

3,7

-8,3

-6,0

-11,7

Kina

3,7

3,5

-33,4

-3,7

-21,9

2,9

2,9

3,9

-0,6

12,8

Schweiz

3,9

3,9

7,2

5,5

6,7

2,6

2,7

-7,2

1,8

-0,3

BRIK²

7,8

7,6

-17,1

-3,2

-13,5

5,6

5,5

2,3

0,9

12,4

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2015 - Nr. 533

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2016

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation