Gå til sidens indhold

Industrien bruger mindre energi

Erhvervenes energiforbrug (Industrien) 2014

Industriens energiforbrug falder fortsat. Fra 2012 til 2014 er energiforbruget faldet med 4,7 mio. GJ svarende til 5 pct. I forhold til 2005 er der tale om en nedgang på 22 pct. Selvom industriens produktion er steget med ca. 5 pct. siden 2009, fortsætter energiforbruget med at falde. Industriens energiforbrug toppede i 1996, men har siden været konstant faldende med en reduktion på 35 pct. frem til 2014.

Industriens energiforbrug og produktion

Mindre energiforbrug i de fleste brancher

I langt de fleste brancher har virksomhederne oplevet et fald i energiforbruget. Det største mængdemæssige fald skal findes i plast-, glas og betonindustrien, hvor energiforbruget faldt med 1,3 mio. GJ. Relativt set faldt energiforbruget mest i branchen møbel og anden industri mv., som faldt knap 43 pct., mens produktionen steg med 23 pct. i denne branche i samme periode.

Industriens energiforbrug opgjort på brancher

 

2012

2014

Ændring 2012-2014

 

1.000 GJ

pct.

Råstofindvinding og industri i alt

95260

90544

-4716

-5,0

Råstofindvinding

2489

2386

-103

-4,1

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

23607

22735

-872

-3,7

Tekstil- og læderindustri

672

595

-77

-11,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

5472

4971

-501

-9,2

Olieraffinaderier mv.

16806

17549

743

4,4

Kemisk industri

7887

7426

-461

-5,8

Medicinalindustri

2889

2360

-529

-18,3

Plast-, glas- og betonindustri

20915

19571

-1344

-6,4

Metalindustri

5653

5896

243

4,3

Elektronikindustri

671

594

-77

-11,5

Fremstilling af elektrisk udstyr

633

551

-82

-13,0

Maskinindustri

4176

3754

-422

-10,1

Transportmiddelindustri

643

582

-61

-9,5

Møbel og anden industri mv.

2747

1574

-1173

-42,7

Størst nedgang i forbruget af olieprodukter

Det største mængdemæssige fald i energiforbruget vedrører forbruget af olieprodukter, som er faldet med knap 3 mio. GJ svarende til ca. 20 pct. fra 2012 til 2014. Der er også sket betydelige fald i forbruget af fjernvarme, som er faldet med 32,7 pct., og fast brændsel, som er faldet med 16,9 pct. fra 2012 til 2014.

Omvendt har industrien brugt mere af gasrelaterede energityper, som i perioden er steget med 1,7 mio. GJ eller 4 pct. Denne stigning skyldes hovedsagligt, at industrien bruger mere naturgas, og naturgas udgør i 2014 knap 31 pct. af industriens samlede energiforbrug. Elforbruget har været uændret i perioden fra 2012 til 2014, og er den energitype som industrien bruger næstmest af.

Industriens energiforbrug opgjort på energityper

 

2012

2014

Ændring 2012-2014

 

1.000 GJ

pct.

Energiforbrug i alt

95260

90544

-4716

-5,0

Fast brændsel

10023

8328

-1695

-16,9

Stenkul

4139

3725

-414

-10,0

Støbericinders, koks og brunkulsbriketter

594

583

-11

-1,9

Brænde, savsmuld, brændbart affald mv.

5290

4020

-1270

-24,0

Olie

15038

12058

-2980

-19,8

Benzinprodukter (farvet benzin, petroleum)

58

16

-42

-71,7

Gas- og dieselolie

2533

1313

-1220

-48,2

Fuelolie, petroleumskoks og spildolie

12447

10728

-1719

-13,8

Gas

41624

43283

1659

4,0

Flaskegas (LPG) og raffinaderigas

14867

15257

390

2,6

Naturgas

26607

27748

1141

4,3

Bygas og biogas

150

277

127

84,8

El

23417

23406

-11

0,0

Fjernvarme

5158

3469

-1689

-32,7

Nyt fra Danmarks Statistik

12. august 2015 - Nr. 394

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. august 2017

Kontakt

Kilder og metode

Industriens energiforbrug har siden 2005 været gennemført i 2007,2009, 2012, 2014, 2018 og 2020. Energioplysningerne er omregnet til energienheden joule, hvor 1 GJ = 1 000 000 000 joule. Tabellerne omfatter alle industriarbejdspladser tilhørende firmaer med mindst 20 ansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation