Gå til sidens indhold

Søtransport trak tjenesteeksporten op

Udenrigshandel med tjenester 4. kvt. 2014

I fjerde kvartal 2014 steg eksporten af tjenester med 2,3 pct., og importen steg med 1,1 pct. Stigningen i eksporten af tjenester kan især tilskrives en stigning i søtransport på 5,5 pct. Importstigningen skete også hovedsagelig som følge af en stigning på 7,8 pct. i søtransport, svarende til 2,8 mia. kr. Overskuddet på tjenestebalancen var på 13,1 mia. kr. i fjerde kvartal. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Øget samhandel med verden uden for EU

Stigningen i eksporten skete især til lande uden for EU, hvor eksporten steg 4,5 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Der var bl.a. en stigning i eksporten til Kina på 16,6 pct. grundet en stigning inden for især søtransport. Eksporten til EU-landene faldt i samme periode med 0,4 pct. som følge af fald i eksporten til bl.a. Tyskland på 3,2 pct.

Også for importens vedkommende var det handlen med lande uden for EU, som bar stigningen. Importen fra USA steg eksempelvis 4,4 pct. Omvendt faldt importen fra EU-landene, bl.a. som følge af fald i importen fra Tyskland og Sverige.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For de første tre kvartaler af 2014 er eksporten samlet opjusteret med 2,3 mia. kr. og importen.

Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Nyt fra Danmarks Statistik nr. 65 om Danmarks udenrigsøkonomi 2014 med hovedtal for både betalingsbalance, varehandel og tjenestehandel for året 2014.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

3. kvt. 2014

4. kvt. 2014

3. kvt. 2014

4. kvt. 2014

3. kvt. 2014

4. kvt. 2014

4. kvt./4. kvt.1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

15,4

13,7

11,8

13,1

 

 

 

Eksport

106,2

105,1

101,7

104,0

2,4

2,3

4,2

Forarbejdningstjenester mv.

1,7

1,5

1,7

1,5

8,2

-9,3

-2,1

Søtransport

52,1

54,1

50,9

53,7

4,0

5,5

6,6

Lufttransport

5,1

4,8

4,9

4,9

-4,3

1,2

-3,1

Øvrig transport

4,8

4,9

4,8

4,9

-2,8

2,2

0,0

Rejser

14,8

8,8

10,2

10,4

1,8

1,2

4,3

Bygge- og anlægstjenester

4,6

4,6

4,5

4,3

-1,4

-3,5

-4,5

Forsikrings- og finansielle tjenester

2,0

1,6

2,0

1,6

17,7

-19,3

1,4

Royalties og licenser

3,6

4,9

4,0

3,5

19,8

-12,7

3,4

Telekom.- og computertjenester mv.

4,5

4,7

4,6

4,6

2,2

0,6

9,0

Andre forretningstjenester

11,9

13,9

12,8

13,3

-4,1

3,6

4,1

Øvrige tjenester

1,2

1,2

1,2

1,2

0,9

-2,1

-14,1

Import

90,8

91,4

89,9

90,9

0,9

1,1

1,7

Forarbejdningstjenester mv.

1,8

1,8

1,8

1,8

0,5

-0,1

11,6

Søtransport

34,4

37,7

34,6

37,3

-0,7

7,8

4,2

Lufttransport

4,9

4,6

4,9

4,6

2,6

-5,6

6,9

Øvrig transport

5,1

5,3

5,3

5,4

2,3

0,5

0,2

Rejser

16,4

13,1

14,5

14,6

1,0

1,0

2,2

Bygge- og anlægstjenester

3,8

3,7

3,8

3,7

11,8

-3,3

1,8

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,9

0,9

1,8

1,0

-1,4

-46,1

-39,8

Royalties og licenser

2,1

1,9

2,1

1,9

3,3

-7,8

-17,7

Telekom.- og computertjenester mv.

5,0

5,6

5,2

5,3

-1,1

2,7

4,6

Andre forretningstjenester

14,1

15,5

14,6

14,1

2,3

-3,7

1,0

Øvrige tjenester

1,3

1,3

1,3

1,3

-4,2

-3,2

-8,8

1 4. kvt. 2014 i forhold til 4. kvt.2013.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 4. kvt. 2014

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2014

4. kvt.
2014

4. kvt /
4. kvt.1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2014

4. kvt.
2014

4. kvt /
4. kvt.1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

105,1

104,0

2,4

2,3

4,2

91,4

90,9

0,9

1,1

1,7

EU

45,2

44,8

3,0

-0,4

3,3

48,4

47,7

1,5

-2,2

-0,1

Tyskland

9,5

10,0

7,4

-3,2

-0,8

10,4

9,7

0,5

-3,0

-1,2

Sverige

10,0

10,0

-0,4

-0,6

0,6

8,8

8,9

0,1

-3,3

-3,9

Storbritannien

6,4

6,3

7,2

1,6

10,6

8,7

8,5

6,0

5,8

11,9

Nederlandene

3,5

3,6

6,0

-1,1

5,2

3,5

3,5

2,7

3,1

9,9

Verden uden for EU

60,0

59,2

1,9

4,5

4,9

43,0

43,2

0,2

5,1

3,8

USA

13,2

12,9

2,9

4,8

8,2

10,9

9,6

-1,6

4,4

2,6

Norge

8,0

8,2

-1,8

0,1

2,5

4,0

4,0

1,6

-1,1

1,9

Kina

5,4

5,3

-2,7

16,6

18,5

2,0

2,0

-0,8

-17,6

-24,7

Schweiz

3,7

3,7

0,3

2,4

-0,4

2,9

2,7

5,8

-8,5

-13,4

BRIK²

9,7

9,6

2,6

8,3

8,7

4,8

4,9

-0,5

-0,6

-2,3

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. februar 2015 - Nr. 67

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2015

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation