Gå til sidens indhold

Stor stigning i levetiden

Middellevetid 2013/2014

Middellevetiden udvikler sig fortsat positivt og er nu 78,5 år for mænd og 82,7 år for kvinder. Stigningen har været usædvanlig stor siden sidste år. For mændene er der tale om en stigning på 0,54 år, mens kvindernes middellevetid steg med 0,78 år. I de seneste ti år er middellevetiden i gennemsnit steget 0,33 år for mændene og 0,28 år for kvinderne hvert år. På kort sigt kan influenzaepidemier have en indflydelse på middellevetiden, idet svage ældres dødelighed stiger, når en influenzaepidemi rammer. Den store stigning i middellevetiden siden sidste år hænger derfor også sammen med, at influenzaepidemierne har været meget milde i den seneste periode.

Middellevetid for 0-årige

Lavest levetid i Byen København og højest i Nordsjælland

Både blandt mænd og kvinder er middellevetiden lavest i Byen København med 76,4 år for mændene og 81,6 år for kvinderne. Nordsjælland har den højeste middellevetid på 79,8 år blandt mændene og 83,4 år blandt kvinderne.

Middellevetider for 0-årige fordelt på landsdele. 2013/2014

 

Mænd

 

 

Kvinder

 

år

 

 

år

Hele landet

78,5

 

Hele landet

82,7

Nordsjælland

79,8

 

Nordsjælland

83,4

Vestjylland

79,1

 

Vestjylland

83,2

Østjylland

79,1

 

Østjylland

83,2

Østsjælland

78,9

 

Københavns omegn

82,8

Københavns omegn

78,8

 

Nordjylland

82,8

Sydjylland

78,8

 

Fyn

82,8

Fyn

78,7

 

Østsjælland

82,7

Nordjylland

78,3

 

Sydjylland

82,6

Bornholm

78,1

 

Bornholm

82,1

Vest- og Sydsjælland

77,3

 

Vest- og Sydsjælland

82,0

Byen København

76,4

 

Byen København

81,6

Hver tredje kvinde bliver 90 år

Hvis dødeligheden fra perioden 2013/2014 holder sig på samme niveau i fremtiden, vil 68 pct. af pigerne og 55 pct. af drengene, der fødes nu, opnå at blive 80 år. 31 pct. af pigerne vil også kunne fejre deres 90-års fødselsdag. Det samme gælder for 18 pct. af drengene. Det vil fortsat være de færreste, som vil være i live på deres 100-års fødselsdag. Kun 0,7 pct. af drengene og 2,8 pct. af pigerne kan forvente at blive 100 år med det nuværende dødelighedsmønster.

Andel, som vil opnå udvalgte alderstrin med dødelighed for 2013/2014

Tolkning af middellevetid

Middellevetiden for 0-årige angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Middellevetiden for 0-årige og det alderstrin, som halvdelen af de nyfødte vil opnå, er ikke det samme. Sidstnævnte er næsten tre år højere for både mænd og kvinder.

Hverken middellevetiden for 0-årige eller andelene, der opnår bestemte alderstrin, skal dog ses som en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve. De er begge udregnet under den forudsætning, at dødshyppighederne holder sig på det nuværende niveau i fremtiden, hvilket naturligvis ikke er realistisk. Dødeligheden har nemlig været faldende gennem mange år, og derfor er der sket en stigning i middellevetiden for 0-årige fra år til år. Fortsætter denne tendens, vil et gennemsnitligt barn født i 2015 blive væsentligt ældre end de middellevetider for 0-årige, som er udregnet på grundlag af dødshyppighederne for perioden 2013/2014.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. februar 2015 - Nr. 72

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. februar 2016

Kontakt

Kilder og metode

Grundmaterialet for beregninger af middellevetid er udtræk fra det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation