Gå til sidens indhold

Danmark har stadig de dyreste fødevarer i EU

Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger, fødevarer 2015

Med et prisniveau på 42 pct. over EU-gennemsnittet har Danmark fortsat de højeste fødevarepriser i EU. Derefter kommer Sverige, Østrig, Finland, Irland og Luxembourg, som alle ligger mellem 18 og 25 pct. over EU-gennemsnittet. De laveste fødevarepriser findes i Polen, som har et prisniveau 39 pct. under EU-gennemsnittet. Således er priserne i Danmark mere end dobbelt så høje som i Polen. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse, der er gennemført i 2015 i samarbejde med de deltagende lande.

Prisniveauindeks for fødevarer. 2015

EFTA-landene er endnu dyrere

De to EFTA-lande Schweiz og Norge har højere fødevarepriser end Danmark. I Schweiz må forbrugerne af med 79 pct. ekstra sammenlignet med EU-gennemsnittet, og i Norge koster det 57 pct. mere at fylde indkøbsposerne. Ændringer i valutakursen spiller en direkte rolle for udviklingen i prisniveauet. Således har det højere prisniveauindeks for Schweiz været påvirket af stigninger i landets valutakurser i 2015. I Norge er der sket det modsatte, og et fald i landets valutakurs har medvirket til, at prisniveauindekset er faldet mellem 2012 til 2015.

Danmark er dyrest, når det gælder sodavand

De danske priser ligger over EU-gennemsnittet for alle grupper af fødevarer. De varer, hvor det danske prisniveau ligger højest over EU-gennemsnittet er ikke-alkoholiske drikkevarer (66 pct.), brød mv. (62 pct.) og smør mv. (47 pct.).

Alkohol og tobak

Priserne for alkohol i Danmark ligger 38 pct. over EU-gennemsnittet. Blandt EU-landene ligger Sverige, Storbritannien, Finland, og Irland mellem 41 og 75 pct. højere end EU-gennemsnittet. For tobak ligger Danmark tæt på EU-gennemsnittet med kun 6 pct. over. Dermed er Danmark billigere end Nederlandene, Sverige, Frankrig, Irland og Storbritannien, som ligger hhv.9, 18, 27, 89 og 118 pct. over EU-gennemsnittet. Derimod har en række af de lande, der indtrådte i EU efter 2004 nogle af de laveste priser på tobak. Lavest ligger Bulgarien med priser 50 pct. under EU-gennemsnittet.

Prisniveau for fødevarer, drikkevarer og tobak i udvalgte europæiske lande. 2015
Land

Føde-
varer
i alt1

Brød
og
korn-produkter

Kød

Fisk

Mælk,
ost og
æg

Olie og
fedt-
stoffer

Frugt
og
grøn-
sager

Ikke-alko-holiske drikke-varer

Alko-holiske drikke-varer

Tobak

 

EU-28 =100

Danmark

142

162

137

129

127

147

133

166

138

106

Sverige

125

131

131

115

116

127

137

112

141

118

Østrig

122

136

132

125

105

124

125

107

93

85

Finland

119

125

124

110

118

94

127

124

172

99

Irland

118

111

106

108

128

113

136

127

175

189

Luxembourg

118

113

131

113

122

117

114

106

89

83

Italien

111

116

112

110

121

101

106

96

98

91

Frankrig

111

112

128

108

92

103

116

94

86

127

Storbritannien

110

96

112

105

118

103

116

125

163

218

Belgien

109

108

119

110

113

112

99

102

92

97

Tyskland

104

101

117

109

91

102

111

100

84

101

Grækenland

103

114

88

113

131

116

83

108

117

76

Nederlandene

98

90

111

99

93

91

104

99

104

109

Spanien

93

104

85

89

96

84

95

85

81

84

Portugal

93

95

78

95

101

101

91

103

93

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cypern

107

116

88

111

140

115

91

107

103

82

Malta

103

102

89

109

114

124

102

117

101

92

Slovenien

97

100

96

102

100

117

90

86

99

69

Kroatien

91

94

77

93

92

100

93

98

92

56

Slovakiet

87

88

73

94

96

128

85

106

80

64

Estland

87

89

79

94

90

104

88

105

104

62

Letland

86

83

69

82

101

115

88

116

106

59

Ungarn

78

72

71

89

87

107

76

85

74

60

Tjekkiet

78

73

74

103

83

98

73

89

79

60

Litauen

76

77

63

73

85

103

77

98

88

56

Bulgarien

68

58

55

64

88

105

66

81

64

50

Rumænien

63

53

60

71

92

90

49

72

72

69

Polen

61

61

54

64

65

73

62

78

85

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweiz

179

162

254

177

148

182

172

125

121

140

Norge

157

149

157

117

175

147

150

180

250

220

Island

132

136

139

108

139

102

130

114

226

147

Kilde: Eurostat
1 Fødevarer i alt inkluderer ikke: Ikke-alkoholiske drikkevarer, alkoholiske drikkevarer og tobak.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. juni 2016 - Nr. 286

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. Ved at dividere købekraftpariteten med valutakursen får man et udtryk for den reelle forskel i prisniveauet imellem landene. Prisniveauindekset angiver prisniveauet i det enkelte land i forhold til gennemsnittet i EU-27. Indekset måler forskelle i prisniveauer ved at angive antallet af enheder af en fælles valuta, der er nødvendig for at kunne købe samme mængede af en bestemt vare eller varegruppe landene imellem. Prisniveauindeks har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af prisniveauet i et land i forhold til de andre. Indekstallene kan derimod ikke bruges til en håndfast rangorden af landene, idet mindre forskelle imellem landenes prisniveauindeks ligger inden for den usikkerhed, tallene er forbundet med.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation