Gå til sidens indhold

Søtransport bag fald i tjenesteeksporten

Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2015

Eksporten af tjenester faldt med 3,5 pct. i andet kvartal 2015, mens importen steg med 0,3 pct. Faldet i eksporten skyldes især et fald i søtransport på 6,2 pct., men også et fald i andre forretningstjenester på 3,0 pct. Stigningen i importen skyldes, at søtransport steg med 4,0 pct., mens der modsat var et fald for andre forretningstjenster på 6,4 pct. Overskuddet på tjenestebalancen var på 11,3 mia. kr. i andet kvartal. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Stort fald i eksporten til Kina

I andet kvartal 2015 faldt eksporten til Kina med 32,8 pct., hovedsagelig som følge af en nedgang i eksporten af søtransport. Endvidere faldt eksporten til Storbritannien og Nederlandene hver med 7,3 pct. Eksporten til Danmarks største marked, USA, faldt med 3,2 pct., og eksporten til Norge faldt med 4,2 pct

Stigningen i importen skyldes en øget import fra de mindre samhandelspartnere i EU, mens importen fra de større samhandelspartnere i EU var faldende eller uændret. For verden uden for EU var importen samlet set uændret. Importen fra Kina steg med 5,6 pct.

På trods af det markante fald i eksporten i andet kvartal 2015 er eksporten steget med 3,6 pct. og importen steget med 3,5 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2014 er eksporten samlet opjusteret med 0,1 mia. kr. og importen nedjusteret med 0,2 mia. kr. For første kvartal 2015 er eksporten opjusteret med 0,3 mia. kr. og importen med 0,4 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

1. kvt. 2015

2. kvt. 2015

1. kvt. 2015

2. kvt. 2015

1. kvt. 2015

2. kvt. 2015

2. kvt./2. kvt.1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

11,9

11,1

15,4

11,3

 

 

 

Eksport

101,1

104,0

107,2

103,5

2,2

-3,5

3,6

Forarbejdningstjenester mv.

1,4

1,5

1,4

1,5

-0,8

7,6

4,5

Søtransport

54,0

52,4

55,6

52,1

3,3

-6,2

5,5

Lufttransport

4,8

4,7

4,9

4,7

0,3

-2,5

-2,7

Øvrig transport

4,9

4,9

4,9

4,8

-1,5

-1,9

-4,0

Rejser

6,9

10,9

10,4

10,5

0,5

1,2

4,1

Bygge- og anlægstjenester

4,5

4,7

4,6

4,8

3,6

3,1

5,8

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,6

1,7

1,6

-1,8

-6,9

-2,0

Royalties og licenser

2,9

3,1

3,5

3,5

0,2

-0,4

6,4

Telekom.- og computertjenester mv.

5,0

5,1

5,0

5,1

6,0

1,2

11,9

Andre forretningstjenester

14,0

13,9

14,0

13,6

1,1

-3,0

-1,7

Øvrige tjenester

1,2

1,3

1,3

1,3

0,5

0,4

3,6

Import

89,2

92,9

91,9

92,1

-0,6

0,3

3,5

Forarbejdningstjenester mv.

1,9

2,0

1,9

2,0

0,8

6,6

8,3

Søtransport

36,4

38,6

36,9

38,4

-0,9

4,0

10,1

Lufttransport

4,8

4,4

4,8

4,4

5,9

-8,2

-0,4

Øvrig transport

5,5

5,3

5,4

5,4

-2,2

0,1

1,7

Rejser

13,1

15,9

14,7

14,8

0,5

0,6

3,1

Bygge- og anlægstjenester

3,6

3,4

3,6

3,4

-4,8

-6,8

-1,9

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,5

1,7

1,5

1,7

-5,2

13,4

5,5

Royalties og licenser

1,9

2,0

1,9

2,0

-8,7

5,3

-0,8

Telekom.- og computertjenester mv.

5,4

5,2

5,4

5,3

-1,1

-1,7

0,7

Andre forretningstjenester

13,7

13,1

14,4

13,5

0,1

-6,4

-6,9

Øvrige tjenester

1,3

1,3

1,4

1,3

6,4

-5,5

-6,7

1 2. kvt. 2015 i forhold til 2. kvt. 2014.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 2. kvt. 2015

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

1. kvt.
2015

2. kvt.
2015

2. kvt /
2. kvt. 1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

1. kvt.
2015

2. kvt.
2015

2. kvt /
2. kvt. 1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

104,0

103,5

2,2

-3,5

3,6

92,9

92,1

-0,6

0,3

3,5

EU

44,7

44,3

2,2

-4,4

0,8

49,4

49,1

-0,6

0,6

2,4

Tyskland

10,1

10,0

0,2

0,3

4,1

10,6

10,3

2,1

0,1

3,4

Sverige

9,8

9,8

-1,5

-1,6

-3,3

8,9

8,9

-1,1

-1,3

-1,9

Storbritannien

6,0

6,0

0,7

-7,3

2,3

7,7

7,8

-7,0

-1,8

1,5

Nederlandene

3,4

3,4

-0,4

-7,3

-4,1

3,7

3,7

3,7

-0,2

9,7

Verden uden for EU

59,3

59,1

2,3

-2,8

5,9

43,5

43,0

-0,5

0,0

4,8

USA

13,1

13,3

4,6

-3,2

10,1

10,1

10,0

3,1

-1,5

7,7

Norge

7,8

7,8

-0,1

-4,2

-5,0

3,6

3,8

-1,7

-4,3

-4,4

Kina

3,7

3,7

4,0

-32,8

-22,1

2,8

2,8

4,9

5,6

19,4

Schweiz

3,9

3,8

-3,4

4,4

3,9

2,9

2,8

11,2

-9,4

-1,1

BRIK²

8,2

8,1

1,8

-16,4

-7,2

5,5

5,5

-2,0

3,8

12,2

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2015 - Nr. 388

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2015

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation