Gå til sidens indhold

Hver tredje dansker laver frivilligt arbejde

Det frivillige idrætsarbejde står stærktest i Region Syddanmark og Midtjylland, mens frivilligt socialt arbejde trives bedst i Hovedstaden og Nordjylland.

29. juli 2019 kl. 7:30

Hver 3. voksne dansker over 16 år har på landsplan de sidste tre måneder givet deres arbejdskraft gratis væk som frivillige i en idrætsforening, til sociale indsatser, til kulturområdet – eller andre områder i det mangfoldige danske foreningsliv.

Men de frivillige indsatsområder lever ikke lige godt i alle landets egne, og der er store regionale forskelle på, hvilke områder danskerne lægger deres frivillige timer i.

Bedst lever idrætsfrivilligheden i Region Syddanmark og Midtjylland, hvor området tager hele 36 og 31 pct. af de voksne frivillige medarbejdere mod et landsgennemsnit på 27 pct. Region Hovedstaden ligger i bund på idrætsfrivillighed. Her går 18 pct. af de frivillige kræfter til området.

Til gængæld fylder det sociale område, fx lektiehjælp til udsatte børn og indsats i ghettoområder, relativt mest i Region Hovedstaden og Nordjylland med beslag på hhv. 17 og 15 pct. af de frivillige kræfter mod 13 pct. på landsplan. Mindst fylder det sociale område i Region Sjælland med 9 pct.

Udvalgte frivillighedsområders andel af regionens samlede frivillige arbejde, 1. kvartal 2019

Frivillig1

Kilde: Særkørsel på baggrund af Kulturvaneundersøgelsen1. kv. 2019

Anm: Tallene kan ikke sammenlægges til 100 pct., da figuren kun dækker udvalgte frivillighedsområder

Et andet område, hvor der er regionale forskelle på den frivillige indsats, er kulturområdet, som fx dækker over frivillighed på biblioteker og kulturinstitutioner.

Denne post fylder relativt mest i Region Syddanmark og Hovedstadens frivillige regnskab, hvor det står for 14 og 13 pct. af de frivillige kræfter, mens kulturområdet fylder mindst i Region Nordjylland og Midtjylland med 8 pct.

Lang de fleste frivillige (79 pct.) arbejder på et enkelt indsatsområde, mens 15 pct. er aktive på to områder. Hver tyvende frivillige udøver frivilligt arbejde på flere end to indsatsområder.

Mænd er idrætsfrivillige og kvinder hjælper socialt udsatte

Overordnet set, så laver mænd og kvinder lige meget frivilligt arbejde. Der er dog forskelle på, i hvilke slags foreninger, de ligger deres kræfter.

33 pct. af de voksne mænd, som havde været frivillige i månederne op til 1. kvartal 2019, havde således været det på idrætsområdet. Her lagde 22 pct. af kvinderne deres frivillige indsats.

Kvinderne involverer sig til gengæld i højere grad i socialt arbejde og på skole- og institutionsområdet, hvor hhv. 16 og 12 pct. af de frivillige kvinder lagde deres indsats.

For mændenes vedkommende var det 9 pct. der lagde deres frivillige kræfter på socialområdet og 7 pct., som involverede sig på skole- og institutionsområdet. 

Mænd og kvinders arbejde på udvalgte frivillighedsområder, 1. kvartal 2019

frivillig2

Kilde: Særkørsel på baggrund af Kulturvaneundersøgelsen

Anm: Tallene kan ikke sammenlægges til 100 pct., da figuren kun dækker udvalgte frivillighedsområder. 

Sådan ser den mest og mindst frivillige dansker ud

den mest frivillige dansker

Er 65-74 år gammel – 41 pct. frivillige
• Har en lang videregående uddannelse eller Ph.d. – 38 pct. frivillige
• Kommer fra et tyndt befolket område – 35 pct. frivillige
• Kommer fra Syddanmark eller Midtjylland – 36 og 35 pct. frivillige

Den mindst frivillige dansker

• Er de 25-34 årige og 16-24-årige og med hhv. 28 og 29 pct. frivillige
• Kommer fra Region Hovedstaden – 29 pct. frivillige
• Har en grundskoleuddannelse, gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse med 31 pct. frivillige
• Kommer fra et tætbefolket område – 31 pct. frivillige

 Kilde:  Kulturvaneundersøgelsen 1. kv. 2019

 

Fakta Sådan spørger Danmarks Statistik til frivillighed

• I Kulturvaneundersøgelsen bliver et repræsentativt udvalgt udsnit af befolkningen spurgt om deres kultur- og fritidsvaner.  Svarpersonerne er 16 år og opefter.
• Svarpersonerne spørges blandt andet om, hvorvidt de har lavet frivilligt arbejde inden de seneste tre måneder samt på hvilke områder, de har arbejdet frivilligt.
• Svarpersonerne kan vælge mellem 11 frivilligområder, som b. la. dækker idræt, fritid, bolig, kultur og såkaldt idebaseret forening m.fl.
• Kulturvaneundersøgelsen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere om Kulturvaneundersøgelsens metode, dækning og spørgeskema

 Spørgsmål til tallene i denne artikel kan stilles til chefkonsulent Agnes Tassy, tlf: 3917 3144, mail: ATA@dst.dk

Kontakt

Agnes Tassy
Telefon: 39 17 31 44