Gå til sidens indhold

Nyt nationalregnskab 1988-1996

I 1993 vedtog FN et nyt sæt internationale retningslinier for opstilling af nationalregnskaber. For at sikre at det danske nationalregnskab blev omlagt i overensstemmelse med de nye internationale normer, startede Danmarks Statistik i 1993 en hovedrevision af det danske beregningssystem for nationalregnskabet.

Resultatet, som kan læses i denne udgivelse, er et system som er baseret på definitioner i overensstemmelse med de nye manualer, ajourførte kilder og metoder, nye klassifikationer samt et fremrykket basisår for fastprisberegninger.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 46

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Nyt nationalregnskab

Kolofon

Nyt nationalregnskab
Økonomi
ISBN: 87-501-0995-2
Udgivet: 31. oktober 1997 kl. 09:30
Antal sider: 125
Kontaktinfo:
Annette Thomsen
Telefon: 39 17 38 68

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig