Gå til sidens indhold

Vestjyderne er Danmarksmestre i frivilligt arbejde

Især Vestjydernes forkærlighed for det frivillige idrætsarbejde bringer dem til tops i statistikken over frivilligt arbejde.

23. januar 2020 kl. 8:00

Hele 42 pct. af voksne vestjyder svarer i en ny undersøgelse, at de har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Det er markant over landsgennemsnittet, hvor 33 pct. af danskerne som helhed svarer at have udført frivilligt arbejde i årets løb.

Frivilligt arbejde dækker over at have givet arbejdskraft gratis væk som frivillig i en idrætsforening, til sociale indsatser, til kulturområdet – eller andre områder i det mangfoldige danske foreningsliv.

Andel danskere over 16 år som har udført frivilligt arbejde, landsdele. 2018frivillig1

Kilde: www.statistikbanken.dk/KVUARGEO

Anm: Bornholm er udeladt, da antallet af respondenter i denne landsdel er for lav til at lave særskilt opgørelse på det niveau.

Hver sjette vestjyde har været idrætsfrivillig

Det er især på idrætsområdet, at vestjyderne står stærkt i statistikken over frivilligt arbejde. Ikke mindre end 16 pct. af alle vestjyder (svarende til hver sjette) beskæftigede sig nemlig frivilligt med idrætten i 2018.

Idræt er overordnet set det største frivilligområde i Danmark – her svarer 9 pct. - svarende til hver 11. dansker - at have leveret frivilligt arbejde i løbet af 2018.

Frivilligt arbejde inden for udvalgte områder. 2018

frivillig2

Kilde: Særkørsel på baggrund af Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse

Mindst frivilligt idrætsarbejde laves af folk fra landsdelene Byen København og Københavns omegn, hvor hhv. 5 og 7 pct. har lavet frivilligt idrætsarbejde. 

Denne relativt lave andel kan delvist forklares ved, at der simpelthen er færre idrætsfaciliteter i København og omegn sammenlignet med resten af landet, forklarer fuldmægtig ved Danmarks Statistik Monika Bille Nielsen:

”Idrætsfrivilligheden er det største af alle idrætsområder i Danmark, og dermed vægter dette område tungt i statistikken.”

En tidligere undersøgelse fra Danmarks Statistik har vist, at jyderne i mange tilfælde har over dobbelt så mange idrætsfaciliteter pr. indbygger som kommunerne på Sjælland og omkring København. Dermed bliver det også sværere for sjællændere og københavnerne at udøve frivilligt idrætsarbejde.”

Tabel: Hvad beskæftiger de frivillige sig med?

Frivilligområde Pct. af personer, som arbejder frivilligt
Idræt 28
Fritid og hobby 20
Andre områder 18
Social indsats 13
 Bolig og lokalsamfund 12
 Kulturområdet 11
 Idébaseret forening 10
 Skole og dagsinstitutioner 9
 Sundhedsområdet 6
 Fagforening 3

 

Den mest frivillige dansker

  • Er 35-44 år eller 65-74 år gammel med hhv. 38 og 39 pct. frivillige
  • Har en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse med 38 pct. frivillige

Den mindst frivillige dansker

 

Fakta: Sådan spørger Danmarks Statistik til frivillighed

  • I Kulturvaneundersøgelsen bliver et repræsentativt udvalgt udsnit af befolkningen spurgt om deres kultur- og fritidsvaner. 
  • Kulturvaneundersøgelsen 2018 dækker perioden 3. kvt. 2018 til 2. kvt. 2019. Værdierne i årsdatasættet er beregnede ud fra 12.344 kvartalsvise besvarelser. Besvarelser er vægtet og opregnet til befolkningen over 15 år.
  • Svarpersonerne spørges blandt andet om, hvorvidt de har lavet frivilligt arbejde inden det seneste år samt på hvilke områder, de har arbejdet frivilligt.
  • Svarpersonerne kan vælge mellem 11 frivilligområder, som b. la. dækker idræt, fritid, bolig, kultur og såkaldt idebaseret forening m.fl.
  • Kulturvaneundersøgelsen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriet
  • Læs mere om Kulturvaneundersøgelsens metode, dækning og spørgeskema
  Spørgsmål til tallene i denne artikel kan stilles til fuldmægtig Monika Bille Nielsen, tlf: 3917 3595, mail: MBS@dst.dk