Gå til sidens indhold

Regionale forskelle i erhvervsfrekvens

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik november 2013

Erhvervsfrekvenserne er høje i omegnskommunerne til København og i de midtjyske kommuner. De sydlige egne af Danmark har derimod forholdsvis lave erhvervsfrekvenser. Det drejer sig om Bornholm, Lolland-Falster, samt de andre sydlige dele af Sjælland, Fyn og Jylland. Endvidere er erhvervsfrekvenserne lave i de største byer, dvs. København, Aarhus, Odense og Aalborg. Erhvervsfrekvensen beregnes som arbejdsstyrken, dvs. beskæftigede plus arbejdsløse, i forhold til befolkningen.

Erhvervsfrekvenser for 16-64-årige. November 2013

Egedal havde den højeste erhvervsfrekvens og Lolland den laveste

Fordelt på kommuner havde Egedal (83,0 pct.), Vallensbæk (82,0 pct.) og Allerød (82,0 pct.) de højeste erhvervsfrekvenser i november 2013. Omvendt havde borgerne i Lolland (65,7 pct.), Ærø (67,6 pct.) og Langeland (68,1 pct.) de laveste erhvervsfrekvenser. I gennemsnit for hele landet var erhvervsfrekvensen for de 16-64-årige på 74,6 pct.

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik på nyt datagrundlag

Erhvervsfrekvenserne er opgjort på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Fra og med denne opgørelse overgår den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik til et nyt forløbsbaseret datagrundlag. Den gamle tidsserie vil blive revideret tilbage til november 2008 og være tilgængelig i Statistikbanken i løbet af maj.

I den nye opgørelse øges niveauet for beskæftigelsen med ca. 20.000 personer, i forhold til hvis opgørelsen var foretaget på det hidtidige datagrundlag. Afgrænses der til de 16-64-årige, øges beskæftigelsesniveauet med ca. 13.000 i forhold til tidligere. Gruppen "øvrige uden for arbejdsstyrken" reduceres med ca. 30.000 personer.

Befolkningen efter socioøkonomisk status. November 2013

 

Mænd

Kvinder

I alt

16-64-årige

 

personer

Selvstændige

136854

53984

190838

152463

Medarbejdende ægtefæller

673

4451

5124

3874

Lønmodtagere

1271158

1222710

2493868

2376078

Beskæftigede i alt

1408685

1281145

2689830

2532415

Arbejdsløse

65525

59768

125293

125293

Arbejdsstyrken i alt

1474210

1340913

2815123

2657708

Midlertidigt uden for arbejdsstyrken

77372

101367

178739

177758

Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken

515921

695900

1211821

308151

Personer under uddannelse

457788

439258

897046

274405

Børn og unge (ikke under uddannelse)

193012

180388

373400

0

Øvrige uden for arbejdsstyrken

73681

77311

150992

146804

Uden for arbejdsstyrken i alt

1317774

1494224

2811998

907118

Befolkningen i alt

2791984

2835137

5627121

3564826

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2015 - Nr. 202

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

RAS er en totalopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.Tilknytningen til arbejdsmarkedet er udelukkende opgjort som statusopgørelser ultimo november de enkelte år. Det betyder, at personer, der har været i beskæftigelse i alle årene, godt kan have haft
perioder med fx ledighed mellem to statustidspunkter. Danmark Statistik er ved at udvikle en ny forløbsbaseret statistik (arbejdsmarkedsregnskabet), som fremadrettet vil gøre det muligt at se på samlede arbejdsmarkedsforløb
over tid for den enkelte person. Det er planen at offentliggøre forløbsbaseret statistik på baggrund arbejdsmarkedsregnskabet i 2015.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation