Gå til sidens indhold

Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003

Publikationen bidrager til at belyse kapitalapparatets og arbejdsstyrkens betydning for produktivitetsudviklingen gennem de sidste 30-40 år.
Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003 giver en forståelse af baggrunden for den økonomiske vækst og den fortsatte stigning i velstanden.

Publikationen viser bl.a., at arbejdsproduktiviteten i perioden 1966-2003 i gennemsnit er vokset med 3,7 pct. om året. Produktiviteten var især høj i 60'erne og 70'erne, men er siden aftaget.

Endvidere viser analysen, at den fortsatte og kraftige vækst skyldes en række forskellige faktorer: flere og bedre maskiner, computere m.m., bedre uddannet arbejdskraft, ny teknologi og bedre produktionsteknikker, en bedre organisering af produktionen på arbejdspladserne samt en omfordeling af kapitalapparat og arbejdskraft fra mindre produktive til mere produktive erhverv.

Produktivitetsudviklingen i Danmark

Kolofon

Produktivitetsudviklingen i Danmark
Økonomi
ISBN: 87-501-1470-0
Udgivet: 1. juni 2005 kl. 09:30
Antal sider: 129
Kontaktinfo:
Magnus Børre Eriksen
Telefon: 39 17 36 68

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig