Gå til sidens indhold

Statistiske Meddelelser

Statistiske Meddelelser udkom første gang i 1852 og indeholder resultater fra mindre undersøgelser, der i mange tilfælde er gentaget årligt. Der er digital adgang til alle udgivelser fra perioden 1852-1959. Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler ét emne.

 

Vælg filtrering

Viser 1 - 13 af 13
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Om den Fremgang, som Hoveriets Aflösning og Ophævelse har havt i Tidsrummet fra Slutningen af Kong Frederik den Femtes Regjering indtil Nutiden 1852 1. 1. 1
Om den Fremgang, som Naturaltiendens Aflösning mod en fast aarlig Afgift i Korn eller Penge har havt, siden Bestræbelserne for denne Sags Fremme begyndte 1852 1. 1. 2
Oversigt over i hvilken Grad de Eiendomme, til hvilke der hörer Fæstegods, ere behæftede med Prioriteter 1852 1. 1. 3
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1850, tilligemed nogle Sammenligninger mellem samme og kapitetstaxterne i de 10 nærmest foregaaende Aar 1852 1850 1. 1. 4
Om den Priis, til hvilken en Tönde Selveierbonde-Hartkorn i Tidsrummet 1845 til 1849 incl. i Almindelighed har været udbragt i Handel og Vandel 1852 1845-1849 1. 1. 5
Om hvad Indflydelse Jordbrugets Størrelse yttrer paa Hartkornets Priis, og over hvad Indflydelse Krigsaarene have havt paa Salg af Grundeiendom 1852 1. 1. 6
Om det Belöb af Fæstegods, som i Qvinqvenniet 1845 - 1849 er solgt til Eiendom, og om den Priis, til hvilken Fæstegods i Gjennemsnit er afhændet i bemeldte Tidsrum 1852 1845-1849 1. 1. 7
Oplysning om de i Kongeriget Danmark bestaaende Sogneforstanderskaber 1852 1. 1. 8
Oplysning om de med Kjobstæderne i Kongeriget Danmark forenede Landdistrikter 1852 1. 1. 9
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1851, tilligemed nogle Sammenligninger mellem samme og Kapitelstaxterne i de 10 nærmest foregaaende Aar 1852 1851 1. 1. 10
Oversigt over Middeltallet af Kapitelstaxterne for Afgrödden i Aarene 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850 og 1832-1851 1852 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850, 1832-1851 1. 1. 11
Resultatér af Folketællingen paa de dansk - vestindiske Öer den 1. October 1846 1852 1846 1. 1. 12
Oplysning om de Dövstummes Antal i Kongeriget Danmark, i Aaret 1850 1852 1850 1. 1. 13

Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30