Gå til sidens indhold

Energi- og emissionsmodeller til ADAM

Energi- og emissionsmodeller til ADAM dokumenterer udarbejdelsen af et system af energi- og emissionsmodeller til den makroøkonomiske model ADAM. ADAM bruges løbende i planlægningen af den økonomiske politik, og hovedformålet med bygningen af modelsystemet er at kunne foretage beregninger af emissioner af CO2, SO2 og NOx. Fremskrivninger med energi- og emissionsmodellerne kan fx give en vurdering af, om Danmark vil opfylde sim målsætning for nedbringelse af CO2-udslip, og konsekvensberegninger kan fx give et bud på, hvor meget energiafgifter kan bidrage hertil.

Bogen giver en almindelig indføring i modelsystemet, dets baggrund og virkemåde, men af pladsmæssige hensyn indeholder den ikke alle formler, variabellister mv. Arbejdspapirer med disse detaljerede oplysninger kan skaffes ved henvendelse til Danmarks Statistik.


Energi- og emissionsmodeller til ADAM

Kolofon

Energi- og emissionsmodeller til ADAM
Økonomi
ISBN: 87-501-0982-0
Udgivet: 24. juni 1997 kl. 09:30
Antal sider: 216
Kontaktinfo:
Jes Asger Olsen
Telefon: 39 17 32 01

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig