Gå til sidens indhold

Søtransport gav eksporten vind i sejlene

Udenrigshandel med tjenester 3. kvt. 2014

I tredje kvartal steg eksporten af tjenester med 2,3 pct. og importen steg med 1,0 pct. Stigningen i eksport af tjenester kan bl.a. tilskrives stigninger i søtransport på 3,8 pct. og royalties og licenser på 19,3 pct. Importstigningen skete bl.a. som følge af en stigning på 12,0 pct. i bygge- og anlægstjenester. Overskuddet på tjenestebalancen var på 10,5 mia. kr. i tredje kvartal. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Eksporten steg mest til EU-landene

I tredje kvartal steg eksporten til EU-landene med 3,0 pct., hvilket især skyldes stigninger til Tyskland på 6,8 pct. og Storbritannien på 6,3 pct. Eksporten til lande uden for EU steg 1,7 pct. bl.a. som følge af en stigning i salget til USA på 2,1 pct. og til BRIK på 4,0 pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Ved offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober blev der indarbejdet nye internationale retningslinjer for opgørelsen af tjenestehandlen. Fx opgøres køb og salg af varer i udlandet, der ikke har passeret den danske grænse (merchanting), nu som varehandel og ikke som tidligere som tjenestehandel. En anden større ændring vedrører bygge- og anlægstjenester, hvor nybygninger nu også indgår i tjenesteposten. Læs mere i offentliggørelsen Nationalregnskab og betalingsbalancen 2014:10 (Statistiske Efterretninger), med titlen Hovedrevision af betalingsbalancen 2005-2013 - Betalingsbalancen over for udlandet 2013.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

2. kvt. 2014

3. kvt. 2014

2. kvt. 2014

3. kvt. 2014

2. kvt. 2014

3. kvt. 2014

3. kvt. /3. kvt.1

 

mia. kr.

pct. sæsonkorrigerede tal

Tjenestebalance

8,5

14,8

9,2

10,5

 

 

 

Eksport

98,9

105,4

98,4

100,6

-1,4

2,3

2,1

Forarbejdningstjenester mv.

1,5

1,6

1,5

1,6

1,0

8,5

-3,5

Søtransport

50,1

52,5

49,3

51,2

-3,6

3,8

2,8

Lufttransport

5,2

5,0

5,1

4,8

1,6

-5,7

-8,9

Øvrig transport

4,9

4,9

5,0

4,9

7,2

-1,1

2,1

Rejser

10,7

14,7

10,0

10,2

0,5

1,8

5,5

Bygge- og anlægstjenester

4,4

4,6

4,6

4,6

1,7

-0,8

4,2

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,6

1,7

1,6

4,7

-4,1

-11,7

Royalties og licenser

2,8

3,6

3,3

3,9

-0,8

19,3

35,3

Telekom.- og computertjenester mv.

4,3

4,2

4,2

4,3

2,2

1,6

2,4

Andre forretningstjenester

12,2

11,4

12,5

12,2

-1,8

-1,9

-3,3

Øvrige tjenester

1,2

1,3

1,2

1,2

-3,3

2,2

-3,2

Import

90,4

90,6

89,2

90,1

1,6

1,0

1,0

Forarbejdningstjenester mv.

1,8

1,8

1,8

1,8

2,5

0,8

6,2

Søtransport

35,2

34,3

34,9

34,4

1,1

-1,3

-3,9

Lufttransport

4,6

4,8

4,6

4,8

8,1

3,1

4,9

Øvrig transport

5,2

5,1

5,2

5,4

4,2

3,8

3,7

Rejser

15,7

16,5

14,4

14,6

0,0

1,0

2,5

Bygge- og anlægstjenester

3,4

3,8

3,4

3,8

-5,8

12,0

-1,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,8

1,7

1,8

1,7

1,0

-8,9

-0,5

Royalties og licenser

2,1

2,1

2,1

2,1

-1,0

3,4

6,9

Telekom.- og computertjenester mv.

4,9

4,8

5,0

4,9

-2,0

-2,3

-3,4

Andre forretningstjenester

14,5

14,4

14,7

15,4

5,3

5,1

11,7

Øvrige tjenester

1,4

1,3

1,4

1,3

1,4

-5,5

-8,8

1 3. kvt. 2014 i forhold til 3. kvt. 2013.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande, 3. kvt. 2014

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Sæsonkorrigerede tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2014

3. kvt.
2014

3. kvt /
3. kvt. 1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2014

3. kvt.
2014

3. kvt /
3. kvt. 1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

105,4

100,6

-1,4

2,3

2,1

90,6

90,1

1,6

1,0

1,0

EU

46,8

44,3

-0,2

3,0

3,4

50,5

49,3

1,5

2,4

3,2

Tyskland

11,7

10,3

-2,6

6,8

5,8

10,4

10,2

2,1

0,8

1,9

Sverige

10,3

9,7

-0,5

-0,3

-4,0

9,2

9,1

0,6

0,7

0,0

Storbritannien

6,0

5,9

-2,5

6,3

5,7

7,9

7,9

-1,2

5,0

4,3

Nederlandene

3,8

3,6

2,4

5,2

6,0

3,5

3,5

0,2

4,5

10,0

Verden uden for EU

58,5

56,3

-2,3

1,7

1,1

40,0

40,8

1,7

-0,6

-1,6

USA

12,9

12,4

-0,1

2,1

5,0

8,6

8,6

-0,8

-5,3

-3,3

Norge

8,8

8,0

3,9

-0,1

2,0

3,9

4,1

5,7

-0,3

4,9

Kina

5,0

4,5

-5,7

-2,2

-9,2

2,4

2,4

-4,3

0,2

-6,8

Schweiz

3,5

3,5

-8,7

-3,6

-5,4

2,8

3,0

-2,9

5,9

14,2

BRIK²

9,5

8,9

-7,5

4,0

-6,6

4,9

4,8

-0,8

-1,0

-3,2

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2014 - Nr. 574

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. februar 2015

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation