Gå til sidens indhold

Søtransport trak igen tjenesteeksporten op

Udenrigshandel med tjenester 1. kvt. 2015

I første kvartal steg eksporten af tjenester med 1,8 pct., mens importen faldt med 0,7 pct. Stigningen i eksporten af tjenester skyldes især vækst i søtransport på 2,3 pct., men også en stigning på 13,1 pct. på bygge- og anlægstjenester bidrog til væksten. Faldet i importen skete bl.a. som følge af et fald på 1,3 pct. i søtransport og et fald på 20,6 pct. i forsikrings- og finansielle tjenester. Overskuddet på tjenestebalancen var på 15,0 mia. kr. i første kvartal. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Tjenesteeksporten til Kina og USA fortsætter op

Stigningen i eksporten fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015 skete både til EU og til lande uden for EU. Eksporten til lande uden for EU steg 2,1 pct. - især som følge af en stigning i eksporten til USA på 6,2 pct. og Kina på 3,6 pct. Eksporten til EU steg med 1,4 pct. trods af fald i eksporten til Tyskland og Sverige, der er Danmarks største eksportmarkeder i EU.

Importen faldt både fra EU og fra resten af verden. Fx faldt importen fra Storbritannien med 5,1 pct. og importen fra BRIK-landene med 4,4 pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2014 er eksporten samlet opjusteret med 1,2 mia. kr. og importen med 2,1 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

4. kvt. 2014

1. kvt. 2015

4. kvt. 2014

1. kvt. 2015

4. kvt. 2014

1. kvt. 2015

1. kvt./1. kvt.1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

13,0

12,0

12,5

15,0

 

 

 

Eksport

105,7

100,8

104,9

106,8

2,4

1,8

7,1

Forarbejdningstjenester mv.

1,4

1,4

1,4

1,4

-9,6

-0,8

-3,1

Søtransport

54,2

53,9

54,0

55,3

5,1

2,3

10,4

Lufttransport

4,8

4,7

4,9

4,8

-2,4

-0,4

-3,5

Øvrig transport

5,0

4,9

5,0

4,9

2,2

-1,4

5,1

Rejser

8,8

6,7

10,3

10,2

0,5

-0,7

1,4

Bygge- og anlægstjenester

4,5

4,9

4,4

5,0

-3,0

13,1

13,3

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,7

1,7

1,7

-0,6

-2,2

4,4

Royalties og licenser

4,9

3,0

3,5

3,6

-11,7

0,9

6,0

Telekom.- og computertjenester mv.

4,8

5,0

4,7

5,0

1,0

5,8

12,7

Andre forretningstjenester

14,4

13,5

13,7

13,6

4,1

-0,6

1,8

Øvrige tjenester

1,3

1,2

1,2

1,3

1,3

5,0

4,7

Import

92,7

88,8

92,3

91,7

2,4

-0,7

3,7

Forarbejdningstjenester mv.

1,9

1,9

1,9

1,9

-0,4

-0,3

2,3

Søtransport

37,7

36,3

37,2

36,8

7,5

-1,3

6,9

Lufttransport

4,5

4,8

4,5

4,8

-8,8

6,1

11,3

Øvrig transport

5,3

5,5

5,4

5,4

1,5

-1,5

5,6

Rejser

13,1

12,9

14,6

14,5

0,7

-0,3

1,2

Bygge- og anlægstjenester

3,8

3,7

3,8

3,7

-1,3

-3,3

0,6

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,4

1,7

1,4

-6,2

-20,6

-26,5

Royalties og licenser

2,1

1,9

2,1

1,9

-0,2

-9,5

-7,6

Telekom.- og computertjenester mv.

5,8

5,4

5,5

5,4

4,8

-1,2

3,2

Andre forretningstjenester

15,5

13,7

14,3

14,6

-1,4

2,3

2,6

Øvrige tjenester

1,3

1,3

1,3

1,4

-3,4

8,4

2,2

1 1. kvt. 2015 i forhold til 1. kvt. 2014.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande, 1. kvt. 2015

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2014

1. kvt.
2015

1. kvt /
1. kvt. 1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2014

1. kvt.
2015

1. kvt/
1. kvt.1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

100,8

106,8

2,4

1,8

7,1

88,8

91,7

2,4

-0,7

3,7

EU

42,8

46,0

0,1

1,4

6,1

46,3

48,7

0,0

-0,7

1,8

Tyskland

8,7

9,9

-2,9

-1,2

0,5

9,1

10,3

-0,8

2,4

5,2

Sverige

9,4

10,0

0,5

-0,9

0,0

8,8

9,1

-1,1

-1,5

-0,5

Storbritannien

6,3

6,5

3,3

0,6

9,4

7,8

8,0

4,5

-5,1

3,2

Nederlandene

3,4

3,6

-0,3

0,0

7,8

3,7

3,7

2,6

6,3

11,8

Verden uden for EU

58,1

60,7

4,3

2,1

7,8

42,5

43,0

5,3

-0,7

6,0

USA

13,3

13,9

5,5

6,2

16,1

9,1

10,3

6,3

5,0

13,6

Norge

7,4

8,2

-0,8

0,7

3,6

4,3

4,0

-1,7

0,2

6,3

Kina

4,9

5,5

14,2

3,6

10,9

2,5

2,6

9,5

0,0

4,2

Schweiz

3,5

3,6

2,1

-3,0

-9,1

2,9

3,2

-5,5

12,4

11,0

BRIK²

9,1

10,0

6,7

5,6

7,6

5,2

5,3

12,1

-4,4

5,6

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2015 - Nr. 233

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. august 2015

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation