Gå til sidens indhold

Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder 1986

Denne rapport indeholder dokumentation og beskrivelse af de metoder, der ligger til grund for opstillingen af produktionssiden i det danske nationalregnskab for 1986. Det er alene beregningerne af den branchevise værditilvækst i løbende priser (det endelige nationalregnskab), der dokumenteres.

Dokumentationsarbejdet er blevet udført under hensyntagen til de forpligtelser, som følger af at bruttonationalindkomsten i markedspriser fra og med året 1988 er grundlag for beregning af finansieringsbidrag til EF.

 

Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 32

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder

Kolofon

Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder
Økonomi
ISBN: 87-501-0806-9
Udgivet: 30. april 1991 kl. 09:30
Antal sider: 240
Kontaktinfo:
Kirsten Balling
Telefon: 39 17 30 51

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig