Gå til sidens indhold

Danskerne strømmer til biograferne i vinterferien

Der indløses over 500.000 biografbilletter, når danskerne holder vinterferie i uge 7. Især unge mennesker, københavnere og nordsjællændere er storforbrugere af biograferne.

10. februar 2020 kl. 8:00

Vinterferiens uge 7 er år efter år en af de tre uger på året, hvor der sælges allerflest biografbilletter i Danmark. I 2018 blev der i runde tal solgt 540.000 biografbilletter alene i vinterferien, hvilket gjorde ugen til den tredjebedst sælgende uge kun overgået af juleferien og efterårsferien, hvor der i runde tal blev solgt henholdsvis 588.000 og 551.000 biografbilletter.

Antal solgte biografbilletter 2018, fordelt på uge-numre

biob1

Kilde: Biografstatistikken Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/BIO9

Mænds interesse for biografen falder med alderen – men kvindernes fastholdes

Det er især unge mennesker, som ynder at sætte sig til rette i de røde sæder og nyde de seneste filmtitler. Således svarer hver tredje dansker mellem 16-34 år i Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse 2018, at de var i biografen i løbet af de seneste tre måneder mod et landsgennemsnit på 26 pct., svarende til hver fjerde.

Interessen for biografen daler støt med alderen for mænds vedkommende. Mændenes forbrug topper i 16-34 års alderen med omkring 31-32 pct., som går i biografen, og falder derefter, som mændene bliver ældre. Fx er andelen, der går i biografen, nede på 21 pct., når mændene har rundet de 45 år.

Den samme tendens gør sig dog ikke gældende for kvinder, hvis biografforbrug topper med 33-35 pct. i 16-34 års alderen, og fortsætter med at være højt, selv når de har passeret de 45 år, hvor 33 pct. stadig går i biografen. 

Biografbesøg i de seneste tre måneder. 2018

bio2

Kilde: Kulturvaneundersøgelsen 2018 Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/KVUAARKA

Biograferne er mest velbesøgte i København og Nordsjælland

De flittigste brugere af landets biografer er københavnerne, hvor hele 36 pct. svarer, at de har været i biografen i løbet af de seneste tre måneder. Københavnerne følges af nordsjællænderne, hvor 29 pct. svarer, at de har været i biografen i de seneste tre måneder.

Højest blandt jyderne scorer Østjylland med 25 pct., som har nydt en film på biografens store skærm. Lavest blandt jyderne ligger Nordjylland med 21 pct., som har været i biografen. Alle dele af Jylland ligger dog under landsgennemsnittet.

”Disse tal kan både sige noget om folks interesse, men også noget om tilgængeligheden af biograferne,” forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik Monika Bille Nielsen.

”Det er dog interessant at bemærke, at der antalsmæssigt  er  flest biografer i Syd- og Vestsjælland, Nordjylland og Østjylland, samtidig med at disse landsdele ligger under landsgennemsnittet for biografbrug.”

Andel personer som har været i biografen, fordelt på landsdele, 2018

bio3

Kilde: Kulturvaneundersøgelsen 2018 Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/KVUARGEO

Tabel: Antal biografer, og hvilke landsdele de ligger i

Landsdel Vest- og Sydsjælland

22

Landsdel Nordjylland

21

Landsdel Østjylland

20

Landsdel Nordsjælland

19

Landsdel Sydjylland

19

Landsdel Byen København

17

Landsdel Fyn

17

Landsdel Københavns omegn

12

Landsdel Vestjylland

11

Landsdel Østsjælland

6

Landsdel Bornholm

3

 Kilde: Biografstatistikken Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/BIO9

 

Fakta: Sådan spørger Danmarks Statistik til biografvaner

  • I Kulturvaneundersøgelsen bliver et repræsentativt udvalgt udsnit af befolkningen spurgt om deres kultur- og fritidsvaner. 
  • Kulturvaneundersøgelsen 2018 dækker perioden 3. kvt. 2018 til 2. kvt. 2019. Værdierne i årsdatasættet er beregnede ud fra 12.344 kvartalsvise besvarelser. Besvarelser er vægtet og opregnet til befolkningen over 15 år.
  • Svarpersonerne spørges blandt andet om, hvorvidt de har været i biografen inden for de seneste tre måneder.
  • Kulturvaneundersøgelsen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriet
  • Læs mere om Kulturvaneundersøgelsens metode, dækning og spørgeskema
Spørgsmål til tallene i Kulturvaneundersøgelsen kan stilles til fuldmægtig Monika Bille Nielsen, tlf: 39173595, mail: MBS@dst.dk

Spørgsmål til tallene om solgte biografbilletter kan stilles til Pétur Sólnes Jónsson, tlf: 39173056, mail: PSJ@dst.dk

Kontakt

Laura Glavind
Telefon: 39 17 30 26