Gå til sidens indhold

Sæsonkorrigering af de kvartalsvise nationalregnskaber

Dette notat om nationalregnskaber er det første i en serie på tre, som dokumenterer de beregningsmetoder, som er anvendt ved beregningen af de kvartalsvise nationalregnskaber for 1977-86. I dette notat beskrives de konkrete metoder, som er anvendt ved sæsonkorrigering af de kvartalsvise nationalregnskaber.

Desuden belyser notatet de mere generelle aspekter af sæsonkorrigeringsproblematikken, bl.a. en detaljeret gennemgang ag beregnnigmetoden i IT-programmet X11ARIMA - det program, som anvendes hyppigst til sæsonkorrigering.

De to øvrige notater i serien er:

Notaterne er et resultat af et forskningsprojekt 1991-94 om beregning af kvartalsvise nationalregnskaber for perioden 1977-86.

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 35

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Sæsonkorrigering af de kvartalsvise nationalregnskaber

Kolofon

Sæsonkorrigering af de kvartalsvise nationalregnskaber
Økonomi
ISBN: 87-501-0896-4
Udgivet: 30. april 1994 kl. 09:30
Antal sider: 80
Kontaktinfo:
Ole Gravgård Pedersen
Telefon: 39 17 34 88

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig