Gå til sidens indhold

Analyse af 80ernes økonomiske udvikling baseret på kvartalsvise nationalregnskaber 1980-1989

Dette notat om nationalregnskaber er det sidste i en serie på tre, som dokumenterer de beregningsmetoder, som er anvendt ved beregningen af de kvartalsvise nationalregnskaber for 1977-86. Denne Statistiske Undersøgelse indeholder en analyse af de beregnede kvartalsvise nationalregnskabstal.

Desuden belyser rapporten en række strukturelle træk i efterkrigstidens økonomiske udvikling. Undersøgelsen begynder med nogle overvejelser vedrørende den statistiske beskrivelse af konjunkturfænomenet.

De tidligere notater i serien er

Notaterne er et resultat af et forskningsprojekt 1991-94 om beregning af kvartalsvise nationalregnskaber for perioden 1977-86.

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser, Nr. 45

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Analyse af 80ernes økonomiske udvikling baseret på kvartalsvise nationalregnskaber

Kolofon

Analyse af 80ernes økonomiske udvikling baseret på kvartalsvise nationalregnskaber
Økonomi
ISBN: 87-501-0907-3
Udgivet: 30. september 1994 kl. 09:30
Antal sider: 116
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig